Minggu, 10 Mei 2009

Belajar Bahasa Aceh

1. Muebaca

Teupat yang Kreh Keneung Tsunami

Beukas brat that keuneung tsunami di Aceh ,jinoe kayem that dikalon dan di teliti le berbagoe negara .Na padum boh teupat yang tiep uroe rame jak keumunjong le awak kuta Banda Aceh na cit awak lua Aceh . Nakeuh teupat nyan pante Ulele, di Banda Aceh, lhoknga dan pante Lampuuk, di Aceh Besar.
Masarakat le that yang jak bak lhee boh tempatnyan karena le that geu eu bukti peuristiwa geupa bumoe ngon beucana tsunami, 26 Desember 2004, lage tugu, masjid dan jembatan Ulele nyang manteng get.
Selaen nyan, bak teupatnyan nacit bangunan toko yang releh sebago bukti seujarah dalam peujalanan Nanggroe Aceh Darussalam. Meutambah jumlah ureung jak keumonjong u Aceh, selaen meutujuan geukalon beukas-beukas tsunami, mutif laen nakeuh geumeu-eu lebeh toe peukeubangan keudaan nyang aman leubeh get nyang geuseupakat 15 Agustus 2005 antara peumeurintah RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Rabu 24 September 2008, hlm 5.
2. Kosa Kata
1. Kreh : kuat

2.keuneung : kena

3. awak : orang

4. geukalon : melihat

5. geuseupakat : musyawarah

3. Pertanyaan

1. Soe nyang kayeum kalon teupat brat keunong tsunami ?

2. Peugah 3 boh teupat nyang brat keuneung stunami!

3. Puebuet ureung-ureung jak bak teupat brat stunami ?

4. Peuristiwa peu nyang teujadi bak tanggai 15 Agustus 2005 ?


4. Tata Bahasa

Morfem

Morfem ialah kesatuan bentuk yang terkecil yang mengandung makna.

Morfem dalam bahasa Aceh di bagi dua :

1. Morfem dasar atau morfem bebas

2. morfem terikat

1. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Contoh :
a. kata benda : tah ‘tas’ f. Kata bilangan : tujuh ’ tujuh’
b. kata kerja : deng ‘berdiri’ g. Kata penghubung : atawa ’ atau’
c. kata sifat : paneuk ‘ pendek’ h. Kata depan : u ’ke’
d. kata ganti : gobnya ‘ dia’ i. Kata sandang : po’sang’
e . kata keterangan : bunoe ‘ tadi’ j. Kata seru : alah ‘aduh’-
2. Merfom terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata.

Contoh:

a. prefiks (awlan) : peu-/pu-, meu-/mu, beu/bu-, neu-, teu- dan keu-;

b. Proklitik : lon-, ku-, meu-, ta-, neu-, ka-, geu-, ji-, dan neu-;

c. Infiks ( sisipan ) : -eum- dan –eun-;

d. Enklitik : -lon, -kuh, -meuh, -neuh, -keuh, -geuh, -jih, dan –neuh;

e. Sufiks (akhiran ) : -an

contoh kalimat

1.Shalat wajeub takeurija siuro-malam limong boh wate.

2.Ureung inong geupeuwajeb le Allah top etrat.

3. Bek tameupake ngon seudara .

4. Jak sikula beujeumeut mangat careung

5. Gopnyan geubloe engkot.

6. Bueka puasa rame-rame haye that.

7. Ayah lon lake meaf lahe ngon baten bak uroe raya nyoe.

8. Pat droen neushalat bunoe luehu ?

9. Khadijah geupeurono beut aneuk miet bak bale nyan.

10. Fakhrullah sayang that keu adek.

Latihan

1. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem bebas dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

2. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem terikat dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

5. Kesusastraan

Hiem

Hiem puisi Aceh yang terbentuknya seperti ciri hkas keacehan. Hiem adalah teka teki soal yang berupa kalimat yang dikemukakan atau untuk mengasah pikiran. Orang Aceh sering mengunakan hiem sebagai alat pengisi waktu kosong sambil duduk-duduk di suatu tempat. Guna hiem adalah sebagai hiburan pelepas kelelahan.
Contoh : 1.Dara baroe dalam page
Artijih : Boh aneuh
2. Apui hu di cong ranteng
Artijih : capli
3.Ureung mita reuhung dalam ie
Artijih : Tukang tampai ban
4. Awai geusie, dudoe geucarueh
Kon aneuk glueh kon aneuk rusa
Artijih : cob baje

5.Saboh syiah jipoe u tungkop

Dua krek ija han tutop punggung

Artijih : lalat

6.Majih tagusuek-gusuek

Aneuk tagidong-gidong

Artijih : Rinyeun

7.Tak kutak teng,

Di lingka bak jitimoh pateng

Artijih : Bakpisang

8. ’Et noe et Gigieng

Beuka eumpang ro eumpieng

Artijih Manyang u atawa pineung

Latihan

1.Tuleh 5 boh hiem laen.

2. Peugah arti hiem diyubnyo

a. U si culek jimudek ban saboh nanggroe

b.Tamat jidong, tangieng jiplueng

c. Bansanan on sanan

Bak ujong boh mubalek nan

d. Jijak meuranjo-ranjo

Jime lham saboh saboh sapo

Peulajaran 2

1. Muebaca

Meujaga Wate

Lepah that bagah umu habeh, lepah that bagah uroe jijak, dan leupah that bagah malam meuganto.Hate sidroe-droe ureung geuheun udepnyo hanya siat mantong. Sidroe ureung saleh geukheun, ”umunyan panek, kareuna nyan bek tapeupaneuk deugeun meulalai kareuna lale nyan meupeupanek wate seureuta geubeh watee malam jijak meunan manteng.
Rasullah saw, ”Na dua keseunangan le manuesia tuwe; seuhat dan watee luewang.”
Le manuesia nyan seuhat, na watee le, teutapi umunyan geubeh meunan manteng hana geucok manfaat meubacutpih.
Malam ngon uro jiba manusia untuk bagia atawa keu rugoe.Malam seureuta uroe tabagi dalam padum boh watee. Na jeum salat, na jeum beut Al-Quran, zike, tafakkur, mita ilme, mita rezeki nyang hale, dan eh. Bagi awaknyan hana wate nyang tebeh menan manteng.

sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Kamis, 25 September2008, hlm 11
2. Kosa kata
lepah : betapa
bagah : cepat
meuganto : berganti

geukhen : Berkata

meupeupaneuk :memendekkan

meubacutpih : sedikitpun

rugoe : rugi

buet : baca

tafakkur : merendungi diri

3.pertanyaan

1.Peugeupeugah le ureung saleh teuntang meunjaga watee ?

2. Peugeupeugah le Rasullah teutang meunjaga watee ?

3.Peugah pakiban cerajih menjaga watee dalam udepnyo !

4. Teujemahkan bacaan meujaga watee dalam bahasa Indonesia!

4. Tata bahasa

Dalam bahasa Aceh terdapat tanda diakritik pada huruf edan huruf o. Tanda tersebut dilambangkan oleh aksen macron ( ), trema ( ), aksen aigu ( ), aksen grave ( ) dan tanda sengau ( ).Tanda-tanda tersebut membedakan lafal bunyi ucapan sesuatu kata, yang pada giliranya menimbulkan perbedaan maknanya.
Contoh kata-kata berhuruf sama, bertanda diakritik dengan yang tidak bertanda diakritik; masing-masing kata itu berbeda maknanya.
1. a. Boh ’buah’
b.boh ’mengisi’
c. boh ’buang’
2. a. Kong ’menabrak’
b. kong ’memikul di punggul’

c. kong ’ kukuh’
3. a. Cob ’keliru’ ( seruan)

b.cob ’menyahit’
4.a. aleh ’alif ’

b.aleh ’melenggang’

5.a. gule ‘guling’

b.gule ‘ sayur’

6.a. kleb ‘sekejab mata’

b. kleb ‘mengerdip’

latihan

Tuleh saboh paragraf teuntang contoh meuhemat watee dalam udepnyoe deugan meugunakan tanda diakritik !

5. Kesusastraan

Cobaan Nabi Yusuf

Nabi Yusuf geutinggal bak saboh rumoh ngon uleebalang yang blo gopyan patih Qitfirul Azis serta inong geuh Siti Zulaikha.
Nabi Yusuf adalah salah sidro aneuk muda yang cedah that rupa, wate nyan hana mensidro pih ureung yang tari lage Nabi Yusuf. Bathat pih Nabi Yusuf aneuk geutung yang geblo hana meuso ureung cik, Siti Zulaikha ka gakak that keu Nabi Yusuf karena cedah that rupa.Bak siuro linto Siti Zulaikha hana di rumoh.Siti Zulaikha ka dibedoh nabsu yang brat that geupakat Nabi Yusuf untuk geupeuget buet maksit ( meuzina ). Oh leuh pinto-pinto rumoh geugunci bandum,Siti Zulaikha geuhei Yusuf, “hai Yusuf jak keunoe taeh dua tanyoe”. Yusuf geujaweub: han, semoga Allah neupeujioh lon daribuet yang brok. Nabsu Siti Zulaikha makin metabah rayeuk nabsu keu Yusuf, meunan cit Yusuf wate geu eu lagak that Siti Zulaikha.Tapi Nabi Yusuf laju geuingat keu Allah hanjeu tapubut buet yang haremnyan.
Dengon bagah that Nabi Yusuf geuplung rot pinto rumoh, tapi dihalang le Siti Zulaiha. baje Nabi Yusuf bekah blah dilokot karena ditarek oleh Siti Zulaikha. Wate saatnya trok geuwoe linto Zulaikha, “Wahai linto lon Yusuf galak that keu lon” kheun Siti Zulihka. Nabi Yusuf geubantah peu nyang geupeugah le Siti Zulaikha.Hai Qithfirul Aziz “ Siti Zulaiha yang yang pakat lon meuzina, tapi lon han lon tem pubuet yang geupeuhareum Allah nyan. Wate geumeudawa awaknyan dua mita betoi droe. Di sinan na aneuk banlahe jeut dipeugah haba deugon kekuasaan Allah “ Hai Qithfirul Aziz neu-eu Yusuf menye baje Yusuf bekah dikeu nyan Siti Zalaikha yang betoi, tapi menye baje Yusuf bekah dilikot Siti Zulaikha yang sulet”. Qithfirul ka yakin bahwa Siti Zulaikha yang salah dalam hai nyoe. “Siti Zulaikha bagah gata talake ampon bak Allah ateuh kesalahan dron” Kheun Linto geuh.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum

Kata Sulet
1. uleebalang : pembesar
2. inong geuh : istrinya
3. cedah that rupa : bagus rupa, tampan wajah
4. meso : kenal
5. tari : cantik
6. geupeuhareum : diharamkan
7. geumeudakwa : berselisih pendapat

8. beukah : koyak

9. sulet : bohong

Pertanyaan

1.Pat Nabi Yusuf geutinggai ?

2. Soe nyang bloe Nabi Yusuf ?

3. Aci peugah haba pakeun ek beukah baje Nabi Yusuf ?

4. Peu kheun linto Siti Zulaikha wate geteupe inong geuh yang salah ?

5. Tuleh 4 manfaat yang jeut ta cok dari tabaca haba cobaan Nabi Yusuf !Peulajaran 3

1. Meubaca

Jak Meu-uroe Raya


Su takebi teudeugeu disinoe dan disideh jeut-jeut sagoe gampung. Sue takibie nyan peutanda bahwa uroe raya katroh.Ureung rame that yang jak u mesejit untuk jak shalat Idul Fitri.
Bak beugouh uroe raya Sibghatullah sok bajee baroe. Bajee baroe nyan katreb tat kamoe hawa meusok. Nakeuh bajee baroe nyan ata mak ngon yah bloe.Lheuh shalat Idul Fitri Sibgatullah saling meuah ngon mak, ngon ayah, ngon cik, ngon ado, ngon adun. Bak beugeuh uroe raya hate Sibghatullah seudang that. Sibghatullah jak meu-uroe raya ngon mak, ayah seureta dua droe adojih rumoh yahda, yahcut, yahwa. Troh u rumoh awaknya kamoe geuhidang beubagoe macam makanan . Nakeuh makananya lontong, tiumpan, macam-macam kue, seuta macam-macam ie yang kamoe galak meujeb.
Jak meu-uroe raya paleng that haye,seubab seulaen jeut tapajoh beubagoe makanan dan ie nyang jet tajeb, kamoe pih geujok peng lee yahda, yahcut, yahwa. Kamoe saleng beleng peng troh urumoh. Jak meu-uroe raya sangat that peunteng untuk meutambah kong rasa syeudara seureta tatupat rumoh-rumoh syedara geutanyoe.
Tasambung taloe silaturrahmi sangat peunteng lagee Neu yu le Allah lam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112.
Ka Neucap hina keu jih le Allah

Baranghoe jijak di jih lam hina

Meulengkan beu na taloe ngon Allah


Lom beuna taloe ngon manusia

Beuna bandum baroe ek leupah

Teuma ka jiwoe ngon beugeh Tuhan

Neucap keu jih nyan gasien lom leupah


Sabab jikaphe keu ayat Tuhan

Nyan jeut keumeunan Neubri le Allah

Lom pih kajipoh dum nabi-nabi

Ureueng nyan suci hana tom salah


Nyan sabab di jih jidarohaka

Buet salah raya laen that leupah

(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kata-kata Sulit.

Su : suara

Beugeuh :pagi hari

Katreb : lama

Ado : adik

Adun : abang
Cik : kakek

Yahda : sebutan untuk abang mamak/ayah.

Yah cut : sebutan untuk adik mamak/ayah

Yahwa : sebutan sebutan untuk abang mamak/ayah yang tertua

3.Pertanyaan

1.Peutanda uroe raya katroh ?

2.Pajan Sibghatullah sok bajee baroe ?

3. Ngon soe Sibghtullah jijak meu-uroe raya ?

4. How manteng Sibghatullah jijak meu-uroe raya ?

5. Paken jak meu-uroe raya paleng that hayeu ?

6. Peu pesan ayat Ali Imran 112 nyan ?

4.Tata Bahasa

Kata Ganti Orang

Kata ganti orang dalam bahasa Aceh adalah kata ganti yang mengantikan orang sebagai benda. Klitika dalam bahasa Aceh ringkasan kata ganti orang. Klitika itu terbagi atas proklitik dan enklitik.Dalam penulisanya proklitik dirangkaikan didepan suatu kata.Sedangkan enklitik ditulis dirangkaikan di belakang suatu kata.
Kata Ganti Orang Proklitik Enklitik
I. Ulon, ulon tuan, lon ‘saya’ lon- -lon

Kee ’aku’ ku- -ku (h)

Kamoe ’kami’ meu- -meu (h)

Geutanyoe ‘kita ta- -teu (h)

II.droeneuh ‘tuan/Anda neu- -neu (h)

Bandum ‘semua/sekalian’

Gata ‘Anda’ + bandum ta- -teh (h)

Kah ‘kamu’ + bandum ka- -keu (h)


III. droeneuh nyan ‘beliau neu- -neu (h)

+ bandum

Gobyan ‘dia/ia’ geu- -geu (h)

Jih ‘dia/ia’ + bandum ji- -ji (h)

Contoh kalimat

1. Gobyan geukoh kayee.

2. Nyoe bajeeteuh

3. Jih jiwoe u gampung jih.

4. Jeuh rumohlon.

5. Kah kajak u Meuseujid enteuk.

6. Gata pakeun meunan tapeugot droe.

7. Droeneuh nyan bandum neupajoh bu di lekeut beh.

8. Ayah lon kaneujak u meunasah bunoe.

9. Tafwi malamnyoe jieh bak rumohkeuh.

10. Kamoe uroenyoe meujak meronoe seulaweut bak rumoh teugku.


5. Kesusastraan


Tok Azab Bak Kaum Nabi Luth nyang Durhaka


Bak saboh malam Allah swt. Neuutus lhe droe malaikat untuk neujak bak rumoh Nabi Luth. Watee troh jamee bak rumoh Nabi Luth gobnyan meurasa khawatir hategeh, kadang na keujadian nyang hana mangat bak lhee droe jamee nyan di keuroyok le kaum lon, seubab jamenyan ceudah-ceudah that rupa hate Nabi Luth maken geulisah. Peu nyang geukhawatirkan lee Nabi Luth betei teujadi. Kaum Nabi Luth awaknya ditamong uromoh langsong dirayu ban lhee droe jamee Nabi Luth deugan peunoh kaseh sayang keu seusama ureung agam .Kaum Nabi Luth dipaksa ban lhee droe jamee nyan untuk menjak peuget buet keuhinaa .
Nabi Luth kacukup that male bak jamee geuh. Kheun Nabi Luth bak kaumgeuh “ Leubeh get kacok aneuk-aneuk inong untuk kameukawen, bek kakeuroyok jamee lon, bek kapeumalee lon beh.” Kaum Nabi Luth diseuot “ Kamoe hana galak dan hana cinta keuaneuk inong, tapi kamoe galak dan cinta keu sama-sama agam.
Ban lhee droe jamee Nabi Luth nyan ken manusia biasa tapi malaikat geuutus lee Allah untuk geujak kalen perage kaum Nabi Luth yang sangat meusahkan hate Nabi Luth geukheun lee jame Nabi Luth.Kamoe meujak keunoe untuk meupeuselamat gata dan meupeuhancu ureung nyang durhaka.Gata hai Nabi Luth dan ureung meiman tatebit laju dari gampongnyo deungan teunang bek tae uwi dan unen.
Siksaan Allah truk watee suboh sedangkan watee suboh kato tat. Nabi Luth dan ngengeuh geujak deugon bagah tat. Seusudah Nabi Luth dan umatgeh kajioh dari gampong kira-kira kajioh dari siksaan, Allah deugen bagah geupetren azab geuh. Nakeuh siksaan jih geupa bumoe nyang sangat brat dan dasyat. Sehingga bumoe geu bolak-balekkan lee Allah diseutai hujen bate yang hu apui yang meujala. Semua kaum Nabi Luth mati. Negara Sadum seupi. Nabi Luth beuseuta ureung meuiman kembali geuwoe u gampong geuh.Awaknya selamat dari siksaan Allah.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum
2. Kata Sulit

kapeumalee : permalu

jamee : tamu

aneuk : aneuk

gakak : suka

agam : laki-laki

perage : kelakuan

3. Pertanyaan

1.Soe jamee nyang jak bak rumoh Nabi Luth ?

2.Padum droe jamee nyan ?

3. Paken gelisah hate Nabi Luth ?

4. Pajan siksaan Allah geupeutren keu kaum Nabi Luth ?

5.Peugah siksaan nyang geupeutren lee Allah keu kaum Nabi Luth ?

6. Peukeuh Nabi Luth dan ureung meuiman selamat dari siksaan Allah ? Peugah

seubabjih.

7 Peugah haba Trok Azab keu Kaum Nabi Luth nyang Durhaka dalam bahasa Indonesia !

Peulajaran 4.

1.Meubaca

Carong deugan Meubaca

Ureung carong le that tae galak meubaca.Gon meubaca tanyoe meuteume macam-macam haba nyang goh lom tanyoe teupe. Hai nyoe seusuwai deugon peurintah Allah lam Al- Qurran surah Al-’Alaq ayat 1 s.d 5.
Ayat 1. Tabaca leh ngon Nan Tuhan gata
Nyang peujeuet gata dum ngon blah bicah
Ayat 2. Neupeujeut insan darah saboh cak
Ayat 3. Takheun beu galak peue nyang peurintah
Tuhan po gata nyang that geumaseh
Ayat 4. Neuyue teumuleh meurunoe bagah
Tuhan peuronoe tuleh ngon kalam
Ayat 5. Bandum na insan bek sagai malah
Tuhan peurunoe jih barangkapeue
Nyang goh diteupue dum le sileupah
Dikutip dari terjemahan Al-Quran dalam puisi oleh Tgk. H. Mahyiddin Yusuf.
Kadang-kadang payah untuk tapahami peu nyang tabaca. Pakiban carajih supaya jet tapahami asoe bacaan ngon mudah ?
1. Baca ile bagian-bagian nyang penteng buku nyang keumeu dibaca.Bagian nyan nakeuh meubaca resensi, biografi peunuleh, kata peugantar, daftar isi.
2. Mulai meurunoe membaca deugan bagah.
3. Baca buku perparagraf ngon teratur bek meulumpat keu paragraf laen meunyoe goh abeh parangraf nyang phon bunoe.
4. Mita ide pokok bak tip paragraf nyang kaleuh baca.
5. Wate meubaca pikeran bak ho laen, tapi pike peu nyang neubaca
6. Meuyeu na wate lueng pakek keu meubaca.
Sumber baca Harian Kompas, Rabu,22 Oktober 2008,hlm 40
2. Kata Sulit
Meurunoe : belajar

Lueng : luang

Pike : pikir

Leh : anjuran untuk melakukan sesuatu.

Peujeut : menjadikan


3. Pertanyaan

1.Pakeun Ureung carong ?

2.Pakiban cara jih supaya jet tapahami bacaan ngon mudah ?

3. Tuleh teuma bacaan di ateuh ngon bahasa Indonesia !

4.Tata Bahasa

Kata Depan

Kata depan ialah kata yang bentuknya biasa tidak berubah-rubah, berfungsi merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat yang lain dengan kata atau frase yang lain.Kata depan sejati dalam bahasa Aceh ialah di ’di/dari’, bak ’di/pada’. u ’ke’ ubak ’kepada’ keu ’ kepada/ untuk/ buat’, lam ’ dalam, dan ngon ’ dengan.
Kata depan di, keu, u, dan bak menyatakan tempat, yakni tempat berada, tempat arah yang di tuju,dan asal.
A. Kata depan di selain menyatakan tempat diam atau berhenti dapat juga menyatakan tempat asal, misalnya:
Gata taduek di rumoh nyan. Dia duduk di rumah itu.
Sibghatullah ban teuka di lubok. Sibgha baru sampai dari Lubok.
B. Kata depan keu dan u ‘ke/untuk’
Kata depan keu, dan u bak berarti menyatakan arah atau sesuatu yang dituju. Pada umumnya, pemakaiannya pemakaiannya bertalian dengan kata kerja, dan kata-kata yang mengikutinya menyatakan arah yang dituju, misalnya:
Hilwa geubi peng keu lon bunoe. ’Hilwa memberikan uang kepada saya tadi.’
Kamoe meujak u meunasah baroe. ‘Kami pergi ke surau kemaren.’
Qayim jijak bak rumoh nek. ‘Qayim pergi kerumah nenek .’
C. kata depan lam atau dalam
Misalnya:
Naqia dimeusom lam ureun. ‘Naqia bersembunyi didalam hutan.’
Geusom lam tah. ‘Disembunyikan dalam tas.’
D. Kata depan ngon‘dengan’.
Misalnya:
Fatinah jijak ngon tapak.’ Fatinah berjalan dengan kaki.’
Kayee nyan geukoh ngon gogajo.’Kayu itu dipotong dengan gergaji.’
E. Kata depan le ’oleh’ berfungsi sebagai penunjuk pelaku, orang pertama, kedua, dan ketiga dalam kalimat pasif bahasa Aceh, misalnya:
Bajee nyan lonbloe le lon.’Baju itu dibeli oleh saya.’
Bajee nyan geublo le gobyan. ‘Baju itu dibeli oleh dia.’
Latihan
1. Tuleh saboh paragraf nyang na kata depan.
2.Tuleh kalimat nyang na kata depan lam bacaan bak peulajaran 4 .


5. Kesusastraan

Nazam adalah puisi yang isinya tentang agama islam. Nazam sangat digemari oleh masyarakat Aceh.Berikut ini contoh nazam:
Jasa Poma
Laailahaillah......hana payah balah guna ma
Laailahaillah......hana payah balah balah guna ma
Meunyeu tatem tanyoe ta jak beut
Taleung palet tabaca doa

Poma meungandung leupah that susah
Hana bak peugah sakit anggota
Geuh han teugeut geuduk pih payah
Lepah tat susuah nasep di poma

Sikureug bulen lheeh geurasa susah
Leuh nyan meutamah oh lahe gata
Uroe ngon malam lam apoh-apah
Demi neuk kekah tetap geu saba
Sijuk poma tob oh gugop geu peuhah
Oh wate kareh semano lanja
Oh teu tatoh ek tempei geujakrah
Oh geubet langkah saket anggota

Oh rayeuk gata aneuk meutuah
Beuna tabalah jasa di poma
Ranup sisupeh pineung siulah
Mulia leupah meunyoe bak poma

Oh poma yue meu bek ta asek
Bek takhen han ek ta seot poma
Oh ban geu yu le poma wahai cut adek
Bek mu politik dudo meureuka

Beurangho tajak meuyo tan izin ma
Behat bijak carong that gata
Jabatan reule hareta pih pah
Daruhaka ngon mak le yang binasa

Bek teumereka aneuk meutuah
Surga gepeugah yop gaki poma
Keu peu teuh kaya sereta meugah
Nyetan geu balah jasa di poma
Kata sulit
1.Paleut : telapak tangan
2.Apoh-apah : kepanasan dan gelisah
3.Gugob : panas
4.Kareah : berkeringat
5.Tempei : celana
6.Reule : habis
7.Temereka : Durhaka
Baca nazam diyup nyoe ngon meuirama
Watee Beut
Teugoh tabeut-teuget tabeut hai adek lon
Bek ta khem-bek takhem peugah haba
Mebek riyuh mubek riyuh gadoh subra

Terhadap Qurran bek wayang-wayang
Tadingo rejang tengku ajar
Supaya jeut tabeut rijang
Beuna sopan teugeh belajar

Wahai adek lon nyang mantong cut-cut
Tanyoe tabeut ilme agama
Phon di rumoh wate ta tren
Ta lake izin bak ayah bunda

Troh-rumoh beuet-troh u rumoh beuet salem bek tuwe
Tamumat jaroe-tamumat jaroe ngon guree gata
Tadengon beuget-tadeugo beugeut nyang geu peurono
Bek gata laloe- bek gata laloe tasimak hana

Bek tacumeukeh keudeh keuno
Watee beut tanyoe sopan beuna
Oh watee ta beut beuna tertip
Bek marit-marit ho laen haba

Pat nyang geupinah ta deungo beuget
Mangat bagah jet wahai adinda
Nyoe hai adek sungguh tabeut

Oh na ileme-oh naileme tapeurono gop
Letat manfaat-manfaat akhirat dunia
Aneuk nyang saleh-aneuk nyang saleh tabah ngon taat
Hudep hansisat-hudep hansisat syaitan peudaya

Oh kaleh tabeut peucobak guree
Izin talake ta meah dosa
Tameumat jaroe pemiyup ule
Takzim keu gure raya that pahala

Oh wate beut bek meuen-meuen
Di pakat le ngon bek tatem gata
Troh woe u rumoh sopan beuna
Tameubie saleum keu ayah ngon ma

Tamumat jaroe-tamumat jaroe ulee peumiyup
Beu leumah lembut –beulemah lembut ngon ayah poma
Tatulong poma-tatulong poma tatulong ayah
Meubek tabantah-meubek tabantah ureung nyan dua
Tugas
1. Tulislah peusan nyang geusampaikan oleh pengarang dalam nazam Jasa Poma, tip-tip bait !
2. Tuleh kembali dalam bahasa Indonesia nazam Jasa Poma !


Peulajaran 5.

1.Meubaca

Bahaya Meurukok
Meurukok meutabah resiko teuseurang peyaket jantung, Abeh umu ngon hana geusanka-sangka karena serengan bak jantung. Selaen nyan nakeuh bahaya meurokok adalah kanker paru-paru, kanker mulut/ tenggorokan, penyaket pembuluh darah utak, dan meuganggu janen dalam kandungan.
Bahaya merukok na keuh bak ureung mereukok dan bak ureung yang keneung asap rukok .Penyaket nyang diterimong le ureung keneung asap rukok sama lage ureung meurukok. Misejih ta meurukok di rumoh tente jih ureung nyang keuneng asap rukok adalah ube na ureung di dalam rumoh.Jadi gara-gara sidroe nyang meurukok geuba penyaket keureung laen nyang na disekitar ureung meurukok. Hal nyoe kaleuh di buktikan lee penelitian oleh WHO dan ureung-ureung carong nyang laen.
Meuyeu tepaksa haroh meurokok , maka peujioh droe dari ureung rame.mita teupat-teupat nyang tebuka nyang na bak kayee.Bek meurukok bak teupat-teupat umum miseujih bak bus umum, teupat piyoh hek masarakat, dll.
Bek peureleh droe ngon ureung laen geu sebabkan meurukok. Bak Al-Qurran, surat Al Baqarah ayat 195 neupeugah le Allah :
Tabri napakah bak jalan Allah
Tapoh droe teuma raya that salah
Tapubuet nyang jroh Tuhan Neugaseh
Ureueng nyang meuceh geunaseh Allah

2.Kata-kata Sulit
1.Tabri : memberikan
2.tapoh : memukul
3. jroh : baik
4. meuceh :
3.Pertanyaan
1.Tuleuh 6 bahaya penyaket yang troh bak ureung meurukok !
2 Peu bahaya peunyaket nyang akan diterimong le ureung keunong asap rukok ?
3.Soe-soe mantong yang peugah bahaya meurukok lewat peunelitian.
4.Tulih ayat Al-qurran nyang getham tanyoe poh droe.(seubab meurokok)
5.Peugah teuma paragraf ke-2 dalam bahasa Indonesia !
6. Tuleh kesimpulan bacaan Bahaya Meurukok !
4. Tata Bahasa
Buku Harian
Buku harian nakeuh buku cacatan keujadian nyang terjadi bak sidroe-droe ureung geutuleh teuma bak saboh buku. Keujadian nyan jeut nyang berupa seunang, susah, ataupih sedeh .Guna buku harian nyan teuma bak saboh saat tanyoe jet tabaca peu keujadian ateh droe nyang kaleuh taalami. Bak buku harian jet tapeugah peu mantong perasaan tanyoe watee tatuleh nyan.
Nakeuh nyang harus tatuleh bak buku harian
1. Tempat tatuleh buku harian
2. Uroe
3. Tanggai
4. Poh
5. Isi berita nyang keumeng tanyoe tuleh.
Contoh buku harian
1. Pasantren Al-Manar, kamis, 16.00, Wib
Lon palak tat gon kegiatan bak pasantren, latihan kerate tiap uroe Sabtu. Lon hana galak ngon latihan keratenyan karena lon tom ikut latihan kempo. Bela diri kempo lebih hayee bak lon.Asai katrok wate latihan kerate lon meusom, lon yue jak Mak bak pasantren untuk jak sawee lon. Meujan Mak lon geujak menjan hana, Seubab mak lon sibuk.

2.Darussalam, Minggu, 11.45.00, Wib
Uroenyoe lon seunang that seubab teupileh sebagoe salah sitroe tim pemaen bola bak gampong lon. Singoh kamoe meutandeng ngon gampong laen. Mudah-mudah grop kamoe menang lam peutandingan nyan.

3. Lamprit, jumat, 12.00 Wib
Mak sabe geularang lon han geubi jak bak rumoh ngon wate woe sikula padahai lon cukup haye pegah haba rame-rame bak rumoh ngon lon. Alah meunye han geubi lee mak lebeh get bek lon jak.

Latihan.
1.Peu nyan buku Harian ?
2. Peu guna tatuleh buku harian ?
3. Tuleh 5 hal-hal yang haros tataulah bak buku harian !
4. Tuleh 5 keujadian nyang peunah geurasakan dalam hudep siuroe-uroe (buku harian)

5.Kesusastraan
Panton
Panton adalah ucapan bersajak yang terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isinya. Persajakan antara akhir baris pertama dengan akhir baris ketiga dan baris kedua dengan akhir baris keempat.
Panton Aceh selain persajakan seperti tersebut diatas terdapat juga persajakan antara akhir baris pertama dengan pertengahan baris kedua. Demikian juga akhir baris ketiga dengan pertengahan baris keempat.
Bentuk panton dalam kesusastraan Aceh telah dikenal sejak zaman lampau. Panton tersebut bahkan telah berkembang dalam masyarakat Aceh sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Aceh, sehingga bentuk kesusastraan ini benar-benar merupakan milik Asli.
Manfaat pantun :
1. Bagi anak-anak untuk bermain dan bersuka ria
2. Bagi pemuda untuk berkenalan
3. Bagi orang tua untuk memberi nasehat baik yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan lain-lain.
Contoh pantun
1.Pantun aneuk miet
Pok pok ye
Boh ara itam tangke
Ka jicok le si puree
Kulakee han jibri le
2. Panton aneuk muda
Puteh-puteh si jeumpa puteh
Nyang leubeh puteh si meulu cina
Oh lon ingat ate lon peudeh
Londuek lon eh ro ie mata

Moto geureubak jijak u Beutong
Oh trok u Grong-grong ka keuneung beude
Di lon jak peuglah untung
Gata di gampong teuringat sabe

Kulam di leueun ie jeureuneh
Timoh di bineh geulima saka
Di lon kukhem di gata beugeh
Saleh peue jauneh tapeukrot muka

Panton ureung tuha
Bukan sayang lon kalon buweh
Puteh-puteh di laot raya
Bukan sayang lon kalon wareh
Ok kaputeh seumayang hana

Buleun peugeh takawe engkot
Watee ie surot takoh bak bangka
Taseut gleung meuh tasok gleung ballot
Buet hana patot bek takereuja.

Latihan
1.Tuleh 2 boh panton aneuk muda.
2. Tuleh 2 boh panton aneuk miet.
3. Tuleh 2 boh panton ureung tuha.
Peulajaran 6.
Teks pidato
Assalamualaikum W.W
Jak Bandum getanyoe ta panjatkan pojoe dan sukur nibak Allah Swt. Jak geutanjoe bandum tatamah bakti dan takwa keu Allah Swt.Supaya geutanyoe Neupeuampun le Allah di uroe page.Selawat beuseureta salem keu janjongan alam Nabi besar Muhammad Swa. Nakeuh judul ceramah uroe nyo Sadakah deugon Buet geutanyoe. Hal nyoe sesuai deugon firman Allah dalam Al-Qurran, surat An-Nisa’ ayat 36: Tasemah Allah bek peucharikat
Barangpeu meuhat han sa ngon Allah
Keu ma ngon ayah pubuet nyang jroh that
Kawom keurabat pih bek meuilah
Laen nibaknyan keu aneuk yatim
Ngon ureueng gasien beu got tapapah
Ayat Al-Quran nyan diateuh nakeuh asas hudep sidroe ureueng muslim. Ialah
meuibadat deugon teukun, seumbah Allah hana peuseukutukan Allah, lheuhnya puebuet nyang get untuk teuhadap sesama ummat manusia. Ayat di ateuh Neupeurintah le Allah untuk tapubuet yang jroh terhadap ma ngon ayah geutanyoe, mampu jok pertolongan keu ureueng misekin, tameugon deugon yang joh deungon teutangga, mampu tameungon deungan sahabat karib seucara get.
Wahai bandum ureueng Muslimin nyang beuhahagia!
Dalam udeupnyoe , tanyoe hanjet tapeuleuh droe dari hubungan seusama hamba Allah, get dalam mita raseki bahpih dalam urusan sikula.Yang paling penteng dalam urusan tanyoe dengan seusama hamba Allah nakeh akhlak.Seubab menyeu hana aklak nyang jroh, hana keurukunan bak awaknyan, hana saleng percaya, nyang na fitnah jet keu malapeutaka.Bak tanyoe beuna aklak nyang jrohnyoe seusuai dengon firma Allah dalam Al-Qurran, surat Ali Imran, ayat 159.
Ngon rahmat Allah gata meusipheut
Ngon lemah lembut hana peumarah

Meu gata ceuken ngon rijang beungeh
Meuhat dum jiweh jibuot langkah
Hanjitem deuge dum narit gata
Sabab nyan gata beu tapeume’ah

Talakee ampun dum keu awaknyan
Laen nibak nyan tamusyawarah
Peue-peue urusan takeumeung peugot
Beu tamufakat pakiban ilah

Meunyoe putusan ka na bak gata
Peujok droe teuma keudeh bak Allah
Allah Neu gaseh ureueng tawakai
Barangkapeue hai peujok bak Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
Ayat di ateuh Neupeugah le Allah lepah that get geutanyoe na aklak nyan mulia.
Le that rahasia deungon tanyoe na kelenbutan hate, seuhingga Allah Allah Neu curah
Rasa bahgia seureuta keumeunangan. Ahklak nyang get lebeh beuhareuga ngon hareuta
nyang le.
Troh etno mantong ceuramah lon uroe nyoe.Lebeh ngon kureueng lon lake meah.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
2.Kata sulit
Ceuken : raut wajah muka yang muram
Beugeuh : Marah
Takeumeung : hendak
Narit : Pembicaraan
Gaseh : sayang
3.latihan
1. Tulislah garis besar kerangka pidato diatas !
2.Tulislah judul ceramah diatas.
3.Berpidatolah didepan kelas secara bergantian teks pidato di atas dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas.
4. Susunlah garis besar kerangka pidatodengan topik tertentu !
5. Berpidatolah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas
bersadasarkan teks pidato yang telah kamu tulis.
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Subyek
Subjek ialah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat. Subyek atau dengan istilah lain disebut pokok kalimat merupakan bagian yang menjadi dasar kalimat dan merupakan bagian yang penting pokok pembicaraan.
Subyek dalam kalimat bahasa Aceh dapat terdiri atas:
1.Kata benda
Misalnya:
’Geudong jeh’ ubit
’Uteuen nyan ’ lethat siben
’Mie’ jidrop tikoh
2.Kata ganti orang, baik dalam bentuk proklitik maupun enklitik.
Misalnya:
Gata hoe tajak bunoe
( Kamu kemana pergi tadi)
Gobyan geukhem keu Tafwi
( Dia ketawa untuk Tafwi)
Keu gata beugeuhjih, keulon hana beugeuh jih.
( Kepada anda dia marah, kepada saya dia tidak marah.)
Tugas
1. Uraikanlah apa itu subyek.
2. Tulislah lima kalimat yang terdapat pada teks pidato diatas, kemudian tentukanlah subyek yang terdapat dalam kalimat tersebut.
5. Kesusastraan
Narit Maja
Narit maja dalam kesustraan Aceh adalah termasuk jenis kesusastraan tertua. Narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh adalah ungkapan orang-orang zaman lampau pada umumnya berisi nasehat, yang berupa anjuran, ajakan, perintah, sindiran atau larangan dalam usaha pembinaan ketaatan beragama, persatuan dan kesatuan, adat istiadat, pendidikan, sikap hidup dan perwatakan dalam upaya mengwujutkan masyarakat yang baik dan sejahtera.
Tingkat kebudayaan Aceh yang masa lampau dapat kita nilai antara lain melalui narit maja tersebut, karena hasil kesusastraan ini merupakan pancaran masyarakat Aceh pada waktu itu.Dengan kita mengambil manfaat dan menjadikan sebagai pedoman yang baik bagi seorang anggota masyarakat maupun sebagai insan.
Narit maja dalam kesusastraan Aceh dimaksudkan kedalam puisi Aceh (puisi lama), karena ungkapan itu disusun dengan kata-kata pilihan dan diucapkan dengan lagu dan irama tertentu. Unsur persajakan merupakan khas narit maja Aceh, yang jarang kita jumpai dalam peribahasa Indonesia.
Kalau diperhatian narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh sebagai pancaran jiwa Masyarakat Aceh, maka jelaslah bahwa nari maja timbul darai berbagai atau golongan lapisan masyarakat. Antara lain dari golongan petani, nelayan, pedangang, cendikiawan dan pemburu.
Dibawah ini disertai contoh diantara narit maja yanng pertama kali dianggap berasal dari golongan/lingkungan masyarakat tersebut.
1. Narit maja dari golongan petani
Ciri-ciri narit maja golongan/kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari
Dari unsur berupa tanaman, binatang dan alat-alat pertanian yang lazim dalam lingkungan pertani, misalnya:
a. Janeng keu tumpang krong, jagong keu bu ware
‘Gadung untuk penahan lumbung, jagung untuk menggantikan nasi’
Kiasannya: anjuran penghematan dalam menggunakan harta benda atau bahan
makanan. Selagi ada dihemat-hematkan dan ketika tidak ada baru dipakai
b. lagee leuek pade reubah
’Seperti balam padi rebah’
Kiasannya: hal yang dicita-citakan diperoleh dengan mudah.
2. Narit maja dari golongan nelayan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perompamaan dari ikan, laut, alat-alat penangkapan ikan yang lazim terdapat dalam lingkungan penghidupan nelayan, misalnya:
a. Eungkot grob jang
’Ikan melompat belat’
Kiasannya: rezeki yang diperoleh dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka tanpa usaha
b.Bek taseuet laot ngon paleuet jaroe
’jangan mengeringkan laut dengan telapak tangan’
Kiasannya: jangan berbuat perbuatan yang sia-sia.
Latihan
1.Peu nyang geukhen dengan narit maja aci peugah ?
2. Tuleh tujuh nasehat peumantong nyang meuasoe dalam narit maja!
3. Peugah ciri-ciri narit maja beurasal dari golongan petani
4. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari petani beuserta maksudjih !
5. Peugah ciri-ciri narit maja beursal dari golongan nelayan !
6. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari nelayan beuserta maksudjih !Peulajaran 7
Balap Honda
Fakrullah nakeuh salah sidroe murid saboh sikula meuneugah peutama.Jih jeumet that bak jak sikula. Jih hawa that keu honda, karena le that dieu ngon diek honda jak sikula.Bak si uroe di pegah bak mak jih.”Mak neu bloe saboh honda baroe keulon” Kheun Fakhrullah bak mak.Mak Fakrullah geuiem mantong.
Mak Fakhrullah siuroe-uroe buet geh nakeh sitdroe guru. Hudep awaknyan cukup seudehana. Fakhrullah tip uroe dimoe dilake bloe honda baroe. Jih sedeh that seubab mak jih hana geublo lom nyang dilake le Fakhrullah.
Uroe Alehat keluarga Fakhrullah jak maen-maen u pantai pulou Iboh. Disinan mak Fakhrullah geupeugah haba dengah jih teutang masaalah bloe honda.Kheun Mak Fakhrullah ” Wahai aneuk lon bak mutuah gata, hai aneuk lon sayang, kon mak han bloe honda keu gata hai aneuk. Mak sayang that keu gata , kaleuh mak eu dum aneuk mit diek honda diba honda cukup bagah-bagah. Na nyang ka teupok kapatah aki, na nyang teupeh ule, bahkan na nyang ka meninggai.Gata hai aneuk lon manteng ubit goh tok umu untuk ek honda. Baroe jet ek honda meuye katrok umu 17 then.Wahai aneuk lon tajak laju sikula beujemeut saboh wate insya Allah mak bloe honda keu aneuk.
Fakhrullah dengan rasa sedih jipateh haba mak jih, karena jih teuigat bahwa haba mak haruh tapateh meuhan entek durhaka bak mak teh
2.Kata Sulit
Jeumet : rajin
Hawa : ingin
Baroe : baru
Iem :diam
Alehat : minggu
Moe : menangis
Bloe : Beli
Eu : lihat
3.Latihan
1. Soe nyang hawa that keu Honda ?
2. Paken jih hawa that keu Honda ?
3. Pakiban cara jih di peugah bak mak meukesud bloe Honda ?
4. Peu nasehat mak jih teutang bloe Honda ?
5.Pajan geubloe Honda le mak jih ?
6.Pekiban sikap Fakhrullah oh lheuh dilingeu naseuhat mak ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Predikat
Predikat ialah bagian kalinat yang memberikan keterangan kepada yang berdiri sendiri yaitu subjek.Predikat dalam kalimat bahasa Aceh terdiri atas kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan kata depan.
Contoh:
1.Nadia [jijak] bak rumoh Humaira.
Nadia [pergi] ke rumah Humaira.
2.Tanyo [tapeugot] kuweh jino.
Kita [buat] kue sekarang.
3.Rumoh jih [rayeuk] that.
Rumah dia [besar] sekali.
4.Aneukgeuh [limong droe].
Anaknya [lima orang]
5.Macut ka [u] dapu.
Bibik sudah [ke] dapur.
Latihan
1.Tuleh limong boh kalimat nyang na bak bacaan diateuh.lheuhnyan gareh diyub nyang geukhen predikat dan subyek.
2. Tuleh limong boh kalimat . Lheuhnyan gereh diyub nyang geukheun prediket dan subyek.
5. Kesusastraan
Narit maja
3.Narit maja dari golongan pedagang
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari kehidupan pedangang serta bahan dan alat yang lazim digunakan dalam pedagang. Misalnya:
Tulak tong tinggai tem
’Tolak tong tinggal kaleng’
Kiasannya : Orang berniaga setelah diperhitungkan laba ruginya tidak mendapat untung dan tidak pula rugi
b.Jipo unoe tinggal sambaing, jiweh dagang tinggai areuta
‘Terbang labah tinggai sambaing, berlalu dangang tinggal harta’
Kiasanya : Orang perantauan suatu negeri meninggalkan harta benda karena mendapat gangguan penduduk negeri.
4.Narit maja dari golongan cendikiawan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain berupa ungkapan dari cerdik pandai selaku pemimpin masyarakat dalam bidang masing-masing. Bidang-bidang tersebut tercakup misalnya : bidang peradatan, kagamaan, pemerintahan dan lain-lain. Misalnya:
a.Ureueng areh han tom kanjai, ureung meu-akai han tom binasa
’ Orang bijaksana tak pernah mendapat malu, orang berakal tak pernah binasa
Kiasannya: Orang yang berilmu pengetahuan selalu berhasil dalam pekerjaannya.
b.Budi beuna basa, pangkat beuna kaya
‘ Budi harus ada bahasa, pangkat harus ada kaya’
Kiasannya: Orang berbudi itu harus sopan santun dan orang berpangkat harus di sertai dengan kekayaan.
4.Narit maja dari kalangan pemburu
Ciri-ciri narit maja dari kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari binatang buruan dan alat-alat yang digunakannya.Misalnya:
Lagee peulandok mirah bulee
’Seperti kancil merah bulu’
Kiasannya:Orang yang suka mengecoh siapa saja yang bergaul, atau suka menipu.
Tugas :
1. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pedangang ?
2. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan cendikiawan ?
3. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pemburu ?
4. Tuleh saboh contoh narit maja dari golongan pedangang, cendikiawan, pemburu!

Peulajaran 8
Top Aurat Bak Ureueng Inong
Pakiban cara tanyoe ureueng inong tatop aurat ? Jawaban jih na dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Nue Peugah
Bak mukmin inong pih meunan ulah
Tayue theun mata jaga meunalee
Hiasan ulee bek tabri peuhah

Hiasan tubuh kalong boh bajee
Bandumnyan teuntee bek jipeuleumah
Meulengkan peu nyang lahe u lua
Nyang lemah nyata sabe cit teuhah

Meunan pih jingui ija tob ulee
Di ateuh bajee mangat bek leumah
Jeuet jipeulumah perhiasan jih
Ubak linto jih deungon bak ayah jih

Ayah droe jih ngon ayah linto jih
Got pih aneuk jih jeuet jipeuleumah
Aneuk linto jih ngon chedara jih
Aneuk keumuen jih jeuet bandua blah

Sabe inong jih got pih namiet jih
Got peumbantu jih nyang hana syahwat
Agam nyang hana napsu keu inong
Aneuk cut mantong pih hana salah

Mantong cut goh lom malee keu inong
Keunankeuh mantong jeuet jipeuleumah
Bek jipeumeusu keut’ing gleueng gaki
Mangat gob teupeue na perhiasan

Dijih di dalam nyan hana leumah
Teuma tatoubat ban dumna gata
Bak Tuhan gata nyang Maha Murah
Hai ureueng mukmin tatoubat sigra
Mangat bahgia gata meutuah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kosa Kata
Inong : perempuan
Ulah : tingkah
Meunalee : malu
Peuhah : buka
Teuntee : tentu
Linto : suami
Chedara : saudara kandung
Keumuen : keponakan
3.Latihan
1.Pat Neu peugah le Allah cara top aurat keu ureung inong ? peugah surat dan ayat padum
2.Peugah lhee macam nyang hanjet lumah bak ureung inong menurut ayat di ateuh !
3.Peugah duablah droe ureueng nyang jet dipeulemah aurat le ureueng inong !
4.Pakiban cara top aurat ureueng inong menurut ayat di ateuh ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat
1. Objek
Objek ialah bagian kalimat yang menjadi tujuan perbuatan yang dinyatakan oleh predikat dan dilakukan oleh subyek. Objek dalam kalimat bahasa Aceh terdiri dari kata benda atau anak kalimat.Misalnya:
Tafwi pajoh bu.
‘Tafwi makan nasi’.
Abu pula pade.
’Abu menanam padi’ .
Ummi teugoh cob bajee.
‘Ummi sedang menjahit’.
2.Pelengkap
Pelengkap adalah bagian yang melengkapi keutuhan kalimat.
Misalnya:
Amaliawati geuboh ie keu Hanif.
Ureung nyan galak keu gata.
Tugas
1. Tuleh limong boh kalimat nyang na dalam bacaan di ateh. Lheh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.
2. Tuleh keu droe limong boh kalimat . Lheuh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.

5. Kesusastraan
Hikayat
Hikayat merupakan bagian kesusastraan Aceh yang paling tinggi.Semua karya sastra yang disusun baik dalam bentuk puisi maupun prosa dinamakan hikayat. Dalam bahasa Aceh kata hikayat itu tidak diartikan dalam artinya yang asli yaitu kisah. Bukan saja cerita-cerita duniawi dan cerita keagamaan atau pelajaran-pelajaran tentang adat, bahkan buku-buku bacaan yang mudah-mudahpun di namakan hikayat. Hikayat dalam bentuk puisi merupakan hasil sastra yang cukup luas dalam khasanah Aceh.
Tanda-tanda formal yang terdapat dalam suatu hikayat adalah adanya beberapa rumus yang memuji Allah dan Rasul-Nya, yang kadang-kadang dibubuhi pandangan-pandangan umum atau renungan-renungan pengarangnya untuk selanjutnya sampai kepada masalah yang sesungguhnya.


Peulajaran 9
Jujur Pangkai Udep
Hanif nakeuh sidroe aneuk yang tinggal desa Darussalam. Jih sitroe aneuk yatim. Ayah jih ka abeh umu sejak Hanif dalam kandungan mak jih.Buet jih siuroe-uroe na keuh di peulihara kameng gob. Ureueng po kameueng ka geupeuingat bak Hanif dan mak jih, beu jaga kameung gobyan beugeut bek peubloe kameng meuyeu hana izin gobnyan.
Asai ka woe sikula Hanif sabe jak peurabe kameng.Kameng nyang di pelihara le si Hanif cukup rayeuk-rayeuk karena get that di hiro kamengnya. Maken si ureo kameng jih maken lee . Bak si uroe thoh sitroe ureueng kaya. Gopnyan geulake bloe kameng bak kameng. Ureueng kaya nyan laju dipaksa Hanif.
Hanif teutap hanjipobloe kamengnyan karena jih teuingat yang teungku peugah bahwa tanyoe haruh jujur. Bak manusia jet tasom tapi Allah sabe Neu eu buet manusia.Bandum buet geutanyoe geu tuleh le malaikat nyang na blah nen dan balah wie.
Dalam udepnyoe harus jujur seusuai nyang Neu perintahkan oleh Allah dalam Al-Qurran Surat Al-Maidah ayat 1:
Wahai dum ureueng nyang ka meuiman
Janji teuh dum nyan bek na meusalah
Meu ka tajanji ngon barangkasoe
Bah barangkapeu bek sagai ubah

Ka geupeuhaleu bandum keu gata
Leumoe ngon unta kameng ngon kibah
Laen lom miseu keube keubiri
Nyan kecuali teuma geupeugah
Nyan hana haleue talet binatang
Teungoh taihram di nanggroe Makkah
Tuhan Neularang buet perburuan
Nyan hukom Tuhan ban nyan h’eut Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Peurabe : Menghalou kambing untuk diberikan makanan
Hiro : jaga
Barang gasoe : barang siapa
Geupeuhaleu : dihalalkan
Talet : kejar
3.Pertanyaan
1.Soe nyang peulihara kameng gob ?
2. Peu nyang geu peingat le ureueng po kameng bak Hanif ?
3.Pakeun hanif hana dipubloe kameng keu ureung kaya njan ?
4. Peugah deugon jeulas peu pesan ayat 1 surat Al-Maidah bait 1dan 2.
4. Tata Bahasa
Unsur kalimat keterangan
Keterangan merupakan unsure kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang Sesutu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan.
Berbeda dari subjek, predikat, objek, pelengkap,keterangan merupakan unsure tambahan yang kehadiranya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib.Jika dalam sebuah kalimat tidak ada unsur keterangan, kalimat itu masih tetap gramatikal asalkan syarat utama terpenuhi, yaitu adanya unsure subyek, predikat, (objek dan pelengkap).
Contoh:
Mujaffar pajoh bu bak dapu.
‘ Mujaffar makan di dapur’.
Lon beudeh eh poh nam beugeh.
‘ Saya bangun tidur jam enam pagi.’
Ateuh meja lon puduk sikin.
Di atas meja saya letakkan pisau
5. Kesusastraan
Peulandok Rhot Lam Mon
Bak jijak-jak hana meuho saho, teuma pelandok pi hana jan jithee ka trok dalam uteuen raya. Yohyan baro teu-ingat dalam atejih: ”o, paleh, beukit jiteumee
Ku le gajah bak kujak-jak meuhat jigeudham beureutoh utak-utakku, kadang meuteumee ngon rimueng nyan pi paloe raya”.
Sababnyan dipeulandok han jijieuet jak uroe, jitakot leumah ji-eu le gajah atawa le rimueng. Sabe dijih ’oh uroe jieh lam-lam beuluka, di cong-cong kaye raya bak hana di teupat le gajah.
Teuma oh ka malam, baro di beudoih jijak mita euemeuen pat nyang na, nyan pih ngon peuleuheuen-peuleuheuen that.
Bak simalam di peulandok ka jijak mita eumeuen dalam saboh uteuen, sabab dideungo di sinan le that bak beulangan.
Karena malam pih seupot that, lom ngon reudok, hana jithee dalam uteuen nyan na saboh mon nyang jikueh le gob keu uruek badeuek.
Bak jijak-jak mataji seso, jingieg wie uneun ”geeubum” laju rtotji dalam mon nyan, teukeujot ji lage peue-peue.
Jiranjak-ranjak jikeumeung teugoh, han jitem peupah, sabab mon pih lhok that, leubeh sikeurunyong ureueng nyang panjang.
Macam-macam ka ji ilah, ret jiteungoh lam mon pi hana sit lom leupah jiteungoh, hingga ’an beungoh uroe jih mantong dalam mon nyan.
Na keu kira-kira watee bu uroe, trok le keunan saboh gajah, raya na bube krong asoe nam ploh.
Ban trok bak bineh mon nyan digajah pi ka leumah jikalon, teuma jijak laju peurab bak bineh mon jijeungeuk u yub.
Ban sare leumah ji eu, peulandok sit ka meukuwien di dalam mon hana ret jiteungoh le.
Teuma gajah leugat ka jiteumanyong : ” Peue buet keu sinan nyan dikah hai ’waki’, peue ka kajak limeuh mon ?
Ban jideungo le peulandok teunanyong gajah maunan, lanja ka diseuot : ”Alah pi sit na awai kulimeuih mon yoe, adak hana sit ka paloe raya”.
Kheun gajah: ”Pakon nyang jeuet keu poloe raya, kakheun ?”
Seot peulandok :” Lagee ureueng bajeueng that kah bak teumanyong. Peue hana ka-eu jeh langet keumeung rhot keunoe. Peue butakeuh hana le anek mata. Dikee ka lheuh kudeungo geupeugah le raja uroe nyoe rhot langet. Bandum ureueng geuyue kueh mon saboh sapo, na jeuet jilob keunan, bek meugeunto ngon langet.Teugoe dikah kaharab badankeuh raya, ’ohnoe hat lom kakueh mon, pakri bak atekeu han mupicetkeu watee rhot langet”.
Ban jideugo le gajah kheun peulandok meunan, yohnyan yo jih meukhab-khab, sabab dijih bit-bit hana jitupueue lom langet keumeung rhot. Teuma leugat ka jitangah u manyang.
Yohnyan jikheun lom le peulandok : ”Nyan peue han ka-eu keudroe keuh, nyoe lagee kee peugah. Nyan kakalon ka mumet-met ka rab leukang............alah hai paleh keuh, bek le kadong di sinan, ngon sabab kah euntreuk meuseupet kee-kee meung biek raya keu that”.
Gajah deungo tuto peulandok meunan, lom pi jikalon bit-bit langet ka meugrak-grak keumeung rhot. Tuumakot jih lagee peue-peue, sira jikeunieb jitapueng areuh ulee jih ngon beuralee, tuma jikheun bak peulandok : Hai ’teuku waki’, dikee langet keumeung rhot. Nyang digata raya that lagoe mon teuh, tabri dikee bacut meung lot kuduek bek meupicet ku ngon langet”.
Seuot peulandok : Bek kajak peukaru kee keunoe, kajak ho ret keudeh.Bek kajak lakee mon kee. Dikee kukueh mon nyoe sit meung seb sidroe kuh. Meung biek dikah laloe kajak plah pisang gob, pajan kutajan kueh mon”.
Kheun gajah lom : ” Tabri hai ’teuku waki’ dikee sigeutu, hana le kutuho jak nyan, bak-bak lungkiek mantong jeuet tabri”.
Seot peulandok : ”Dikah badan keuh ns bube gle, pakiban ka lakee bak-bak lungkiek, bit bajeueng silagoe nan hai”.
Tuema kheun gajah lom : ” Alah hai, pakri sit ro nyoe dikee, tunu ku that bit, tabri hai ’teuku waki’ kuduek lam mon gata bacut”.
Jikheun lom le peulandok : ”Bit ceulaka raya hai kah, maken kupugah hanjeut maken kalakee. Boh peue lom teuma kadong di sinan, peue nyang han kagrob laju keunoe. Alah hai, bek le kameu ayeuen, jeh ka-eu han jeuet langet ka meuyub that”.
Sira jikheun nyan kajipeutunyok lom u langet. Watee jikalon le gajah bak ate jih bit-bit keu langet keumeueng rhot. Hana jitupeue nyang mumet-mumet nyan keu awan jipot le angen.
Ban jideungo kheun peulandok jiyue grob bagah-bagah, han le jibri meu-ayeuem di darat, digajah pi mangat that –that ate jih, bube na beugeh jih dilee-dilee kon keu peulandok bandum hana le teingat jih.Jipike bit-bit raya that guna peulandok keu jih. Jitem bri teumpat di dalam mon mangat bek meugom jih u yub langet. Yohnyan leugat jisinyok droe jih ”geureubum” u dalam mon.
Oh ban rhot gajah lam mon, teuma dipeulandok pi ka jiek laju meucr’eut ateuh rueng gajah. Teuma lanja jlumpat u darat seureuta jimarit : ”Nyan jra keuh, meulatang gunong si paleh keuh. Ka-eu ka meusampai lam mon na bube raya. Nyan ho ret kateungoh lom, kon meung mate keuh treuk di sinan”.
Lheuh jikheun nyan, dijih pih lanja jijak ho ret jih. Sabab ka leupah jiteungoh lam mon.Digajah sit ka teulah lagee raya sabab jipateh peulandok. Ta-eu keu jimeulawan ngon garien-garuen di dalam mon jikeumeung teungoh u darat.
Kosa kata
Hana meuho saho : tidak tentu arah
Beukit : kalou, jika, andai
Beureutoh : meletus, meledak
Jitupat : di ketahui tempat
Gah : berita, khabar, bicara
Mon : sumur
Uruek badeuek : digali tanah untuk perangkap badak
Diranjak-ranjak : digerapi ( diraba-raba dengan tangan mencari tempat berpegang)
Sikeurunyong : tinggi lebih kuranh 2,5 meter
Ilah : dalih, alasan.
‘an :sampai
Krong : lumbung ( tempat simpan padi)
Beuralee : belalai
Jikeunieb : dihindarkan
Sigeutu : paling kecil
Jisinyok : dibanting
Meusumpai : tersumbat
Tugas
1.Soe peulaku nyang paleng penteng dalam haba peulandok rhot lam mon ?
2.Pat manteng teupat keujadian haba peulandoknyan ?
3. Peu peulajaran nyang jet tacok dari haba peulandoknyan ?
4. Peugah teuma haba peulandok ngon bahasa Indonesia !Peulajaran 10
1.Meubaca
Awai Beudeh eh
Beudeh eh awai le that manfaat jih. Tanyoe meutemeng shalat suboh berjamaah. Shalat nyan lebeh le that manfaat menyeu ta salat secara beujamaah di mesejid atau musalla. Watee tateubit dan tawoe dari rumoh untuk jak shalat bak musalla tateumeng hidop udara segar nyang gleh. Udara nyan peuting that untuk kesegaran tubuh geutanyoe.
Beudeh eh awai tanyoe jet tameu-ulang teuma peu nyang kaleh geupeurunoe le guru deugon ulee nyang seugar.Isya Allah jet tapaham deugon mudah peu nyang tanyoe baca.
Beudeh eh bagah kateute tanyoe hana telat bak jak sikula.Meutemeng pajoh bu beugeh. Jak sikula jet ta jak bagah karena awai tabeudeh eh dan tanyoe hana meukarat-karat tajak bak jalan.
Pakiban cara jih tanyoe jet beudeh eh beu awai ? jaweb jih kateunte haros taeh beu awai. Tanyoe bek taeh jula malam, karena malamnyan tapekek keu tapiyuh hek. Hai nyan ka Neupeugah le Allah lam Al-Qurran surah An-Nabak ayat 9, 10, 11.
Ayat 9. Teugeut teupako tipiyoh payah
Ayat 10. Meupeujeuet malam lagee pakaian
Ayat 11. Uroe tajalan mita napakah.
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Napakah : rezeki
Awai : cepat
Teugeut : tidur
Beudeh : bangun
Eh :tidur
Meukarat-karat : tergopoh-gopoh

3.Latihan3.Tata kalimat
Jenis-jenis kalimat
Penjenisan kalimat dalam uraian berikut didasarkan atas beberapa aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan susunan, unsur-unsur yang berfungsi, dan isi yang terkandung di dalamnya.Berdasarkan aspek tersebut penjelasan kalimat itu dapat dibedakan atas a) kalimat tunggal dan kalimat majemuk, b) kalimat aktif dan pasif, c) kalimat verbal dan kalimat nominal, d) kalimat transitif dan kalimat intransitif, dan e) kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya.
a.Kalimat tunggal
Berdasarkan susunannya, kalimat itu dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun atas satu subjek dan satu predikat, serta mengandung satu pengertian.
Contoh:
1.Fatinah meu-en gari.
‘Fatinah main sepeda.
Fatinah [subjek]
Meu-en [predikat]
Gari [ objek]
2.Adek beudeh eh poh limong beugeh.
‘Adek bangun tidur jam lima pagi’.
Adek [subyek]
Beudeh [ predikat]
Eh [objek]
Poh limong beugeh [keterangan waktu]
3.Macut teugoh geuseumeurah di mon.
‘Macut sedang mencuci di sumur’.
4.Bak u nyan ka reubah ateuh jalan.
’ Batang kelapa itu telah tumbang ke atas jalan.
Tugas
1. Peu nyang geukheun ngon kalimat tunggal ?
2.Tuleh dua boh kalimat tunggal nyang na lam bacaan Awai Beudeh Eh !
3.Tuleh dua boh kalimat tunggal. Lheuhnyan peugah subyek, predikat.
5. Kesusastraan
Peulajaran 11


1. Muebaca

Teupat yang Kreh Keneung Tsunami

Beukas brat that keuneung tsunami di Aceh ,jinoe kayem that dikalon dan di teliti le berbagoe negara .Na padum boh teupat yang tiep uroe rame jak keumunjong le awak kuta Banda Aceh na cit awak lua Aceh . Nakeuh teupat nyan pante Ulele, di Banda Aceh, lhoknga dan pante Lampuuk, di Aceh Besar.
Masarakat le that yang jak bak lhee boh tempatnyan karena le that geu eu bukti peuristiwa geupa bumoe ngon beucana tsunami, 26 Desember 2004, lage tugu, masjid dan jembatan Ulele nyang manteng get.
Selaen nyan, bak teupatnyan nacit bangunan toko yang releh sebago bukti seujarah dalam peujalanan Nanggroe Aceh Darussalam. Meutambah jumlah ureung jak keumonjong u Aceh, selaen meutujuan geukalon beukas-beukas tsunami, mutif laen nakeuh geumeu-eu lebeh toe peukeubangan keudaan nyang aman leubeh get nyang geuseupakat 15 Agustus 2005 antara peumeurintah RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Rabu 24 September 2008, hlm 5.
2. Kosa Kata
1. Kreh : kuat

2.keuneung : kena

3. awak : orang

4. geukalon : melihat

5. geuseupakat : musyawarah

3. Pertanyaan

1. Soe nyang kayeum kalon teupat brat keunong tsunami ?

2. Peugah 3 boh teupat nyang brat keuneung stunami!

3. Puebuet ureung-ureung jak bak teupat brat stunami ?

4. Peuristiwa peu nyang teujadi bak tanggai 15 Agustus 2005 ?


4. Tata Bahasa

Morfem

Morfem ialah kesatuan bentuk yang terkecil yang mengandung makna.

Morfem dalam bahasa Aceh di bagi dua :

1. Morfem dasar atau morfem bebas

2. morfem terikat

1. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Contoh :
a. kata benda : tah ‘tas’ f. Kata bilangan : tujuh ’ tujuh’
b. kata kerja : deng ‘berdiri’ g. Kata penghubung : atawa ’ atau’
c. kata sifat : paneuk ‘ pendek’ h. Kata depan : u ’ke’
d. kata ganti : gobnya ‘ dia’ i. Kata sandang : po’sang’
e . kata keterangan : bunoe ‘ tadi’ j. Kata seru : alah ‘aduh’-
2. Merfom terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata.

Contoh:

a. prefiks (awlan) : peu-/pu-, meu-/mu, beu/bu-, neu-, teu- dan keu-;

b. Proklitik : lon-, ku-, meu-, ta-, neu-, ka-, geu-, ji-, dan neu-;

c. Infiks ( sisipan ) : -eum- dan –eun-;

d. Enklitik : -lon, -kuh, -meuh, -neuh, -keuh, -geuh, -jih, dan –neuh;

e. Sufiks (akhiran ) : -an

contoh kalimat

1.Shalat wajeub takeurija siuro-malam limong boh wate.

2.Ureung inong geupeuwajeb le Allah top etrat.

3. Bek tameupake ngon seudara .

4. Jak sikula beujeumeut mangat careung

5. Gopnyan geubloe engkot.

6. Bueka puasa rame-rame haye that.

7. Ayah lon lake meaf lahe ngon baten bak uroe raya nyoe.

8. Pat droen neushalat bunoe luehu ?

9. Khadijah geupeurono beut aneuk miet bak bale nyan.

10. Fakhrullah sayang that keu adek.

Latihan

1. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem bebas dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

2. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem terikat dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

5. Kesusastraan

Hiem

Hiem puisi Aceh yang terbentuknya seperti ciri hkas keacehan. Hiem adalah teka teki soal yang berupa kalimat yang dikemukakan atau untuk mengasah pikiran. Orang Aceh sering mengunakan hiem sebagai alat pengisi waktu kosong sambil duduk-duduk di suatu tempat. Guna hiem adalah sebagai hiburan pelepas kelelahan.
Contoh : 1.Dara baroe dalam page
Artijih : Boh aneuh
2. Apui hu di cong ranteng
Artijih : capli
3.Ureung mita reuhung dalam ie
Artijih : Tukang tampai ban
4. Awai geusie, dudoe geucarueh
Kon aneuk glueh kon aneuk rusa
Artijih : cob baje

5.Saboh syiah jipoe u tungkop

Dua krek ija han tutop punggung

Artijih : lalat

6.Majih tagusuek-gusuek

Aneuk tagidong-gidong

Artijih : Rinyeun

7.Tak kutak teng,

Di lingka bak jitimoh pateng

Artijih : Bakpisang

8. ’Et noe et Gigieng

Beuka eumpang ro eumpieng

Artijih Manyang u atawa pineung

Latihan

1.Tuleh 5 boh hiem laen.

2. Peugah arti hiem diyubnyo

a. U si culek jimudek ban saboh nanggroe

b.Tamat jidong, tangieng jiplueng

c. Bansanan on sanan

Bak ujong boh mubalek nan

d. Jijak meuranjo-ranjo

Jime lham saboh saboh sapo

Peulajaran 2

1. Muebaca

Meujaga Wate

Lepah that bagah umu habeh, lepah that bagah uroe jijak, dan leupah that bagah malam meuganto.Hate sidroe-droe ureung geuheun udepnyo hanya siat mantong. Sidroe ureung saleh geukheun, ”umunyan panek, kareuna nyan bek tapeupaneuk deugeun meulalai kareuna lale nyan meupeupanek wate seureuta geubeh watee malam jijak meunan manteng.
Rasullah saw, ”Na dua keseunangan le manuesia tuwe; seuhat dan watee luewang.”
Le manuesia nyan seuhat, na watee le, teutapi umunyan geubeh meunan manteng hana geucok manfaat meubacutpih.
Malam ngon uro jiba manusia untuk bagia atawa keu rugoe.Malam seureuta uroe tabagi dalam padum boh watee. Na jeum salat, na jeum beut Al-Quran, zike, tafakkur, mita ilme, mita rezeki nyang hale, dan eh. Bagi awaknyan hana wate nyang tebeh menan manteng.

sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Kamis, 25 September2008, hlm 11
2. Kosa kata
lepah : betapa
bagah : cepat
meuganto : berganti

geukhen : Berkata

meupeupaneuk :memendekkan

meubacutpih : sedikitpun

rugoe : rugi

buet : baca

tafakkur : merendungi diri

3.pertanyaan

1.Peugeupeugah le ureung saleh teuntang meunjaga watee ?

2. Peugeupeugah le Rasullah teutang meunjaga watee ?

3.Peugah pakiban cerajih menjaga watee dalam udepnyo !

4. Teujemahkan bacaan meujaga watee dalam bahasa Indonesia!

4. Tata bahasa

Dalam bahasa Aceh terdapat tanda diakritik pada huruf edan huruf o. Tanda tersebut dilambangkan oleh aksen macron ( ), trema ( ), aksen aigu ( ), aksen grave ( ) dan tanda sengau ( ).Tanda-tanda tersebut membedakan lafal bunyi ucapan sesuatu kata, yang pada giliranya menimbulkan perbedaan maknanya.
Contoh kata-kata berhuruf sama, bertanda diakritik dengan yang tidak bertanda diakritik; masing-masing kata itu berbeda maknanya.
1. a. Boh ’buah’
b.boh ’mengisi’
c. boh ’buang’
2. a. Kong ’menabrak’
b. kong ’memikul di punggul’

c. kong ’ kukuh’
3. a. Cob ’keliru’ ( seruan)

b.cob ’menyahit’
4.a. aleh ’alif ’

b.aleh ’melenggang’

5.a. gule ‘guling’

b.gule ‘ sayur’

6.a. kleb ‘sekejab mata’

b. kleb ‘mengerdip’

latihan

Tuleh saboh paragraf teuntang contoh meuhemat watee dalam udepnyoe deugan meugunakan tanda diakritik !

5. Kesusastraan

Cobaan Nabi Yusuf

Nabi Yusuf geutinggal bak saboh rumoh ngon uleebalang yang blo gopyan patih Qitfirul Azis serta inong geuh Siti Zulaikha.
Nabi Yusuf adalah salah sidro aneuk muda yang cedah that rupa, wate nyan hana mensidro pih ureung yang tari lage Nabi Yusuf. Bathat pih Nabi Yusuf aneuk geutung yang geblo hana meuso ureung cik, Siti Zulaikha ka gakak that keu Nabi Yusuf karena cedah that rupa.Bak siuro linto Siti Zulaikha hana di rumoh.Siti Zulaikha ka dibedoh nabsu yang brat that geupakat Nabi Yusuf untuk geupeuget buet maksit ( meuzina ). Oh leuh pinto-pinto rumoh geugunci bandum,Siti Zulaikha geuhei Yusuf, “hai Yusuf jak keunoe taeh dua tanyoe”. Yusuf geujaweub: han, semoga Allah neupeujioh lon daribuet yang brok. Nabsu Siti Zulaikha makin metabah rayeuk nabsu keu Yusuf, meunan cit Yusuf wate geu eu lagak that Siti Zulaikha.Tapi Nabi Yusuf laju geuingat keu Allah hanjeu tapubut buet yang haremnyan.
Dengon bagah that Nabi Yusuf geuplung rot pinto rumoh, tapi dihalang le Siti Zulaiha. baje Nabi Yusuf bekah blah dilokot karena ditarek oleh Siti Zulaikha. Wate saatnya trok geuwoe linto Zulaikha, “Wahai linto lon Yusuf galak that keu lon” kheun Siti Zulihka. Nabi Yusuf geubantah peu nyang geupeugah le Siti Zulaikha.Hai Qithfirul Aziz “ Siti Zulaiha yang yang pakat lon meuzina, tapi lon han lon tem pubuet yang geupeuhareum Allah nyan. Wate geumeudawa awaknyan dua mita betoi droe. Di sinan na aneuk banlahe jeut dipeugah haba deugon kekuasaan Allah “ Hai Qithfirul Aziz neu-eu Yusuf menye baje Yusuf bekah dikeu nyan Siti Zalaikha yang betoi, tapi menye baje Yusuf bekah dilikot Siti Zulaikha yang sulet”. Qithfirul ka yakin bahwa Siti Zulaikha yang salah dalam hai nyoe. “Siti Zulaikha bagah gata talake ampon bak Allah ateuh kesalahan dron” Kheun Linto geuh.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum

Kata Sulet
1. uleebalang : pembesar
2. inong geuh : istrinya
3. cedah that rupa : bagus rupa, tampan wajah
4. meso : kenal
5. tari : cantik
6. geupeuhareum : diharamkan
7. geumeudakwa : berselisih pendapat

8. beukah : koyak

9. sulet : bohong

Pertanyaan

1.Pat Nabi Yusuf geutinggai ?

2. Soe nyang bloe Nabi Yusuf ?

3. Aci peugah haba pakeun ek beukah baje Nabi Yusuf ?

4. Peu kheun linto Siti Zulaikha wate geteupe inong geuh yang salah ?

5. Tuleh 4 manfaat yang jeut ta cok dari tabaca haba cobaan Nabi Yusuf !Peulajaran 3

1. Meubaca

Jak Meu-uroe Raya


Su takebi teudeugeu disinoe dan disideh jeut-jeut sagoe gampung. Sue takibie nyan peutanda bahwa uroe raya katroh.Ureung rame that yang jak u mesejit untuk jak shalat Idul Fitri.
Bak beugouh uroe raya Sibghatullah sok bajee baroe. Bajee baroe nyan katreb tat kamoe hawa meusok. Nakeuh bajee baroe nyan ata mak ngon yah bloe.Lheuh shalat Idul Fitri Sibgatullah saling meuah ngon mak, ngon ayah, ngon cik, ngon ado, ngon adun. Bak beugeuh uroe raya hate Sibghatullah seudang that. Sibghatullah jak meu-uroe raya ngon mak, ayah seureta dua droe adojih rumoh yahda, yahcut, yahwa. Troh u rumoh awaknya kamoe geuhidang beubagoe macam makanan . Nakeuh makananya lontong, tiumpan, macam-macam kue, seuta macam-macam ie yang kamoe galak meujeb.
Jak meu-uroe raya paleng that haye,seubab seulaen jeut tapajoh beubagoe makanan dan ie nyang jet tajeb, kamoe pih geujok peng lee yahda, yahcut, yahwa. Kamoe saleng beleng peng troh urumoh. Jak meu-uroe raya sangat that peunteng untuk meutambah kong rasa syeudara seureta tatupat rumoh-rumoh syedara geutanyoe.
Tasambung taloe silaturrahmi sangat peunteng lagee Neu yu le Allah lam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112.
Ka Neucap hina keu jih le Allah

Baranghoe jijak di jih lam hina

Meulengkan beu na taloe ngon Allah


Lom beuna taloe ngon manusia

Beuna bandum baroe ek leupah

Teuma ka jiwoe ngon beugeh Tuhan

Neucap keu jih nyan gasien lom leupah


Sabab jikaphe keu ayat Tuhan

Nyan jeut keumeunan Neubri le Allah

Lom pih kajipoh dum nabi-nabi

Ureueng nyan suci hana tom salah


Nyan sabab di jih jidarohaka

Buet salah raya laen that leupah

(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kata-kata Sulit.

Su : suara

Beugeuh :pagi hari

Katreb : lama

Ado : adik

Adun : abang
Cik : kakek

Yahda : sebutan untuk abang mamak/ayah.

Yah cut : sebutan untuk adik mamak/ayah

Yahwa : sebutan sebutan untuk abang mamak/ayah yang tertua

3.Pertanyaan

1.Peutanda uroe raya katroh ?

2.Pajan Sibghatullah sok bajee baroe ?

3. Ngon soe Sibghtullah jijak meu-uroe raya ?

4. How manteng Sibghatullah jijak meu-uroe raya ?

5. Paken jak meu-uroe raya paleng that hayeu ?

6. Peu pesan ayat Ali Imran 112 nyan ?

4.Tata Bahasa

Kata Ganti Orang

Kata ganti orang dalam bahasa Aceh adalah kata ganti yang mengantikan orang sebagai benda. Klitika dalam bahasa Aceh ringkasan kata ganti orang. Klitika itu terbagi atas proklitik dan enklitik.Dalam penulisanya proklitik dirangkaikan didepan suatu kata.Sedangkan enklitik ditulis dirangkaikan di belakang suatu kata.
Kata Ganti Orang Proklitik Enklitik
I. Ulon, ulon tuan, lon ‘saya’ lon- -lon

Kee ’aku’ ku- -ku (h)

Kamoe ’kami’ meu- -meu (h)

Geutanyoe ‘kita ta- -teu (h)

II.droeneuh ‘tuan/Anda neu- -neu (h)

Bandum ‘semua/sekalian’

Gata ‘Anda’ + bandum ta- -teh (h)

Kah ‘kamu’ + bandum ka- -keu (h)


III. droeneuh nyan ‘beliau neu- -neu (h)

+ bandum

Gobyan ‘dia/ia’ geu- -geu (h)

Jih ‘dia/ia’ + bandum ji- -ji (h)

Contoh kalimat

1. Gobyan geukoh kayee.

2. Nyoe bajeeteuh

3. Jih jiwoe u gampung jih.

4. Jeuh rumohlon.

5. Kah kajak u Meuseujid enteuk.

6. Gata pakeun meunan tapeugot droe.

7. Droeneuh nyan bandum neupajoh bu di lekeut beh.

8. Ayah lon kaneujak u meunasah bunoe.

9. Tafwi malamnyoe jieh bak rumohkeuh.

10. Kamoe uroenyoe meujak meronoe seulaweut bak rumoh teugku.


5. Kesusastraan


Tok Azab Bak Kaum Nabi Luth nyang Durhaka


Bak saboh malam Allah swt. Neuutus lhe droe malaikat untuk neujak bak rumoh Nabi Luth. Watee troh jamee bak rumoh Nabi Luth gobnyan meurasa khawatir hategeh, kadang na keujadian nyang hana mangat bak lhee droe jamee nyan di keuroyok le kaum lon, seubab jamenyan ceudah-ceudah that rupa hate Nabi Luth maken geulisah. Peu nyang geukhawatirkan lee Nabi Luth betei teujadi. Kaum Nabi Luth awaknya ditamong uromoh langsong dirayu ban lhee droe jamee Nabi Luth deugan peunoh kaseh sayang keu seusama ureung agam .Kaum Nabi Luth dipaksa ban lhee droe jamee nyan untuk menjak peuget buet keuhinaa .
Nabi Luth kacukup that male bak jamee geuh. Kheun Nabi Luth bak kaumgeuh “ Leubeh get kacok aneuk-aneuk inong untuk kameukawen, bek kakeuroyok jamee lon, bek kapeumalee lon beh.” Kaum Nabi Luth diseuot “ Kamoe hana galak dan hana cinta keuaneuk inong, tapi kamoe galak dan cinta keu sama-sama agam.
Ban lhee droe jamee Nabi Luth nyan ken manusia biasa tapi malaikat geuutus lee Allah untuk geujak kalen perage kaum Nabi Luth yang sangat meusahkan hate Nabi Luth geukheun lee jame Nabi Luth.Kamoe meujak keunoe untuk meupeuselamat gata dan meupeuhancu ureung nyang durhaka.Gata hai Nabi Luth dan ureung meiman tatebit laju dari gampongnyo deungan teunang bek tae uwi dan unen.
Siksaan Allah truk watee suboh sedangkan watee suboh kato tat. Nabi Luth dan ngengeuh geujak deugon bagah tat. Seusudah Nabi Luth dan umatgeh kajioh dari gampong kira-kira kajioh dari siksaan, Allah deugen bagah geupetren azab geuh. Nakeuh siksaan jih geupa bumoe nyang sangat brat dan dasyat. Sehingga bumoe geu bolak-balekkan lee Allah diseutai hujen bate yang hu apui yang meujala. Semua kaum Nabi Luth mati. Negara Sadum seupi. Nabi Luth beuseuta ureung meuiman kembali geuwoe u gampong geuh.Awaknya selamat dari siksaan Allah.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum
2. Kata Sulit

kapeumalee : permalu

jamee : tamu

aneuk : aneuk

gakak : suka

agam : laki-laki

perage : kelakuan

3. Pertanyaan

1.Soe jamee nyang jak bak rumoh Nabi Luth ?

2.Padum droe jamee nyan ?

3. Paken gelisah hate Nabi Luth ?

4. Pajan siksaan Allah geupeutren keu kaum Nabi Luth ?

5.Peugah siksaan nyang geupeutren lee Allah keu kaum Nabi Luth ?

6. Peukeuh Nabi Luth dan ureung meuiman selamat dari siksaan Allah ? Peugah

seubabjih.

7 Peugah haba Trok Azab keu Kaum Nabi Luth nyang Durhaka dalam bahasa Indonesia !

Peulajaran 4.

1.Meubaca

Carong deugan Meubaca

Ureung carong le that tae galak meubaca.Gon meubaca tanyoe meuteume macam-macam haba nyang goh lom tanyoe teupe. Hai nyoe seusuwai deugon peurintah Allah lam Al- Qurran surah Al-’Alaq ayat 1 s.d 5.
Ayat 1. Tabaca leh ngon Nan Tuhan gata
Nyang peujeuet gata dum ngon blah bicah
Ayat 2. Neupeujeut insan darah saboh cak
Ayat 3. Takheun beu galak peue nyang peurintah
Tuhan po gata nyang that geumaseh
Ayat 4. Neuyue teumuleh meurunoe bagah
Tuhan peuronoe tuleh ngon kalam
Ayat 5. Bandum na insan bek sagai malah
Tuhan peurunoe jih barangkapeue
Nyang goh diteupue dum le sileupah
Dikutip dari terjemahan Al-Quran dalam puisi oleh Tgk. H. Mahyiddin Yusuf.
Kadang-kadang payah untuk tapahami peu nyang tabaca. Pakiban carajih supaya jet tapahami asoe bacaan ngon mudah ?
1. Baca ile bagian-bagian nyang penteng buku nyang keumeu dibaca.Bagian nyan nakeuh meubaca resensi, biografi peunuleh, kata peugantar, daftar isi.
2. Mulai meurunoe membaca deugan bagah.
3. Baca buku perparagraf ngon teratur bek meulumpat keu paragraf laen meunyoe goh abeh parangraf nyang phon bunoe.
4. Mita ide pokok bak tip paragraf nyang kaleuh baca.
5. Wate meubaca pikeran bak ho laen, tapi pike peu nyang neubaca
6. Meuyeu na wate lueng pakek keu meubaca.
Sumber baca Harian Kompas, Rabu,22 Oktober 2008,hlm 40
2. Kata Sulit
Meurunoe : belajar

Lueng : luang

Pike : pikir

Leh : anjuran untuk melakukan sesuatu.

Peujeut : menjadikan


3. Pertanyaan

1.Pakeun Ureung carong ?

2.Pakiban cara jih supaya jet tapahami bacaan ngon mudah ?

3. Tuleh teuma bacaan di ateuh ngon bahasa Indonesia !

4.Tata Bahasa

Kata Depan

Kata depan ialah kata yang bentuknya biasa tidak berubah-rubah, berfungsi merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat yang lain dengan kata atau frase yang lain.Kata depan sejati dalam bahasa Aceh ialah di ’di/dari’, bak ’di/pada’. u ’ke’ ubak ’kepada’ keu ’ kepada/ untuk/ buat’, lam ’ dalam, dan ngon ’ dengan.
Kata depan di, keu, u, dan bak menyatakan tempat, yakni tempat berada, tempat arah yang di tuju,dan asal.
A. Kata depan di selain menyatakan tempat diam atau berhenti dapat juga menyatakan tempat asal, misalnya:
Gata taduek di rumoh nyan. Dia duduk di rumah itu.
Sibghatullah ban teuka di lubok. Sibgha baru sampai dari Lubok.
B. Kata depan keu dan u ‘ke/untuk’
Kata depan keu, dan u bak berarti menyatakan arah atau sesuatu yang dituju. Pada umumnya, pemakaiannya pemakaiannya bertalian dengan kata kerja, dan kata-kata yang mengikutinya menyatakan arah yang dituju, misalnya:
Hilwa geubi peng keu lon bunoe. ’Hilwa memberikan uang kepada saya tadi.’
Kamoe meujak u meunasah baroe. ‘Kami pergi ke surau kemaren.’
Qayim jijak bak rumoh nek. ‘Qayim pergi kerumah nenek .’
C. kata depan lam atau dalam
Misalnya:
Naqia dimeusom lam ureun. ‘Naqia bersembunyi didalam hutan.’
Geusom lam tah. ‘Disembunyikan dalam tas.’
D. Kata depan ngon‘dengan’.
Misalnya:
Fatinah jijak ngon tapak.’ Fatinah berjalan dengan kaki.’
Kayee nyan geukoh ngon gogajo.’Kayu itu dipotong dengan gergaji.’
E. Kata depan le ’oleh’ berfungsi sebagai penunjuk pelaku, orang pertama, kedua, dan ketiga dalam kalimat pasif bahasa Aceh, misalnya:
Bajee nyan lonbloe le lon.’Baju itu dibeli oleh saya.’
Bajee nyan geublo le gobyan. ‘Baju itu dibeli oleh dia.’
Latihan
1. Tuleh saboh paragraf nyang na kata depan.
2.Tuleh kalimat nyang na kata depan lam bacaan bak peulajaran 4 .


5. Kesusastraan

Nazam adalah puisi yang isinya tentang agama islam. Nazam sangat digemari oleh masyarakat Aceh.Berikut ini contoh nazam:
Jasa Poma
Laailahaillah......hana payah balah guna ma
Laailahaillah......hana payah balah balah guna ma
Meunyeu tatem tanyoe ta jak beut
Taleung palet tabaca doa

Poma meungandung leupah that susah
Hana bak peugah sakit anggota
Geuh han teugeut geuduk pih payah
Lepah tat susuah nasep di poma

Sikureug bulen lheeh geurasa susah
Leuh nyan meutamah oh lahe gata
Uroe ngon malam lam apoh-apah
Demi neuk kekah tetap geu saba
Sijuk poma tob oh gugop geu peuhah
Oh wate kareh semano lanja
Oh teu tatoh ek tempei geujakrah
Oh geubet langkah saket anggota

Oh rayeuk gata aneuk meutuah
Beuna tabalah jasa di poma
Ranup sisupeh pineung siulah
Mulia leupah meunyoe bak poma

Oh poma yue meu bek ta asek
Bek takhen han ek ta seot poma
Oh ban geu yu le poma wahai cut adek
Bek mu politik dudo meureuka

Beurangho tajak meuyo tan izin ma
Behat bijak carong that gata
Jabatan reule hareta pih pah
Daruhaka ngon mak le yang binasa

Bek teumereka aneuk meutuah
Surga gepeugah yop gaki poma
Keu peu teuh kaya sereta meugah
Nyetan geu balah jasa di poma
Kata sulit
1.Paleut : telapak tangan
2.Apoh-apah : kepanasan dan gelisah
3.Gugob : panas
4.Kareah : berkeringat
5.Tempei : celana
6.Reule : habis
7.Temereka : Durhaka
Baca nazam diyup nyoe ngon meuirama
Watee Beut
Teugoh tabeut-teuget tabeut hai adek lon
Bek ta khem-bek takhem peugah haba
Mebek riyuh mubek riyuh gadoh subra

Terhadap Qurran bek wayang-wayang
Tadingo rejang tengku ajar
Supaya jeut tabeut rijang
Beuna sopan teugeh belajar

Wahai adek lon nyang mantong cut-cut
Tanyoe tabeut ilme agama
Phon di rumoh wate ta tren
Ta lake izin bak ayah bunda

Troh-rumoh beuet-troh u rumoh beuet salem bek tuwe
Tamumat jaroe-tamumat jaroe ngon guree gata
Tadengon beuget-tadeugo beugeut nyang geu peurono
Bek gata laloe- bek gata laloe tasimak hana

Bek tacumeukeh keudeh keuno
Watee beut tanyoe sopan beuna
Oh watee ta beut beuna tertip
Bek marit-marit ho laen haba

Pat nyang geupinah ta deungo beuget
Mangat bagah jet wahai adinda
Nyoe hai adek sungguh tabeut

Oh na ileme-oh naileme tapeurono gop
Letat manfaat-manfaat akhirat dunia
Aneuk nyang saleh-aneuk nyang saleh tabah ngon taat
Hudep hansisat-hudep hansisat syaitan peudaya

Oh kaleh tabeut peucobak guree
Izin talake ta meah dosa
Tameumat jaroe pemiyup ule
Takzim keu gure raya that pahala

Oh wate beut bek meuen-meuen
Di pakat le ngon bek tatem gata
Troh woe u rumoh sopan beuna
Tameubie saleum keu ayah ngon ma

Tamumat jaroe-tamumat jaroe ulee peumiyup
Beu leumah lembut –beulemah lembut ngon ayah poma
Tatulong poma-tatulong poma tatulong ayah
Meubek tabantah-meubek tabantah ureung nyan dua
Tugas
1. Tulislah peusan nyang geusampaikan oleh pengarang dalam nazam Jasa Poma, tip-tip bait !
2. Tuleh kembali dalam bahasa Indonesia nazam Jasa Poma !


Peulajaran 5.

1.Meubaca

Bahaya Meurukok
Meurukok meutabah resiko teuseurang peyaket jantung, Abeh umu ngon hana geusanka-sangka karena serengan bak jantung. Selaen nyan nakeuh bahaya meurokok adalah kanker paru-paru, kanker mulut/ tenggorokan, penyaket pembuluh darah utak, dan meuganggu janen dalam kandungan.
Bahaya merukok na keuh bak ureung mereukok dan bak ureung yang keneung asap rukok .Penyaket nyang diterimong le ureung keneung asap rukok sama lage ureung meurukok. Misejih ta meurukok di rumoh tente jih ureung nyang keuneng asap rukok adalah ube na ureung di dalam rumoh.Jadi gara-gara sidroe nyang meurukok geuba penyaket keureung laen nyang na disekitar ureung meurukok. Hal nyoe kaleuh di buktikan lee penelitian oleh WHO dan ureung-ureung carong nyang laen.
Meuyeu tepaksa haroh meurokok , maka peujioh droe dari ureung rame.mita teupat-teupat nyang tebuka nyang na bak kayee.Bek meurukok bak teupat-teupat umum miseujih bak bus umum, teupat piyoh hek masarakat, dll.
Bek peureleh droe ngon ureung laen geu sebabkan meurukok. Bak Al-Qurran, surat Al Baqarah ayat 195 neupeugah le Allah :
Tabri napakah bak jalan Allah
Tapoh droe teuma raya that salah
Tapubuet nyang jroh Tuhan Neugaseh
Ureueng nyang meuceh geunaseh Allah

2.Kata-kata Sulit
1.Tabri : memberikan
2.tapoh : memukul
3. jroh : baik
4. meuceh :
3.Pertanyaan
1.Tuleuh 6 bahaya penyaket yang troh bak ureung meurukok !
2 Peu bahaya peunyaket nyang akan diterimong le ureung keunong asap rukok ?
3.Soe-soe mantong yang peugah bahaya meurukok lewat peunelitian.
4.Tulih ayat Al-qurran nyang getham tanyoe poh droe.(seubab meurokok)
5.Peugah teuma paragraf ke-2 dalam bahasa Indonesia !
6. Tuleh kesimpulan bacaan Bahaya Meurukok !
4. Tata Bahasa
Buku Harian
Buku harian nakeuh buku cacatan keujadian nyang terjadi bak sidroe-droe ureung geutuleh teuma bak saboh buku. Keujadian nyan jeut nyang berupa seunang, susah, ataupih sedeh .Guna buku harian nyan teuma bak saboh saat tanyoe jet tabaca peu keujadian ateh droe nyang kaleuh taalami. Bak buku harian jet tapeugah peu mantong perasaan tanyoe watee tatuleh nyan.
Nakeuh nyang harus tatuleh bak buku harian
1. Tempat tatuleh buku harian
2. Uroe
3. Tanggai
4. Poh
5. Isi berita nyang keumeng tanyoe tuleh.
Contoh buku harian
1. Pasantren Al-Manar, kamis, 16.00, Wib
Lon palak tat gon kegiatan bak pasantren, latihan kerate tiap uroe Sabtu. Lon hana galak ngon latihan keratenyan karena lon tom ikut latihan kempo. Bela diri kempo lebih hayee bak lon.Asai katrok wate latihan kerate lon meusom, lon yue jak Mak bak pasantren untuk jak sawee lon. Meujan Mak lon geujak menjan hana, Seubab mak lon sibuk.

2.Darussalam, Minggu, 11.45.00, Wib
Uroenyoe lon seunang that seubab teupileh sebagoe salah sitroe tim pemaen bola bak gampong lon. Singoh kamoe meutandeng ngon gampong laen. Mudah-mudah grop kamoe menang lam peutandingan nyan.

3. Lamprit, jumat, 12.00 Wib
Mak sabe geularang lon han geubi jak bak rumoh ngon wate woe sikula padahai lon cukup haye pegah haba rame-rame bak rumoh ngon lon. Alah meunye han geubi lee mak lebeh get bek lon jak.

Latihan.
1.Peu nyan buku Harian ?
2. Peu guna tatuleh buku harian ?
3. Tuleh 5 hal-hal yang haros tataulah bak buku harian !
4. Tuleh 5 keujadian nyang peunah geurasakan dalam hudep siuroe-uroe (buku harian)

5.Kesusastraan
Panton
Panton adalah ucapan bersajak yang terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isinya. Persajakan antara akhir baris pertama dengan akhir baris ketiga dan baris kedua dengan akhir baris keempat.
Panton Aceh selain persajakan seperti tersebut diatas terdapat juga persajakan antara akhir baris pertama dengan pertengahan baris kedua. Demikian juga akhir baris ketiga dengan pertengahan baris keempat.
Bentuk panton dalam kesusastraan Aceh telah dikenal sejak zaman lampau. Panton tersebut bahkan telah berkembang dalam masyarakat Aceh sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Aceh, sehingga bentuk kesusastraan ini benar-benar merupakan milik Asli.
Manfaat pantun :
1. Bagi anak-anak untuk bermain dan bersuka ria
2. Bagi pemuda untuk berkenalan
3. Bagi orang tua untuk memberi nasehat baik yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan lain-lain.
Contoh pantun
1.Pantun aneuk miet
Pok pok ye
Boh ara itam tangke
Ka jicok le si puree
Kulakee han jibri le
2. Panton aneuk muda
Puteh-puteh si jeumpa puteh
Nyang leubeh puteh si meulu cina
Oh lon ingat ate lon peudeh
Londuek lon eh ro ie mata

Moto geureubak jijak u Beutong
Oh trok u Grong-grong ka keuneung beude
Di lon jak peuglah untung
Gata di gampong teuringat sabe

Kulam di leueun ie jeureuneh
Timoh di bineh geulima saka
Di lon kukhem di gata beugeh
Saleh peue jauneh tapeukrot muka

Panton ureung tuha
Bukan sayang lon kalon buweh
Puteh-puteh di laot raya
Bukan sayang lon kalon wareh
Ok kaputeh seumayang hana

Buleun peugeh takawe engkot
Watee ie surot takoh bak bangka
Taseut gleung meuh tasok gleung ballot
Buet hana patot bek takereuja.

Latihan
1.Tuleh 2 boh panton aneuk muda.
2. Tuleh 2 boh panton aneuk miet.
3. Tuleh 2 boh panton ureung tuha.
Peulajaran 6.
Teks pidato
Assalamualaikum W.W
Jak Bandum getanyoe ta panjatkan pojoe dan sukur nibak Allah Swt. Jak geutanjoe bandum tatamah bakti dan takwa keu Allah Swt.Supaya geutanyoe Neupeuampun le Allah di uroe page.Selawat beuseureta salem keu janjongan alam Nabi besar Muhammad Swa. Nakeuh judul ceramah uroe nyo Sadakah deugon Buet geutanyoe. Hal nyoe sesuai deugon firman Allah dalam Al-Qurran, surat An-Nisa’ ayat 36: Tasemah Allah bek peucharikat
Barangpeu meuhat han sa ngon Allah
Keu ma ngon ayah pubuet nyang jroh that
Kawom keurabat pih bek meuilah
Laen nibaknyan keu aneuk yatim
Ngon ureueng gasien beu got tapapah
Ayat Al-Quran nyan diateuh nakeuh asas hudep sidroe ureueng muslim. Ialah
meuibadat deugon teukun, seumbah Allah hana peuseukutukan Allah, lheuhnya puebuet nyang get untuk teuhadap sesama ummat manusia. Ayat di ateuh Neupeurintah le Allah untuk tapubuet yang jroh terhadap ma ngon ayah geutanyoe, mampu jok pertolongan keu ureueng misekin, tameugon deugon yang joh deungon teutangga, mampu tameungon deungan sahabat karib seucara get.
Wahai bandum ureueng Muslimin nyang beuhahagia!
Dalam udeupnyoe , tanyoe hanjet tapeuleuh droe dari hubungan seusama hamba Allah, get dalam mita raseki bahpih dalam urusan sikula.Yang paling penteng dalam urusan tanyoe dengan seusama hamba Allah nakeh akhlak.Seubab menyeu hana aklak nyang jroh, hana keurukunan bak awaknyan, hana saleng percaya, nyang na fitnah jet keu malapeutaka.Bak tanyoe beuna aklak nyang jrohnyoe seusuai dengon firma Allah dalam Al-Qurran, surat Ali Imran, ayat 159.
Ngon rahmat Allah gata meusipheut
Ngon lemah lembut hana peumarah

Meu gata ceuken ngon rijang beungeh
Meuhat dum jiweh jibuot langkah
Hanjitem deuge dum narit gata
Sabab nyan gata beu tapeume’ah

Talakee ampun dum keu awaknyan
Laen nibak nyan tamusyawarah
Peue-peue urusan takeumeung peugot
Beu tamufakat pakiban ilah

Meunyoe putusan ka na bak gata
Peujok droe teuma keudeh bak Allah
Allah Neu gaseh ureueng tawakai
Barangkapeue hai peujok bak Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
Ayat di ateuh Neupeugah le Allah lepah that get geutanyoe na aklak nyan mulia.
Le that rahasia deungon tanyoe na kelenbutan hate, seuhingga Allah Allah Neu curah
Rasa bahgia seureuta keumeunangan. Ahklak nyang get lebeh beuhareuga ngon hareuta
nyang le.
Troh etno mantong ceuramah lon uroe nyoe.Lebeh ngon kureueng lon lake meah.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
2.Kata sulit
Ceuken : raut wajah muka yang muram
Beugeuh : Marah
Takeumeung : hendak
Narit : Pembicaraan
Gaseh : sayang
3.latihan
1. Tulislah garis besar kerangka pidato diatas !
2.Tulislah judul ceramah diatas.
3.Berpidatolah didepan kelas secara bergantian teks pidato di atas dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas.
4. Susunlah garis besar kerangka pidatodengan topik tertentu !
5. Berpidatolah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas
bersadasarkan teks pidato yang telah kamu tulis.
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Subyek
Subjek ialah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat. Subyek atau dengan istilah lain disebut pokok kalimat merupakan bagian yang menjadi dasar kalimat dan merupakan bagian yang penting pokok pembicaraan.
Subyek dalam kalimat bahasa Aceh dapat terdiri atas:
1.Kata benda
Misalnya:
’Geudong jeh’ ubit
’Uteuen nyan ’ lethat siben
’Mie’ jidrop tikoh
2.Kata ganti orang, baik dalam bentuk proklitik maupun enklitik.
Misalnya:
Gata hoe tajak bunoe
( Kamu kemana pergi tadi)
Gobyan geukhem keu Tafwi
( Dia ketawa untuk Tafwi)
Keu gata beugeuhjih, keulon hana beugeuh jih.
( Kepada anda dia marah, kepada saya dia tidak marah.)
Tugas
1. Uraikanlah apa itu subyek.
2. Tulislah lima kalimat yang terdapat pada teks pidato diatas, kemudian tentukanlah subyek yang terdapat dalam kalimat tersebut.
5. Kesusastraan
Narit Maja
Narit maja dalam kesustraan Aceh adalah termasuk jenis kesusastraan tertua. Narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh adalah ungkapan orang-orang zaman lampau pada umumnya berisi nasehat, yang berupa anjuran, ajakan, perintah, sindiran atau larangan dalam usaha pembinaan ketaatan beragama, persatuan dan kesatuan, adat istiadat, pendidikan, sikap hidup dan perwatakan dalam upaya mengwujutkan masyarakat yang baik dan sejahtera.
Tingkat kebudayaan Aceh yang masa lampau dapat kita nilai antara lain melalui narit maja tersebut, karena hasil kesusastraan ini merupakan pancaran masyarakat Aceh pada waktu itu.Dengan kita mengambil manfaat dan menjadikan sebagai pedoman yang baik bagi seorang anggota masyarakat maupun sebagai insan.
Narit maja dalam kesusastraan Aceh dimaksudkan kedalam puisi Aceh (puisi lama), karena ungkapan itu disusun dengan kata-kata pilihan dan diucapkan dengan lagu dan irama tertentu. Unsur persajakan merupakan khas narit maja Aceh, yang jarang kita jumpai dalam peribahasa Indonesia.
Kalau diperhatian narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh sebagai pancaran jiwa Masyarakat Aceh, maka jelaslah bahwa nari maja timbul darai berbagai atau golongan lapisan masyarakat. Antara lain dari golongan petani, nelayan, pedangang, cendikiawan dan pemburu.
Dibawah ini disertai contoh diantara narit maja yanng pertama kali dianggap berasal dari golongan/lingkungan masyarakat tersebut.
1. Narit maja dari golongan petani
Ciri-ciri narit maja golongan/kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari
Dari unsur berupa tanaman, binatang dan alat-alat pertanian yang lazim dalam lingkungan pertani, misalnya:
a. Janeng keu tumpang krong, jagong keu bu ware
‘Gadung untuk penahan lumbung, jagung untuk menggantikan nasi’
Kiasannya: anjuran penghematan dalam menggunakan harta benda atau bahan
makanan. Selagi ada dihemat-hematkan dan ketika tidak ada baru dipakai
b. lagee leuek pade reubah
’Seperti balam padi rebah’
Kiasannya: hal yang dicita-citakan diperoleh dengan mudah.
2. Narit maja dari golongan nelayan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perompamaan dari ikan, laut, alat-alat penangkapan ikan yang lazim terdapat dalam lingkungan penghidupan nelayan, misalnya:
a. Eungkot grob jang
’Ikan melompat belat’
Kiasannya: rezeki yang diperoleh dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka tanpa usaha
b.Bek taseuet laot ngon paleuet jaroe
’jangan mengeringkan laut dengan telapak tangan’
Kiasannya: jangan berbuat perbuatan yang sia-sia.
Latihan
1.Peu nyang geukhen dengan narit maja aci peugah ?
2. Tuleh tujuh nasehat peumantong nyang meuasoe dalam narit maja!
3. Peugah ciri-ciri narit maja beurasal dari golongan petani
4. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari petani beuserta maksudjih !
5. Peugah ciri-ciri narit maja beursal dari golongan nelayan !
6. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari nelayan beuserta maksudjih !Peulajaran 7
Balap Honda
Fakrullah nakeuh salah sidroe murid saboh sikula meuneugah peutama.Jih jeumet that bak jak sikula. Jih hawa that keu honda, karena le that dieu ngon diek honda jak sikula.Bak si uroe di pegah bak mak jih.”Mak neu bloe saboh honda baroe keulon” Kheun Fakhrullah bak mak.Mak Fakrullah geuiem mantong.
Mak Fakhrullah siuroe-uroe buet geh nakeh sitdroe guru. Hudep awaknyan cukup seudehana. Fakhrullah tip uroe dimoe dilake bloe honda baroe. Jih sedeh that seubab mak jih hana geublo lom nyang dilake le Fakhrullah.
Uroe Alehat keluarga Fakhrullah jak maen-maen u pantai pulou Iboh. Disinan mak Fakhrullah geupeugah haba dengah jih teutang masaalah bloe honda.Kheun Mak Fakhrullah ” Wahai aneuk lon bak mutuah gata, hai aneuk lon sayang, kon mak han bloe honda keu gata hai aneuk. Mak sayang that keu gata , kaleuh mak eu dum aneuk mit diek honda diba honda cukup bagah-bagah. Na nyang ka teupok kapatah aki, na nyang teupeh ule, bahkan na nyang ka meninggai.Gata hai aneuk lon manteng ubit goh tok umu untuk ek honda. Baroe jet ek honda meuye katrok umu 17 then.Wahai aneuk lon tajak laju sikula beujemeut saboh wate insya Allah mak bloe honda keu aneuk.
Fakhrullah dengan rasa sedih jipateh haba mak jih, karena jih teuigat bahwa haba mak haruh tapateh meuhan entek durhaka bak mak teh
2.Kata Sulit
Jeumet : rajin
Hawa : ingin
Baroe : baru
Iem :diam
Alehat : minggu
Moe : menangis
Bloe : Beli
Eu : lihat
3.Latihan
1. Soe nyang hawa that keu Honda ?
2. Paken jih hawa that keu Honda ?
3. Pakiban cara jih di peugah bak mak meukesud bloe Honda ?
4. Peu nasehat mak jih teutang bloe Honda ?
5.Pajan geubloe Honda le mak jih ?
6.Pekiban sikap Fakhrullah oh lheuh dilingeu naseuhat mak ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Predikat
Predikat ialah bagian kalinat yang memberikan keterangan kepada yang berdiri sendiri yaitu subjek.Predikat dalam kalimat bahasa Aceh terdiri atas kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan kata depan.
Contoh:
1.Nadia [jijak] bak rumoh Humaira.
Nadia [pergi] ke rumah Humaira.
2.Tanyo [tapeugot] kuweh jino.
Kita [buat] kue sekarang.
3.Rumoh jih [rayeuk] that.
Rumah dia [besar] sekali.
4.Aneukgeuh [limong droe].
Anaknya [lima orang]
5.Macut ka [u] dapu.
Bibik sudah [ke] dapur.
Latihan
1.Tuleh limong boh kalimat nyang na bak bacaan diateuh.lheuhnyan gareh diyub nyang geukhen predikat dan subyek.
2. Tuleh limong boh kalimat . Lheuhnyan gereh diyub nyang geukheun prediket dan subyek.
5. Kesusastraan
Narit maja
3.Narit maja dari golongan pedagang
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari kehidupan pedangang serta bahan dan alat yang lazim digunakan dalam pedagang. Misalnya:
Tulak tong tinggai tem
’Tolak tong tinggal kaleng’
Kiasannya : Orang berniaga setelah diperhitungkan laba ruginya tidak mendapat untung dan tidak pula rugi
b.Jipo unoe tinggal sambaing, jiweh dagang tinggai areuta
‘Terbang labah tinggai sambaing, berlalu dangang tinggal harta’
Kiasanya : Orang perantauan suatu negeri meninggalkan harta benda karena mendapat gangguan penduduk negeri.
4.Narit maja dari golongan cendikiawan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain berupa ungkapan dari cerdik pandai selaku pemimpin masyarakat dalam bidang masing-masing. Bidang-bidang tersebut tercakup misalnya : bidang peradatan, kagamaan, pemerintahan dan lain-lain. Misalnya:
a.Ureueng areh han tom kanjai, ureung meu-akai han tom binasa
’ Orang bijaksana tak pernah mendapat malu, orang berakal tak pernah binasa
Kiasannya: Orang yang berilmu pengetahuan selalu berhasil dalam pekerjaannya.
b.Budi beuna basa, pangkat beuna kaya
‘ Budi harus ada bahasa, pangkat harus ada kaya’
Kiasannya: Orang berbudi itu harus sopan santun dan orang berpangkat harus di sertai dengan kekayaan.
4.Narit maja dari kalangan pemburu
Ciri-ciri narit maja dari kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari binatang buruan dan alat-alat yang digunakannya.Misalnya:
Lagee peulandok mirah bulee
’Seperti kancil merah bulu’
Kiasannya:Orang yang suka mengecoh siapa saja yang bergaul, atau suka menipu.
Tugas :
1. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pedangang ?
2. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan cendikiawan ?
3. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pemburu ?
4. Tuleh saboh contoh narit maja dari golongan pedangang, cendikiawan, pemburu!

Peulajaran 8
Top Aurat Bak Ureueng Inong
Pakiban cara tanyoe ureueng inong tatop aurat ? Jawaban jih na dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Nue Peugah
Bak mukmin inong pih meunan ulah
Tayue theun mata jaga meunalee
Hiasan ulee bek tabri peuhah

Hiasan tubuh kalong boh bajee
Bandumnyan teuntee bek jipeuleumah
Meulengkan peu nyang lahe u lua
Nyang lemah nyata sabe cit teuhah

Meunan pih jingui ija tob ulee
Di ateuh bajee mangat bek leumah
Jeuet jipeulumah perhiasan jih
Ubak linto jih deungon bak ayah jih

Ayah droe jih ngon ayah linto jih
Got pih aneuk jih jeuet jipeuleumah
Aneuk linto jih ngon chedara jih
Aneuk keumuen jih jeuet bandua blah

Sabe inong jih got pih namiet jih
Got peumbantu jih nyang hana syahwat
Agam nyang hana napsu keu inong
Aneuk cut mantong pih hana salah

Mantong cut goh lom malee keu inong
Keunankeuh mantong jeuet jipeuleumah
Bek jipeumeusu keut’ing gleueng gaki
Mangat gob teupeue na perhiasan

Dijih di dalam nyan hana leumah
Teuma tatoubat ban dumna gata
Bak Tuhan gata nyang Maha Murah
Hai ureueng mukmin tatoubat sigra
Mangat bahgia gata meutuah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kosa Kata
Inong : perempuan
Ulah : tingkah
Meunalee : malu
Peuhah : buka
Teuntee : tentu
Linto : suami
Chedara : saudara kandung
Keumuen : keponakan
3.Latihan
1.Pat Neu peugah le Allah cara top aurat keu ureung inong ? peugah surat dan ayat padum
2.Peugah lhee macam nyang hanjet lumah bak ureung inong menurut ayat di ateuh !
3.Peugah duablah droe ureueng nyang jet dipeulemah aurat le ureueng inong !
4.Pakiban cara top aurat ureueng inong menurut ayat di ateuh ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat
1. Objek
Objek ialah bagian kalimat yang menjadi tujuan perbuatan yang dinyatakan oleh predikat dan dilakukan oleh subyek. Objek dalam kalimat bahasa Aceh terdiri dari kata benda atau anak kalimat.Misalnya:
Tafwi pajoh bu.
‘Tafwi makan nasi’.
Abu pula pade.
’Abu menanam padi’ .
Ummi teugoh cob bajee.
‘Ummi sedang menjahit’.
2.Pelengkap
Pelengkap adalah bagian yang melengkapi keutuhan kalimat.
Misalnya:
Amaliawati geuboh ie keu Hanif.
Ureung nyan galak keu gata.
Tugas
1. Tuleh limong boh kalimat nyang na dalam bacaan di ateh. Lheh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.
2. Tuleh keu droe limong boh kalimat . Lheuh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.

5. Kesusastraan
Hikayat
Hikayat merupakan bagian kesusastraan Aceh yang paling tinggi.Semua karya sastra yang disusun baik dalam bentuk puisi maupun prosa dinamakan hikayat. Dalam bahasa Aceh kata hikayat itu tidak diartikan dalam artinya yang asli yaitu kisah. Bukan saja cerita-cerita duniawi dan cerita keagamaan atau pelajaran-pelajaran tentang adat, bahkan buku-buku bacaan yang mudah-mudahpun di namakan hikayat. Hikayat dalam bentuk puisi merupakan hasil sastra yang cukup luas dalam khasanah Aceh.
Tanda-tanda formal yang terdapat dalam suatu hikayat adalah adanya beberapa rumus yang memuji Allah dan Rasul-Nya, yang kadang-kadang dibubuhi pandangan-pandangan umum atau renungan-renungan pengarangnya untuk selanjutnya sampai kepada masalah yang sesungguhnya.


Peulajaran 9
Jujur Pangkai Udep
Hanif nakeuh sidroe aneuk yang tinggal desa Darussalam. Jih sitroe aneuk yatim. Ayah jih ka abeh umu sejak Hanif dalam kandungan mak jih.Buet jih siuroe-uroe na keuh di peulihara kameng gob. Ureueng po kameueng ka geupeuingat bak Hanif dan mak jih, beu jaga kameung gobyan beugeut bek peubloe kameng meuyeu hana izin gobnyan.
Asai ka woe sikula Hanif sabe jak peurabe kameng.Kameng nyang di pelihara le si Hanif cukup rayeuk-rayeuk karena get that di hiro kamengnya. Maken si ureo kameng jih maken lee . Bak si uroe thoh sitroe ureueng kaya. Gopnyan geulake bloe kameng bak kameng. Ureueng kaya nyan laju dipaksa Hanif.
Hanif teutap hanjipobloe kamengnyan karena jih teuingat yang teungku peugah bahwa tanyoe haruh jujur. Bak manusia jet tasom tapi Allah sabe Neu eu buet manusia.Bandum buet geutanyoe geu tuleh le malaikat nyang na blah nen dan balah wie.
Dalam udepnyoe harus jujur seusuai nyang Neu perintahkan oleh Allah dalam Al-Qurran Surat Al-Maidah ayat 1:
Wahai dum ureueng nyang ka meuiman
Janji teuh dum nyan bek na meusalah
Meu ka tajanji ngon barangkasoe
Bah barangkapeu bek sagai ubah

Ka geupeuhaleu bandum keu gata
Leumoe ngon unta kameng ngon kibah
Laen lom miseu keube keubiri
Nyan kecuali teuma geupeugah
Nyan hana haleue talet binatang
Teungoh taihram di nanggroe Makkah
Tuhan Neularang buet perburuan
Nyan hukom Tuhan ban nyan h’eut Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Peurabe : Menghalou kambing untuk diberikan makanan
Hiro : jaga
Barang gasoe : barang siapa
Geupeuhaleu : dihalalkan
Talet : kejar
3.Pertanyaan
1.Soe nyang peulihara kameng gob ?
2. Peu nyang geu peingat le ureueng po kameng bak Hanif ?
3.Pakeun hanif hana dipubloe kameng keu ureung kaya njan ?
4. Peugah deugon jeulas peu pesan ayat 1 surat Al-Maidah bait 1dan 2.
4. Tata Bahasa
Unsur kalimat keterangan
Keterangan merupakan unsure kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang Sesutu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan.
Berbeda dari subjek, predikat, objek, pelengkap,keterangan merupakan unsure tambahan yang kehadiranya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib.Jika dalam sebuah kalimat tidak ada unsur keterangan, kalimat itu masih tetap gramatikal asalkan syarat utama terpenuhi, yaitu adanya unsure subyek, predikat, (objek dan pelengkap).
Contoh:
Mujaffar pajoh bu bak dapu.
‘ Mujaffar makan di dapur’.
Lon beudeh eh poh nam beugeh.
‘ Saya bangun tidur jam enam pagi.’
Ateuh meja lon puduk sikin.
Di atas meja saya letakkan pisau
5. Kesusastraan
Peulandok Rhot Lam Mon
Bak jijak-jak hana meuho saho, teuma pelandok pi hana jan jithee ka trok dalam uteuen raya. Yohyan baro teu-ingat dalam atejih: ”o, paleh, beukit jiteumee
Ku le gajah bak kujak-jak meuhat jigeudham beureutoh utak-utakku, kadang meuteumee ngon rimueng nyan pi paloe raya”.
Sababnyan dipeulandok han jijieuet jak uroe, jitakot leumah ji-eu le gajah atawa le rimueng. Sabe dijih ’oh uroe jieh lam-lam beuluka, di cong-cong kaye raya bak hana di teupat le gajah.
Teuma oh ka malam, baro di beudoih jijak mita euemeuen pat nyang na, nyan pih ngon peuleuheuen-peuleuheuen that.
Bak simalam di peulandok ka jijak mita eumeuen dalam saboh uteuen, sabab dideungo di sinan le that bak beulangan.
Karena malam pih seupot that, lom ngon reudok, hana jithee dalam uteuen nyan na saboh mon nyang jikueh le gob keu uruek badeuek.
Bak jijak-jak mataji seso, jingieg wie uneun ”geeubum” laju rtotji dalam mon nyan, teukeujot ji lage peue-peue.
Jiranjak-ranjak jikeumeung teugoh, han jitem peupah, sabab mon pih lhok that, leubeh sikeurunyong ureueng nyang panjang.
Macam-macam ka ji ilah, ret jiteungoh lam mon pi hana sit lom leupah jiteungoh, hingga ’an beungoh uroe jih mantong dalam mon nyan.
Na keu kira-kira watee bu uroe, trok le keunan saboh gajah, raya na bube krong asoe nam ploh.
Ban trok bak bineh mon nyan digajah pi ka leumah jikalon, teuma jijak laju peurab bak bineh mon jijeungeuk u yub.
Ban sare leumah ji eu, peulandok sit ka meukuwien di dalam mon hana ret jiteungoh le.
Teuma gajah leugat ka jiteumanyong : ” Peue buet keu sinan nyan dikah hai ’waki’, peue ka kajak limeuh mon ?
Ban jideungo le peulandok teunanyong gajah maunan, lanja ka diseuot : ”Alah pi sit na awai kulimeuih mon yoe, adak hana sit ka paloe raya”.
Kheun gajah: ”Pakon nyang jeuet keu poloe raya, kakheun ?”
Seot peulandok :” Lagee ureueng bajeueng that kah bak teumanyong. Peue hana ka-eu jeh langet keumeung rhot keunoe. Peue butakeuh hana le anek mata. Dikee ka lheuh kudeungo geupeugah le raja uroe nyoe rhot langet. Bandum ureueng geuyue kueh mon saboh sapo, na jeuet jilob keunan, bek meugeunto ngon langet.Teugoe dikah kaharab badankeuh raya, ’ohnoe hat lom kakueh mon, pakri bak atekeu han mupicetkeu watee rhot langet”.
Ban jideugo le gajah kheun peulandok meunan, yohnyan yo jih meukhab-khab, sabab dijih bit-bit hana jitupueue lom langet keumeung rhot. Teuma leugat ka jitangah u manyang.
Yohnyan jikheun lom le peulandok : ”Nyan peue han ka-eu keudroe keuh, nyoe lagee kee peugah. Nyan kakalon ka mumet-met ka rab leukang............alah hai paleh keuh, bek le kadong di sinan, ngon sabab kah euntreuk meuseupet kee-kee meung biek raya keu that”.
Gajah deungo tuto peulandok meunan, lom pi jikalon bit-bit langet ka meugrak-grak keumeung rhot. Tuumakot jih lagee peue-peue, sira jikeunieb jitapueng areuh ulee jih ngon beuralee, tuma jikheun bak peulandok : Hai ’teuku waki’, dikee langet keumeung rhot. Nyang digata raya that lagoe mon teuh, tabri dikee bacut meung lot kuduek bek meupicet ku ngon langet”.
Seuot peulandok : Bek kajak peukaru kee keunoe, kajak ho ret keudeh.Bek kajak lakee mon kee. Dikee kukueh mon nyoe sit meung seb sidroe kuh. Meung biek dikah laloe kajak plah pisang gob, pajan kutajan kueh mon”.
Kheun gajah lom : ” Tabri hai ’teuku waki’ dikee sigeutu, hana le kutuho jak nyan, bak-bak lungkiek mantong jeuet tabri”.
Seot peulandok : ”Dikah badan keuh ns bube gle, pakiban ka lakee bak-bak lungkiek, bit bajeueng silagoe nan hai”.
Tuema kheun gajah lom : ” Alah hai, pakri sit ro nyoe dikee, tunu ku that bit, tabri hai ’teuku waki’ kuduek lam mon gata bacut”.
Jikheun lom le peulandok : ”Bit ceulaka raya hai kah, maken kupugah hanjeut maken kalakee. Boh peue lom teuma kadong di sinan, peue nyang han kagrob laju keunoe. Alah hai, bek le kameu ayeuen, jeh ka-eu han jeuet langet ka meuyub that”.
Sira jikheun nyan kajipeutunyok lom u langet. Watee jikalon le gajah bak ate jih bit-bit keu langet keumeueng rhot. Hana jitupeue nyang mumet-mumet nyan keu awan jipot le angen.
Ban jideungo kheun peulandok jiyue grob bagah-bagah, han le jibri meu-ayeuem di darat, digajah pi mangat that –that ate jih, bube na beugeh jih dilee-dilee kon keu peulandok bandum hana le teingat jih.Jipike bit-bit raya that guna peulandok keu jih. Jitem bri teumpat di dalam mon mangat bek meugom jih u yub langet. Yohnyan leugat jisinyok droe jih ”geureubum” u dalam mon.
Oh ban rhot gajah lam mon, teuma dipeulandok pi ka jiek laju meucr’eut ateuh rueng gajah. Teuma lanja jlumpat u darat seureuta jimarit : ”Nyan jra keuh, meulatang gunong si paleh keuh. Ka-eu ka meusampai lam mon na bube raya. Nyan ho ret kateungoh lom, kon meung mate keuh treuk di sinan”.
Lheuh jikheun nyan, dijih pih lanja jijak ho ret jih. Sabab ka leupah jiteungoh lam mon.Digajah sit ka teulah lagee raya sabab jipateh peulandok. Ta-eu keu jimeulawan ngon garien-garuen di dalam mon jikeumeung teungoh u darat.
Kosa kata
Hana meuho saho : tidak tentu arah
Beukit : kalou, jika, andai
Beureutoh : meletus, meledak
Jitupat : di ketahui tempat
Gah : berita, khabar, bicara
Mon : sumur
Uruek badeuek : digali tanah untuk perangkap badak
Diranjak-ranjak : digerapi ( diraba-raba dengan tangan mencari tempat berpegang)
Sikeurunyong : tinggi lebih kuranh 2,5 meter
Ilah : dalih, alasan.
‘an :sampai
Krong : lumbung ( tempat simpan padi)
Beuralee : belalai
Jikeunieb : dihindarkan
Sigeutu : paling kecil
Jisinyok : dibanting
Meusumpai : tersumbat
Tugas
1.Soe peulaku nyang paleng penteng dalam haba peulandok rhot lam mon ?
2.Pat manteng teupat keujadian haba peulandoknyan ?
3. Peu peulajaran nyang jet tacok dari haba peulandoknyan ?
4. Peugah teuma haba peulandok ngon bahasa Indonesia !Peulajaran 10
1.Meubaca
Awai Beudeh eh
Beudeh eh awai le that manfaat jih. Tanyoe meutemeng shalat suboh berjamaah. Shalat nyan lebeh le that manfaat menyeu ta salat secara beujamaah di mesejid atau musalla. Watee tateubit dan tawoe dari rumoh untuk jak shalat bak musalla tateumeng hidop udara segar nyang gleh. Udara nyan peuting that untuk kesegaran tubuh geutanyoe.
Beudeh eh awai tanyoe jet tameu-ulang teuma peu nyang kaleh geupeurunoe le guru deugon ulee nyang seugar.Isya Allah jet tapaham deugon mudah peu nyang tanyoe baca.
Beudeh eh bagah kateute tanyoe hana telat bak jak sikula.Meutemeng pajoh bu beugeh. Jak sikula jet ta jak bagah karena awai tabeudeh eh dan tanyoe hana meukarat-karat tajak bak jalan.
Pakiban cara jih tanyoe jet beudeh eh beu awai ? jaweb jih kateunte haros taeh beu awai. Tanyoe bek taeh jula malam, karena malamnyan tapekek keu tapiyuh hek. Hai nyan ka Neupeugah le Allah lam Al-Qurran surah An-Nabak ayat 9, 10, 11.
Ayat 9. Teugeut teupako tipiyoh payah
Ayat 10. Meupeujeuet malam lagee pakaian
Ayat 11. Uroe tajalan mita napakah.
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Napakah : rezeki
Awai : cepat
Teugeut : tidur
Beudeh : bangun
Eh :tidur
Meukarat-karat : tergopoh-gopoh

3.Latihan3.Tata kalimat
Jenis-jenis kalimat
Penjenisan kalimat dalam uraian berikut didasarkan atas beberapa aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan susunan, unsur-unsur yang berfungsi, dan isi yang terkandung di dalamnya.Berdasarkan aspek tersebut penjelasan kalimat itu dapat dibedakan atas a) kalimat tunggal dan kalimat majemuk, b) kalimat aktif dan pasif, c) kalimat verbal dan kalimat nominal, d) kalimat transitif dan kalimat intransitif, dan e) kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya.
a.Kalimat tunggal
Berdasarkan susunannya, kalimat itu dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun atas satu subjek dan satu predikat, serta mengandung satu pengertian.
Contoh:
1.Fatinah meu-en gari.
‘Fatinah main sepeda.
Fatinah [subjek]
Meu-en [predikat]
Gari [ objek]
2.Adek beudeh eh poh limong beugeh.
‘Adek bangun tidur jam lima pagi’.
Adek [subyek]
Beudeh [ predikat]
Eh [objek]
Poh limong beugeh [keterangan waktu]
3.Macut teugoh geuseumeurah di mon.
‘Macut sedang mencuci di sumur’.
4.Bak u nyan ka reubah ateuh jalan.
’ Batang kelapa itu telah tumbang ke atas jalan.
Tugas
1. Peu nyang geukheun ngon kalimat tunggal ?
2.Tuleh dua boh kalimat tunggal nyang na lam bacaan Awai Beudeh Eh !
3.Tuleh dua boh kalimat tunggal. Lheuhnyan peugah subyek, predikat.
5. Kesusastraan
Peulajaran 11
1. Muebaca

Teupat yang Kreh Keneung Tsunami

Beukas brat that keuneung tsunami di Aceh ,jinoe kayem that dikalon dan di teliti le berbagoe negara .Na padum boh teupat yang tiep uroe rame jak keumunjong le awak kuta Banda Aceh na cit awak lua Aceh . Nakeuh teupat nyan pante Ulele, di Banda Aceh, lhoknga dan pante Lampuuk, di Aceh Besar.
Masarakat le that yang jak bak lhee boh tempatnyan karena le that geu eu bukti peuristiwa geupa bumoe ngon beucana tsunami, 26 Desember 2004, lage tugu, masjid dan jembatan Ulele nyang manteng get.
Selaen nyan, bak teupatnyan nacit bangunan toko yang releh sebago bukti seujarah dalam peujalanan Nanggroe Aceh Darussalam. Meutambah jumlah ureung jak keumonjong u Aceh, selaen meutujuan geukalon beukas-beukas tsunami, mutif laen nakeuh geumeu-eu lebeh toe peukeubangan keudaan nyang aman leubeh get nyang geuseupakat 15 Agustus 2005 antara peumeurintah RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Rabu 24 September 2008, hlm 5.
2. Kosa Kata
1. Kreh : kuat

2.keuneung : kena

3. awak : orang

4. geukalon : melihat

5. geuseupakat : musyawarah

3. Pertanyaan

1. Soe nyang kayeum kalon teupat brat keunong tsunami ?

2. Peugah 3 boh teupat nyang brat keuneung stunami!

3. Puebuet ureung-ureung jak bak teupat brat stunami ?

4. Peuristiwa peu nyang teujadi bak tanggai 15 Agustus 2005 ?


4. Tata Bahasa

Morfem

Morfem ialah kesatuan bentuk yang terkecil yang mengandung makna.

Morfem dalam bahasa Aceh di bagi dua :

1. Morfem dasar atau morfem bebas

2. morfem terikat

1. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Contoh :
a. kata benda : tah ‘tas’ f. Kata bilangan : tujuh ’ tujuh’
b. kata kerja : deng ‘berdiri’ g. Kata penghubung : atawa ’ atau’
c. kata sifat : paneuk ‘ pendek’ h. Kata depan : u ’ke’
d. kata ganti : gobnya ‘ dia’ i. Kata sandang : po’sang’
e . kata keterangan : bunoe ‘ tadi’ j. Kata seru : alah ‘aduh’-
2. Merfom terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata.

Contoh:

a. prefiks (awlan) : peu-/pu-, meu-/mu, beu/bu-, neu-, teu- dan keu-;

b. Proklitik : lon-, ku-, meu-, ta-, neu-, ka-, geu-, ji-, dan neu-;

c. Infiks ( sisipan ) : -eum- dan –eun-;

d. Enklitik : -lon, -kuh, -meuh, -neuh, -keuh, -geuh, -jih, dan –neuh;

e. Sufiks (akhiran ) : -an

contoh kalimat

1.Shalat wajeub takeurija siuro-malam limong boh wate.

2.Ureung inong geupeuwajeb le Allah top etrat.

3. Bek tameupake ngon seudara .

4. Jak sikula beujeumeut mangat careung

5. Gopnyan geubloe engkot.

6. Bueka puasa rame-rame haye that.

7. Ayah lon lake meaf lahe ngon baten bak uroe raya nyoe.

8. Pat droen neushalat bunoe luehu ?

9. Khadijah geupeurono beut aneuk miet bak bale nyan.

10. Fakhrullah sayang that keu adek.

Latihan

1. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem bebas dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

2. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem terikat dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

5. Kesusastraan

Hiem

Hiem puisi Aceh yang terbentuknya seperti ciri hkas keacehan. Hiem adalah teka teki soal yang berupa kalimat yang dikemukakan atau untuk mengasah pikiran. Orang Aceh sering mengunakan hiem sebagai alat pengisi waktu kosong sambil duduk-duduk di suatu tempat. Guna hiem adalah sebagai hiburan pelepas kelelahan.
Contoh : 1.Dara baroe dalam page
Artijih : Boh aneuh
2. Apui hu di cong ranteng
Artijih : capli
3.Ureung mita reuhung dalam ie
Artijih : Tukang tampai ban
4. Awai geusie, dudoe geucarueh
Kon aneuk glueh kon aneuk rusa
Artijih : cob baje

5.Saboh syiah jipoe u tungkop

Dua krek ija han tutop punggung

Artijih : lalat

6.Majih tagusuek-gusuek

Aneuk tagidong-gidong

Artijih : Rinyeun

7.Tak kutak teng,

Di lingka bak jitimoh pateng

Artijih : Bakpisang

8. ’Et noe et Gigieng

Beuka eumpang ro eumpieng

Artijih Manyang u atawa pineung

Latihan

1.Tuleh 5 boh hiem laen.

2. Peugah arti hiem diyubnyo

a. U si culek jimudek ban saboh nanggroe

b.Tamat jidong, tangieng jiplueng

c. Bansanan on sanan

Bak ujong boh mubalek nan

d. Jijak meuranjo-ranjo

Jime lham saboh saboh sapo

Peulajaran 2

1. Muebaca

Meujaga Wate

Lepah that bagah umu habeh, lepah that bagah uroe jijak, dan leupah that bagah malam meuganto.Hate sidroe-droe ureung geuheun udepnyo hanya siat mantong. Sidroe ureung saleh geukheun, ”umunyan panek, kareuna nyan bek tapeupaneuk deugeun meulalai kareuna lale nyan meupeupanek wate seureuta geubeh watee malam jijak meunan manteng.
Rasullah saw, ”Na dua keseunangan le manuesia tuwe; seuhat dan watee luewang.”
Le manuesia nyan seuhat, na watee le, teutapi umunyan geubeh meunan manteng hana geucok manfaat meubacutpih.
Malam ngon uro jiba manusia untuk bagia atawa keu rugoe.Malam seureuta uroe tabagi dalam padum boh watee. Na jeum salat, na jeum beut Al-Quran, zike, tafakkur, mita ilme, mita rezeki nyang hale, dan eh. Bagi awaknyan hana wate nyang tebeh menan manteng.

sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Kamis, 25 September2008, hlm 11
2. Kosa kata
lepah : betapa
bagah : cepat
meuganto : berganti

geukhen : Berkata

meupeupaneuk :memendekkan

meubacutpih : sedikitpun

rugoe : rugi

buet : baca

tafakkur : merendungi diri

3.pertanyaan

1.Peugeupeugah le ureung saleh teuntang meunjaga watee ?

2. Peugeupeugah le Rasullah teutang meunjaga watee ?

3.Peugah pakiban cerajih menjaga watee dalam udepnyo !

4. Teujemahkan bacaan meujaga watee dalam bahasa Indonesia!

4. Tata bahasa

Dalam bahasa Aceh terdapat tanda diakritik pada huruf edan huruf o. Tanda tersebut dilambangkan oleh aksen macron ( ), trema ( ), aksen aigu ( ), aksen grave ( ) dan tanda sengau ( ).Tanda-tanda tersebut membedakan lafal bunyi ucapan sesuatu kata, yang pada giliranya menimbulkan perbedaan maknanya.
Contoh kata-kata berhuruf sama, bertanda diakritik dengan yang tidak bertanda diakritik; masing-masing kata itu berbeda maknanya.
1. a. Boh ’buah’
b.boh ’mengisi’
c. boh ’buang’
2. a. Kong ’menabrak’
b. kong ’memikul di punggul’

c. kong ’ kukuh’
3. a. Cob ’keliru’ ( seruan)

b.cob ’menyahit’
4.a. aleh ’alif ’

b.aleh ’melenggang’

5.a. gule ‘guling’

b.gule ‘ sayur’

6.a. kleb ‘sekejab mata’

b. kleb ‘mengerdip’

latihan

Tuleh saboh paragraf teuntang contoh meuhemat watee dalam udepnyoe deugan meugunakan tanda diakritik !

5. Kesusastraan

Cobaan Nabi Yusuf

Nabi Yusuf geutinggal bak saboh rumoh ngon uleebalang yang blo gopyan patih Qitfirul Azis serta inong geuh Siti Zulaikha.
Nabi Yusuf adalah salah sidro aneuk muda yang cedah that rupa, wate nyan hana mensidro pih ureung yang tari lage Nabi Yusuf. Bathat pih Nabi Yusuf aneuk geutung yang geblo hana meuso ureung cik, Siti Zulaikha ka gakak that keu Nabi Yusuf karena cedah that rupa.Bak siuro linto Siti Zulaikha hana di rumoh.Siti Zulaikha ka dibedoh nabsu yang brat that geupakat Nabi Yusuf untuk geupeuget buet maksit ( meuzina ). Oh leuh pinto-pinto rumoh geugunci bandum,Siti Zulaikha geuhei Yusuf, “hai Yusuf jak keunoe taeh dua tanyoe”. Yusuf geujaweub: han, semoga Allah neupeujioh lon daribuet yang brok. Nabsu Siti Zulaikha makin metabah rayeuk nabsu keu Yusuf, meunan cit Yusuf wate geu eu lagak that Siti Zulaikha.Tapi Nabi Yusuf laju geuingat keu Allah hanjeu tapubut buet yang haremnyan.
Dengon bagah that Nabi Yusuf geuplung rot pinto rumoh, tapi dihalang le Siti Zulaiha. baje Nabi Yusuf bekah blah dilokot karena ditarek oleh Siti Zulaikha. Wate saatnya trok geuwoe linto Zulaikha, “Wahai linto lon Yusuf galak that keu lon” kheun Siti Zulihka. Nabi Yusuf geubantah peu nyang geupeugah le Siti Zulaikha.Hai Qithfirul Aziz “ Siti Zulaiha yang yang pakat lon meuzina, tapi lon han lon tem pubuet yang geupeuhareum Allah nyan. Wate geumeudawa awaknyan dua mita betoi droe. Di sinan na aneuk banlahe jeut dipeugah haba deugon kekuasaan Allah “ Hai Qithfirul Aziz neu-eu Yusuf menye baje Yusuf bekah dikeu nyan Siti Zalaikha yang betoi, tapi menye baje Yusuf bekah dilikot Siti Zulaikha yang sulet”. Qithfirul ka yakin bahwa Siti Zulaikha yang salah dalam hai nyoe. “Siti Zulaikha bagah gata talake ampon bak Allah ateuh kesalahan dron” Kheun Linto geuh.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum

Kata Sulet
1. uleebalang : pembesar
2. inong geuh : istrinya
3. cedah that rupa : bagus rupa, tampan wajah
4. meso : kenal
5. tari : cantik
6. geupeuhareum : diharamkan
7. geumeudakwa : berselisih pendapat

8. beukah : koyak

9. sulet : bohong

Pertanyaan

1.Pat Nabi Yusuf geutinggai ?

2. Soe nyang bloe Nabi Yusuf ?

3. Aci peugah haba pakeun ek beukah baje Nabi Yusuf ?

4. Peu kheun linto Siti Zulaikha wate geteupe inong geuh yang salah ?

5. Tuleh 4 manfaat yang jeut ta cok dari tabaca haba cobaan Nabi Yusuf !Peulajaran 3

1. Meubaca

Jak Meu-uroe Raya


Su takebi teudeugeu disinoe dan disideh jeut-jeut sagoe gampung. Sue takibie nyan peutanda bahwa uroe raya katroh.Ureung rame that yang jak u mesejit untuk jak shalat Idul Fitri.
Bak beugouh uroe raya Sibghatullah sok bajee baroe. Bajee baroe nyan katreb tat kamoe hawa meusok. Nakeuh bajee baroe nyan ata mak ngon yah bloe.Lheuh shalat Idul Fitri Sibgatullah saling meuah ngon mak, ngon ayah, ngon cik, ngon ado, ngon adun. Bak beugeuh uroe raya hate Sibghatullah seudang that. Sibghatullah jak meu-uroe raya ngon mak, ayah seureta dua droe adojih rumoh yahda, yahcut, yahwa. Troh u rumoh awaknya kamoe geuhidang beubagoe macam makanan . Nakeuh makananya lontong, tiumpan, macam-macam kue, seuta macam-macam ie yang kamoe galak meujeb.
Jak meu-uroe raya paleng that haye,seubab seulaen jeut tapajoh beubagoe makanan dan ie nyang jet tajeb, kamoe pih geujok peng lee yahda, yahcut, yahwa. Kamoe saleng beleng peng troh urumoh. Jak meu-uroe raya sangat that peunteng untuk meutambah kong rasa syeudara seureta tatupat rumoh-rumoh syedara geutanyoe.
Tasambung taloe silaturrahmi sangat peunteng lagee Neu yu le Allah lam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112.
Ka Neucap hina keu jih le Allah

Baranghoe jijak di jih lam hina

Meulengkan beu na taloe ngon Allah


Lom beuna taloe ngon manusia

Beuna bandum baroe ek leupah

Teuma ka jiwoe ngon beugeh Tuhan

Neucap keu jih nyan gasien lom leupah


Sabab jikaphe keu ayat Tuhan

Nyan jeut keumeunan Neubri le Allah

Lom pih kajipoh dum nabi-nabi

Ureueng nyan suci hana tom salah


Nyan sabab di jih jidarohaka

Buet salah raya laen that leupah

(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kata-kata Sulit.

Su : suara

Beugeuh :pagi hari

Katreb : lama

Ado : adik

Adun : abang
Cik : kakek

Yahda : sebutan untuk abang mamak/ayah.

Yah cut : sebutan untuk adik mamak/ayah

Yahwa : sebutan sebutan untuk abang mamak/ayah yang tertua

3.Pertanyaan

1.Peutanda uroe raya katroh ?

2.Pajan Sibghatullah sok bajee baroe ?

3. Ngon soe Sibghtullah jijak meu-uroe raya ?

4. How manteng Sibghatullah jijak meu-uroe raya ?

5. Paken jak meu-uroe raya paleng that hayeu ?

6. Peu pesan ayat Ali Imran 112 nyan ?

4.Tata Bahasa

Kata Ganti Orang

Kata ganti orang dalam bahasa Aceh adalah kata ganti yang mengantikan orang sebagai benda. Klitika dalam bahasa Aceh ringkasan kata ganti orang. Klitika itu terbagi atas proklitik dan enklitik.Dalam penulisanya proklitik dirangkaikan didepan suatu kata.Sedangkan enklitik ditulis dirangkaikan di belakang suatu kata.
Kata Ganti Orang Proklitik Enklitik
I. Ulon, ulon tuan, lon ‘saya’ lon- -lon

Kee ’aku’ ku- -ku (h)

Kamoe ’kami’ meu- -meu (h)

Geutanyoe ‘kita ta- -teu (h)

II.droeneuh ‘tuan/Anda neu- -neu (h)

Bandum ‘semua/sekalian’

Gata ‘Anda’ + bandum ta- -teh (h)

Kah ‘kamu’ + bandum ka- -keu (h)


III. droeneuh nyan ‘beliau neu- -neu (h)

+ bandum

Gobyan ‘dia/ia’ geu- -geu (h)

Jih ‘dia/ia’ + bandum ji- -ji (h)

Contoh kalimat

1. Gobyan geukoh kayee.

2. Nyoe bajeeteuh

3. Jih jiwoe u gampung jih.

4. Jeuh rumohlon.

5. Kah kajak u Meuseujid enteuk.

6. Gata pakeun meunan tapeugot droe.

7. Droeneuh nyan bandum neupajoh bu di lekeut beh.

8. Ayah lon kaneujak u meunasah bunoe.

9. Tafwi malamnyoe jieh bak rumohkeuh.

10. Kamoe uroenyoe meujak meronoe seulaweut bak rumoh teugku.


5. Kesusastraan


Tok Azab Bak Kaum Nabi Luth nyang Durhaka


Bak saboh malam Allah swt. Neuutus lhe droe malaikat untuk neujak bak rumoh Nabi Luth. Watee troh jamee bak rumoh Nabi Luth gobnyan meurasa khawatir hategeh, kadang na keujadian nyang hana mangat bak lhee droe jamee nyan di keuroyok le kaum lon, seubab jamenyan ceudah-ceudah that rupa hate Nabi Luth maken geulisah. Peu nyang geukhawatirkan lee Nabi Luth betei teujadi. Kaum Nabi Luth awaknya ditamong uromoh langsong dirayu ban lhee droe jamee Nabi Luth deugan peunoh kaseh sayang keu seusama ureung agam .Kaum Nabi Luth dipaksa ban lhee droe jamee nyan untuk menjak peuget buet keuhinaa .
Nabi Luth kacukup that male bak jamee geuh. Kheun Nabi Luth bak kaumgeuh “ Leubeh get kacok aneuk-aneuk inong untuk kameukawen, bek kakeuroyok jamee lon, bek kapeumalee lon beh.” Kaum Nabi Luth diseuot “ Kamoe hana galak dan hana cinta keuaneuk inong, tapi kamoe galak dan cinta keu sama-sama agam.
Ban lhee droe jamee Nabi Luth nyan ken manusia biasa tapi malaikat geuutus lee Allah untuk geujak kalen perage kaum Nabi Luth yang sangat meusahkan hate Nabi Luth geukheun lee jame Nabi Luth.Kamoe meujak keunoe untuk meupeuselamat gata dan meupeuhancu ureung nyang durhaka.Gata hai Nabi Luth dan ureung meiman tatebit laju dari gampongnyo deungan teunang bek tae uwi dan unen.
Siksaan Allah truk watee suboh sedangkan watee suboh kato tat. Nabi Luth dan ngengeuh geujak deugon bagah tat. Seusudah Nabi Luth dan umatgeh kajioh dari gampong kira-kira kajioh dari siksaan, Allah deugen bagah geupetren azab geuh. Nakeuh siksaan jih geupa bumoe nyang sangat brat dan dasyat. Sehingga bumoe geu bolak-balekkan lee Allah diseutai hujen bate yang hu apui yang meujala. Semua kaum Nabi Luth mati. Negara Sadum seupi. Nabi Luth beuseuta ureung meuiman kembali geuwoe u gampong geuh.Awaknya selamat dari siksaan Allah.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum
2. Kata Sulit

kapeumalee : permalu

jamee : tamu

aneuk : aneuk

gakak : suka

agam : laki-laki

perage : kelakuan

3. Pertanyaan

1.Soe jamee nyang jak bak rumoh Nabi Luth ?

2.Padum droe jamee nyan ?

3. Paken gelisah hate Nabi Luth ?

4. Pajan siksaan Allah geupeutren keu kaum Nabi Luth ?

5.Peugah siksaan nyang geupeutren lee Allah keu kaum Nabi Luth ?

6. Peukeuh Nabi Luth dan ureung meuiman selamat dari siksaan Allah ? Peugah

seubabjih.

7 Peugah haba Trok Azab keu Kaum Nabi Luth nyang Durhaka dalam bahasa Indonesia !

Peulajaran 4.

1.Meubaca

Carong deugan Meubaca

Ureung carong le that tae galak meubaca.Gon meubaca tanyoe meuteume macam-macam haba nyang goh lom tanyoe teupe. Hai nyoe seusuwai deugon peurintah Allah lam Al- Qurran surah Al-’Alaq ayat 1 s.d 5.
Ayat 1. Tabaca leh ngon Nan Tuhan gata
Nyang peujeuet gata dum ngon blah bicah
Ayat 2. Neupeujeut insan darah saboh cak
Ayat 3. Takheun beu galak peue nyang peurintah
Tuhan po gata nyang that geumaseh
Ayat 4. Neuyue teumuleh meurunoe bagah
Tuhan peuronoe tuleh ngon kalam
Ayat 5. Bandum na insan bek sagai malah
Tuhan peurunoe jih barangkapeue
Nyang goh diteupue dum le sileupah
Dikutip dari terjemahan Al-Quran dalam puisi oleh Tgk. H. Mahyiddin Yusuf.
Kadang-kadang payah untuk tapahami peu nyang tabaca. Pakiban carajih supaya jet tapahami asoe bacaan ngon mudah ?
1. Baca ile bagian-bagian nyang penteng buku nyang keumeu dibaca.Bagian nyan nakeuh meubaca resensi, biografi peunuleh, kata peugantar, daftar isi.
2. Mulai meurunoe membaca deugan bagah.
3. Baca buku perparagraf ngon teratur bek meulumpat keu paragraf laen meunyoe goh abeh parangraf nyang phon bunoe.
4. Mita ide pokok bak tip paragraf nyang kaleuh baca.
5. Wate meubaca pikeran bak ho laen, tapi pike peu nyang neubaca
6. Meuyeu na wate lueng pakek keu meubaca.
Sumber baca Harian Kompas, Rabu,22 Oktober 2008,hlm 40
2. Kata Sulit
Meurunoe : belajar

Lueng : luang

Pike : pikir

Leh : anjuran untuk melakukan sesuatu.

Peujeut : menjadikan


3. Pertanyaan

1.Pakeun Ureung carong ?

2.Pakiban cara jih supaya jet tapahami bacaan ngon mudah ?

3. Tuleh teuma bacaan di ateuh ngon bahasa Indonesia !

4.Tata Bahasa

Kata Depan

Kata depan ialah kata yang bentuknya biasa tidak berubah-rubah, berfungsi merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat yang lain dengan kata atau frase yang lain.Kata depan sejati dalam bahasa Aceh ialah di ’di/dari’, bak ’di/pada’. u ’ke’ ubak ’kepada’ keu ’ kepada/ untuk/ buat’, lam ’ dalam, dan ngon ’ dengan.
Kata depan di, keu, u, dan bak menyatakan tempat, yakni tempat berada, tempat arah yang di tuju,dan asal.
A. Kata depan di selain menyatakan tempat diam atau berhenti dapat juga menyatakan tempat asal, misalnya:
Gata taduek di rumoh nyan. Dia duduk di rumah itu.
Sibghatullah ban teuka di lubok. Sibgha baru sampai dari Lubok.
B. Kata depan keu dan u ‘ke/untuk’
Kata depan keu, dan u bak berarti menyatakan arah atau sesuatu yang dituju. Pada umumnya, pemakaiannya pemakaiannya bertalian dengan kata kerja, dan kata-kata yang mengikutinya menyatakan arah yang dituju, misalnya:
Hilwa geubi peng keu lon bunoe. ’Hilwa memberikan uang kepada saya tadi.’
Kamoe meujak u meunasah baroe. ‘Kami pergi ke surau kemaren.’
Qayim jijak bak rumoh nek. ‘Qayim pergi kerumah nenek .’
C. kata depan lam atau dalam
Misalnya:
Naqia dimeusom lam ureun. ‘Naqia bersembunyi didalam hutan.’
Geusom lam tah. ‘Disembunyikan dalam tas.’
D. Kata depan ngon‘dengan’.
Misalnya:
Fatinah jijak ngon tapak.’ Fatinah berjalan dengan kaki.’
Kayee nyan geukoh ngon gogajo.’Kayu itu dipotong dengan gergaji.’
E. Kata depan le ’oleh’ berfungsi sebagai penunjuk pelaku, orang pertama, kedua, dan ketiga dalam kalimat pasif bahasa Aceh, misalnya:
Bajee nyan lonbloe le lon.’Baju itu dibeli oleh saya.’
Bajee nyan geublo le gobyan. ‘Baju itu dibeli oleh dia.’
Latihan
1. Tuleh saboh paragraf nyang na kata depan.
2.Tuleh kalimat nyang na kata depan lam bacaan bak peulajaran 4 .


5. Kesusastraan

Nazam adalah puisi yang isinya tentang agama islam. Nazam sangat digemari oleh masyarakat Aceh.Berikut ini contoh nazam:
Jasa Poma
Laailahaillah......hana payah balah guna ma
Laailahaillah......hana payah balah balah guna ma
Meunyeu tatem tanyoe ta jak beut
Taleung palet tabaca doa

Poma meungandung leupah that susah
Hana bak peugah sakit anggota
Geuh han teugeut geuduk pih payah
Lepah tat susuah nasep di poma

Sikureug bulen lheeh geurasa susah
Leuh nyan meutamah oh lahe gata
Uroe ngon malam lam apoh-apah
Demi neuk kekah tetap geu saba
Sijuk poma tob oh gugop geu peuhah
Oh wate kareh semano lanja
Oh teu tatoh ek tempei geujakrah
Oh geubet langkah saket anggota

Oh rayeuk gata aneuk meutuah
Beuna tabalah jasa di poma
Ranup sisupeh pineung siulah
Mulia leupah meunyoe bak poma

Oh poma yue meu bek ta asek
Bek takhen han ek ta seot poma
Oh ban geu yu le poma wahai cut adek
Bek mu politik dudo meureuka

Beurangho tajak meuyo tan izin ma
Behat bijak carong that gata
Jabatan reule hareta pih pah
Daruhaka ngon mak le yang binasa

Bek teumereka aneuk meutuah
Surga gepeugah yop gaki poma
Keu peu teuh kaya sereta meugah
Nyetan geu balah jasa di poma
Kata sulit
1.Paleut : telapak tangan
2.Apoh-apah : kepanasan dan gelisah
3.Gugob : panas
4.Kareah : berkeringat
5.Tempei : celana
6.Reule : habis
7.Temereka : Durhaka
Baca nazam diyup nyoe ngon meuirama
Watee Beut
Teugoh tabeut-teuget tabeut hai adek lon
Bek ta khem-bek takhem peugah haba
Mebek riyuh mubek riyuh gadoh subra

Terhadap Qurran bek wayang-wayang
Tadingo rejang tengku ajar
Supaya jeut tabeut rijang
Beuna sopan teugeh belajar

Wahai adek lon nyang mantong cut-cut
Tanyoe tabeut ilme agama
Phon di rumoh wate ta tren
Ta lake izin bak ayah bunda

Troh-rumoh beuet-troh u rumoh beuet salem bek tuwe
Tamumat jaroe-tamumat jaroe ngon guree gata
Tadengon beuget-tadeugo beugeut nyang geu peurono
Bek gata laloe- bek gata laloe tasimak hana

Bek tacumeukeh keudeh keuno
Watee beut tanyoe sopan beuna
Oh watee ta beut beuna tertip
Bek marit-marit ho laen haba

Pat nyang geupinah ta deungo beuget
Mangat bagah jet wahai adinda
Nyoe hai adek sungguh tabeut

Oh na ileme-oh naileme tapeurono gop
Letat manfaat-manfaat akhirat dunia
Aneuk nyang saleh-aneuk nyang saleh tabah ngon taat
Hudep hansisat-hudep hansisat syaitan peudaya

Oh kaleh tabeut peucobak guree
Izin talake ta meah dosa
Tameumat jaroe pemiyup ule
Takzim keu gure raya that pahala

Oh wate beut bek meuen-meuen
Di pakat le ngon bek tatem gata
Troh woe u rumoh sopan beuna
Tameubie saleum keu ayah ngon ma

Tamumat jaroe-tamumat jaroe ulee peumiyup
Beu leumah lembut –beulemah lembut ngon ayah poma
Tatulong poma-tatulong poma tatulong ayah
Meubek tabantah-meubek tabantah ureung nyan dua
Tugas
1. Tulislah peusan nyang geusampaikan oleh pengarang dalam nazam Jasa Poma, tip-tip bait !
2. Tuleh kembali dalam bahasa Indonesia nazam Jasa Poma !


Peulajaran 5.

1.Meubaca

Bahaya Meurukok
Meurukok meutabah resiko teuseurang peyaket jantung, Abeh umu ngon hana geusanka-sangka karena serengan bak jantung. Selaen nyan nakeuh bahaya meurokok adalah kanker paru-paru, kanker mulut/ tenggorokan, penyaket pembuluh darah utak, dan meuganggu janen dalam kandungan.
Bahaya merukok na keuh bak ureung mereukok dan bak ureung yang keneung asap rukok .Penyaket nyang diterimong le ureung keneung asap rukok sama lage ureung meurukok. Misejih ta meurukok di rumoh tente jih ureung nyang keuneng asap rukok adalah ube na ureung di dalam rumoh.Jadi gara-gara sidroe nyang meurukok geuba penyaket keureung laen nyang na disekitar ureung meurukok. Hal nyoe kaleuh di buktikan lee penelitian oleh WHO dan ureung-ureung carong nyang laen.
Meuyeu tepaksa haroh meurokok , maka peujioh droe dari ureung rame.mita teupat-teupat nyang tebuka nyang na bak kayee.Bek meurukok bak teupat-teupat umum miseujih bak bus umum, teupat piyoh hek masarakat, dll.
Bek peureleh droe ngon ureung laen geu sebabkan meurukok. Bak Al-Qurran, surat Al Baqarah ayat 195 neupeugah le Allah :
Tabri napakah bak jalan Allah
Tapoh droe teuma raya that salah
Tapubuet nyang jroh Tuhan Neugaseh
Ureueng nyang meuceh geunaseh Allah

2.Kata-kata Sulit
1.Tabri : memberikan
2.tapoh : memukul
3. jroh : baik
4. meuceh :
3.Pertanyaan
1.Tuleuh 6 bahaya penyaket yang troh bak ureung meurukok !
2 Peu bahaya peunyaket nyang akan diterimong le ureung keunong asap rukok ?
3.Soe-soe mantong yang peugah bahaya meurukok lewat peunelitian.
4.Tulih ayat Al-qurran nyang getham tanyoe poh droe.(seubab meurokok)
5.Peugah teuma paragraf ke-2 dalam bahasa Indonesia !
6. Tuleh kesimpulan bacaan Bahaya Meurukok !
4. Tata Bahasa
Buku Harian
Buku harian nakeuh buku cacatan keujadian nyang terjadi bak sidroe-droe ureung geutuleh teuma bak saboh buku. Keujadian nyan jeut nyang berupa seunang, susah, ataupih sedeh .Guna buku harian nyan teuma bak saboh saat tanyoe jet tabaca peu keujadian ateh droe nyang kaleuh taalami. Bak buku harian jet tapeugah peu mantong perasaan tanyoe watee tatuleh nyan.
Nakeuh nyang harus tatuleh bak buku harian
1. Tempat tatuleh buku harian
2. Uroe
3. Tanggai
4. Poh
5. Isi berita nyang keumeng tanyoe tuleh.
Contoh buku harian
1. Pasantren Al-Manar, kamis, 16.00, Wib
Lon palak tat gon kegiatan bak pasantren, latihan kerate tiap uroe Sabtu. Lon hana galak ngon latihan keratenyan karena lon tom ikut latihan kempo. Bela diri kempo lebih hayee bak lon.Asai katrok wate latihan kerate lon meusom, lon yue jak Mak bak pasantren untuk jak sawee lon. Meujan Mak lon geujak menjan hana, Seubab mak lon sibuk.

2.Darussalam, Minggu, 11.45.00, Wib
Uroenyoe lon seunang that seubab teupileh sebagoe salah sitroe tim pemaen bola bak gampong lon. Singoh kamoe meutandeng ngon gampong laen. Mudah-mudah grop kamoe menang lam peutandingan nyan.

3. Lamprit, jumat, 12.00 Wib
Mak sabe geularang lon han geubi jak bak rumoh ngon wate woe sikula padahai lon cukup haye pegah haba rame-rame bak rumoh ngon lon. Alah meunye han geubi lee mak lebeh get bek lon jak.

Latihan.
1.Peu nyan buku Harian ?
2. Peu guna tatuleh buku harian ?
3. Tuleh 5 hal-hal yang haros tataulah bak buku harian !
4. Tuleh 5 keujadian nyang peunah geurasakan dalam hudep siuroe-uroe (buku harian)

5.Kesusastraan
Panton
Panton adalah ucapan bersajak yang terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isinya. Persajakan antara akhir baris pertama dengan akhir baris ketiga dan baris kedua dengan akhir baris keempat.
Panton Aceh selain persajakan seperti tersebut diatas terdapat juga persajakan antara akhir baris pertama dengan pertengahan baris kedua. Demikian juga akhir baris ketiga dengan pertengahan baris keempat.
Bentuk panton dalam kesusastraan Aceh telah dikenal sejak zaman lampau. Panton tersebut bahkan telah berkembang dalam masyarakat Aceh sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Aceh, sehingga bentuk kesusastraan ini benar-benar merupakan milik Asli.
Manfaat pantun :
1. Bagi anak-anak untuk bermain dan bersuka ria
2. Bagi pemuda untuk berkenalan
3. Bagi orang tua untuk memberi nasehat baik yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan lain-lain.
Contoh pantun
1.Pantun aneuk miet
Pok pok ye
Boh ara itam tangke
Ka jicok le si puree
Kulakee han jibri le
2. Panton aneuk muda
Puteh-puteh si jeumpa puteh
Nyang leubeh puteh si meulu cina
Oh lon ingat ate lon peudeh
Londuek lon eh ro ie mata

Moto geureubak jijak u Beutong
Oh trok u Grong-grong ka keuneung beude
Di lon jak peuglah untung
Gata di gampong teuringat sabe

Kulam di leueun ie jeureuneh
Timoh di bineh geulima saka
Di lon kukhem di gata beugeh
Saleh peue jauneh tapeukrot muka

Panton ureung tuha
Bukan sayang lon kalon buweh
Puteh-puteh di laot raya
Bukan sayang lon kalon wareh
Ok kaputeh seumayang hana

Buleun peugeh takawe engkot
Watee ie surot takoh bak bangka
Taseut gleung meuh tasok gleung ballot
Buet hana patot bek takereuja.

Latihan
1.Tuleh 2 boh panton aneuk muda.
2. Tuleh 2 boh panton aneuk miet.
3. Tuleh 2 boh panton ureung tuha.
Peulajaran 6.
Teks pidato
Assalamualaikum W.W
Jak Bandum getanyoe ta panjatkan pojoe dan sukur nibak Allah Swt. Jak geutanjoe bandum tatamah bakti dan takwa keu Allah Swt.Supaya geutanyoe Neupeuampun le Allah di uroe page.Selawat beuseureta salem keu janjongan alam Nabi besar Muhammad Swa. Nakeuh judul ceramah uroe nyo Sadakah deugon Buet geutanyoe. Hal nyoe sesuai deugon firman Allah dalam Al-Qurran, surat An-Nisa’ ayat 36: Tasemah Allah bek peucharikat
Barangpeu meuhat han sa ngon Allah
Keu ma ngon ayah pubuet nyang jroh that
Kawom keurabat pih bek meuilah
Laen nibaknyan keu aneuk yatim
Ngon ureueng gasien beu got tapapah
Ayat Al-Quran nyan diateuh nakeuh asas hudep sidroe ureueng muslim. Ialah
meuibadat deugon teukun, seumbah Allah hana peuseukutukan Allah, lheuhnya puebuet nyang get untuk teuhadap sesama ummat manusia. Ayat di ateuh Neupeurintah le Allah untuk tapubuet yang jroh terhadap ma ngon ayah geutanyoe, mampu jok pertolongan keu ureueng misekin, tameugon deugon yang joh deungon teutangga, mampu tameungon deungan sahabat karib seucara get.
Wahai bandum ureueng Muslimin nyang beuhahagia!
Dalam udeupnyoe , tanyoe hanjet tapeuleuh droe dari hubungan seusama hamba Allah, get dalam mita raseki bahpih dalam urusan sikula.Yang paling penteng dalam urusan tanyoe dengan seusama hamba Allah nakeh akhlak.Seubab menyeu hana aklak nyang jroh, hana keurukunan bak awaknyan, hana saleng percaya, nyang na fitnah jet keu malapeutaka.Bak tanyoe beuna aklak nyang jrohnyoe seusuai dengon firma Allah dalam Al-Qurran, surat Ali Imran, ayat 159.
Ngon rahmat Allah gata meusipheut
Ngon lemah lembut hana peumarah

Meu gata ceuken ngon rijang beungeh
Meuhat dum jiweh jibuot langkah
Hanjitem deuge dum narit gata
Sabab nyan gata beu tapeume’ah

Talakee ampun dum keu awaknyan
Laen nibak nyan tamusyawarah
Peue-peue urusan takeumeung peugot
Beu tamufakat pakiban ilah

Meunyoe putusan ka na bak gata
Peujok droe teuma keudeh bak Allah
Allah Neu gaseh ureueng tawakai
Barangkapeue hai peujok bak Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
Ayat di ateuh Neupeugah le Allah lepah that get geutanyoe na aklak nyan mulia.
Le that rahasia deungon tanyoe na kelenbutan hate, seuhingga Allah Allah Neu curah
Rasa bahgia seureuta keumeunangan. Ahklak nyang get lebeh beuhareuga ngon hareuta
nyang le.
Troh etno mantong ceuramah lon uroe nyoe.Lebeh ngon kureueng lon lake meah.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
2.Kata sulit
Ceuken : raut wajah muka yang muram
Beugeuh : Marah
Takeumeung : hendak
Narit : Pembicaraan
Gaseh : sayang
3.latihan
1. Tulislah garis besar kerangka pidato diatas !
2.Tulislah judul ceramah diatas.
3.Berpidatolah didepan kelas secara bergantian teks pidato di atas dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas.
4. Susunlah garis besar kerangka pidatodengan topik tertentu !
5. Berpidatolah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas
bersadasarkan teks pidato yang telah kamu tulis.
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Subyek
Subjek ialah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat. Subyek atau dengan istilah lain disebut pokok kalimat merupakan bagian yang menjadi dasar kalimat dan merupakan bagian yang penting pokok pembicaraan.
Subyek dalam kalimat bahasa Aceh dapat terdiri atas:
1.Kata benda
Misalnya:
’Geudong jeh’ ubit
’Uteuen nyan ’ lethat siben
’Mie’ jidrop tikoh
2.Kata ganti orang, baik dalam bentuk proklitik maupun enklitik.
Misalnya:
Gata hoe tajak bunoe
( Kamu kemana pergi tadi)
Gobyan geukhem keu Tafwi
( Dia ketawa untuk Tafwi)
Keu gata beugeuhjih, keulon hana beugeuh jih.
( Kepada anda dia marah, kepada saya dia tidak marah.)
Tugas
1. Uraikanlah apa itu subyek.
2. Tulislah lima kalimat yang terdapat pada teks pidato diatas, kemudian tentukanlah subyek yang terdapat dalam kalimat tersebut.
5. Kesusastraan
Narit Maja
Narit maja dalam kesustraan Aceh adalah termasuk jenis kesusastraan tertua. Narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh adalah ungkapan orang-orang zaman lampau pada umumnya berisi nasehat, yang berupa anjuran, ajakan, perintah, sindiran atau larangan dalam usaha pembinaan ketaatan beragama, persatuan dan kesatuan, adat istiadat, pendidikan, sikap hidup dan perwatakan dalam upaya mengwujutkan masyarakat yang baik dan sejahtera.
Tingkat kebudayaan Aceh yang masa lampau dapat kita nilai antara lain melalui narit maja tersebut, karena hasil kesusastraan ini merupakan pancaran masyarakat Aceh pada waktu itu.Dengan kita mengambil manfaat dan menjadikan sebagai pedoman yang baik bagi seorang anggota masyarakat maupun sebagai insan.
Narit maja dalam kesusastraan Aceh dimaksudkan kedalam puisi Aceh (puisi lama), karena ungkapan itu disusun dengan kata-kata pilihan dan diucapkan dengan lagu dan irama tertentu. Unsur persajakan merupakan khas narit maja Aceh, yang jarang kita jumpai dalam peribahasa Indonesia.
Kalau diperhatian narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh sebagai pancaran jiwa Masyarakat Aceh, maka jelaslah bahwa nari maja timbul darai berbagai atau golongan lapisan masyarakat. Antara lain dari golongan petani, nelayan, pedangang, cendikiawan dan pemburu.
Dibawah ini disertai contoh diantara narit maja yanng pertama kali dianggap berasal dari golongan/lingkungan masyarakat tersebut.
1. Narit maja dari golongan petani
Ciri-ciri narit maja golongan/kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari
Dari unsur berupa tanaman, binatang dan alat-alat pertanian yang lazim dalam lingkungan pertani, misalnya:
a. Janeng keu tumpang krong, jagong keu bu ware
‘Gadung untuk penahan lumbung, jagung untuk menggantikan nasi’
Kiasannya: anjuran penghematan dalam menggunakan harta benda atau bahan
makanan. Selagi ada dihemat-hematkan dan ketika tidak ada baru dipakai
b. lagee leuek pade reubah
’Seperti balam padi rebah’
Kiasannya: hal yang dicita-citakan diperoleh dengan mudah.
2. Narit maja dari golongan nelayan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perompamaan dari ikan, laut, alat-alat penangkapan ikan yang lazim terdapat dalam lingkungan penghidupan nelayan, misalnya:
a. Eungkot grob jang
’Ikan melompat belat’
Kiasannya: rezeki yang diperoleh dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka tanpa usaha
b.Bek taseuet laot ngon paleuet jaroe
’jangan mengeringkan laut dengan telapak tangan’
Kiasannya: jangan berbuat perbuatan yang sia-sia.
Latihan
1.Peu nyang geukhen dengan narit maja aci peugah ?
2. Tuleh tujuh nasehat peumantong nyang meuasoe dalam narit maja!
3. Peugah ciri-ciri narit maja beurasal dari golongan petani
4. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari petani beuserta maksudjih !
5. Peugah ciri-ciri narit maja beursal dari golongan nelayan !
6. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari nelayan beuserta maksudjih !Peulajaran 7
Balap Honda
Fakrullah nakeuh salah sidroe murid saboh sikula meuneugah peutama.Jih jeumet that bak jak sikula. Jih hawa that keu honda, karena le that dieu ngon diek honda jak sikula.Bak si uroe di pegah bak mak jih.”Mak neu bloe saboh honda baroe keulon” Kheun Fakhrullah bak mak.Mak Fakrullah geuiem mantong.
Mak Fakhrullah siuroe-uroe buet geh nakeh sitdroe guru. Hudep awaknyan cukup seudehana. Fakhrullah tip uroe dimoe dilake bloe honda baroe. Jih sedeh that seubab mak jih hana geublo lom nyang dilake le Fakhrullah.
Uroe Alehat keluarga Fakhrullah jak maen-maen u pantai pulou Iboh. Disinan mak Fakhrullah geupeugah haba dengah jih teutang masaalah bloe honda.Kheun Mak Fakhrullah ” Wahai aneuk lon bak mutuah gata, hai aneuk lon sayang, kon mak han bloe honda keu gata hai aneuk. Mak sayang that keu gata , kaleuh mak eu dum aneuk mit diek honda diba honda cukup bagah-bagah. Na nyang ka teupok kapatah aki, na nyang teupeh ule, bahkan na nyang ka meninggai.Gata hai aneuk lon manteng ubit goh tok umu untuk ek honda. Baroe jet ek honda meuye katrok umu 17 then.Wahai aneuk lon tajak laju sikula beujemeut saboh wate insya Allah mak bloe honda keu aneuk.
Fakhrullah dengan rasa sedih jipateh haba mak jih, karena jih teuigat bahwa haba mak haruh tapateh meuhan entek durhaka bak mak teh
2.Kata Sulit
Jeumet : rajin
Hawa : ingin
Baroe : baru
Iem :diam
Alehat : minggu
Moe : menangis
Bloe : Beli
Eu : lihat
3.Latihan
1. Soe nyang hawa that keu Honda ?
2. Paken jih hawa that keu Honda ?
3. Pakiban cara jih di peugah bak mak meukesud bloe Honda ?
4. Peu nasehat mak jih teutang bloe Honda ?
5.Pajan geubloe Honda le mak jih ?
6.Pekiban sikap Fakhrullah oh lheuh dilingeu naseuhat mak ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Predikat
Predikat ialah bagian kalinat yang memberikan keterangan kepada yang berdiri sendiri yaitu subjek.Predikat dalam kalimat bahasa Aceh terdiri atas kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan kata depan.
Contoh:
1.Nadia [jijak] bak rumoh Humaira.
Nadia [pergi] ke rumah Humaira.
2.Tanyo [tapeugot] kuweh jino.
Kita [buat] kue sekarang.
3.Rumoh jih [rayeuk] that.
Rumah dia [besar] sekali.
4.Aneukgeuh [limong droe].
Anaknya [lima orang]
5.Macut ka [u] dapu.
Bibik sudah [ke] dapur.
Latihan
1.Tuleh limong boh kalimat nyang na bak bacaan diateuh.lheuhnyan gareh diyub nyang geukhen predikat dan subyek.
2. Tuleh limong boh kalimat . Lheuhnyan gereh diyub nyang geukheun prediket dan subyek.
5. Kesusastraan
Narit maja
3.Narit maja dari golongan pedagang
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari kehidupan pedangang serta bahan dan alat yang lazim digunakan dalam pedagang. Misalnya:
Tulak tong tinggai tem
’Tolak tong tinggal kaleng’
Kiasannya : Orang berniaga setelah diperhitungkan laba ruginya tidak mendapat untung dan tidak pula rugi
b.Jipo unoe tinggal sambaing, jiweh dagang tinggai areuta
‘Terbang labah tinggai sambaing, berlalu dangang tinggal harta’
Kiasanya : Orang perantauan suatu negeri meninggalkan harta benda karena mendapat gangguan penduduk negeri.
4.Narit maja dari golongan cendikiawan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain berupa ungkapan dari cerdik pandai selaku pemimpin masyarakat dalam bidang masing-masing. Bidang-bidang tersebut tercakup misalnya : bidang peradatan, kagamaan, pemerintahan dan lain-lain. Misalnya:
a.Ureueng areh han tom kanjai, ureung meu-akai han tom binasa
’ Orang bijaksana tak pernah mendapat malu, orang berakal tak pernah binasa
Kiasannya: Orang yang berilmu pengetahuan selalu berhasil dalam pekerjaannya.
b.Budi beuna basa, pangkat beuna kaya
‘ Budi harus ada bahasa, pangkat harus ada kaya’
Kiasannya: Orang berbudi itu harus sopan santun dan orang berpangkat harus di sertai dengan kekayaan.
4.Narit maja dari kalangan pemburu
Ciri-ciri narit maja dari kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari binatang buruan dan alat-alat yang digunakannya.Misalnya:
Lagee peulandok mirah bulee
’Seperti kancil merah bulu’
Kiasannya:Orang yang suka mengecoh siapa saja yang bergaul, atau suka menipu.
Tugas :
1. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pedangang ?
2. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan cendikiawan ?
3. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pemburu ?
4. Tuleh saboh contoh narit maja dari golongan pedangang, cendikiawan, pemburu!

Peulajaran 8
Top Aurat Bak Ureueng Inong
Pakiban cara tanyoe ureueng inong tatop aurat ? Jawaban jih na dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Nue Peugah
Bak mukmin inong pih meunan ulah
Tayue theun mata jaga meunalee
Hiasan ulee bek tabri peuhah

Hiasan tubuh kalong boh bajee
Bandumnyan teuntee bek jipeuleumah
Meulengkan peu nyang lahe u lua
Nyang lemah nyata sabe cit teuhah

Meunan pih jingui ija tob ulee
Di ateuh bajee mangat bek leumah
Jeuet jipeulumah perhiasan jih
Ubak linto jih deungon bak ayah jih

Ayah droe jih ngon ayah linto jih
Got pih aneuk jih jeuet jipeuleumah
Aneuk linto jih ngon chedara jih
Aneuk keumuen jih jeuet bandua blah

Sabe inong jih got pih namiet jih
Got peumbantu jih nyang hana syahwat
Agam nyang hana napsu keu inong
Aneuk cut mantong pih hana salah

Mantong cut goh lom malee keu inong
Keunankeuh mantong jeuet jipeuleumah
Bek jipeumeusu keut’ing gleueng gaki
Mangat gob teupeue na perhiasan

Dijih di dalam nyan hana leumah
Teuma tatoubat ban dumna gata
Bak Tuhan gata nyang Maha Murah
Hai ureueng mukmin tatoubat sigra
Mangat bahgia gata meutuah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kosa Kata
Inong : perempuan
Ulah : tingkah
Meunalee : malu
Peuhah : buka
Teuntee : tentu
Linto : suami
Chedara : saudara kandung
Keumuen : keponakan
3.Latihan
1.Pat Neu peugah le Allah cara top aurat keu ureung inong ? peugah surat dan ayat padum
2.Peugah lhee macam nyang hanjet lumah bak ureung inong menurut ayat di ateuh !
3.Peugah duablah droe ureueng nyang jet dipeulemah aurat le ureueng inong !
4.Pakiban cara top aurat ureueng inong menurut ayat di ateuh ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat
1. Objek
Objek ialah bagian kalimat yang menjadi tujuan perbuatan yang dinyatakan oleh predikat dan dilakukan oleh subyek. Objek dalam kalimat bahasa Aceh terdiri dari kata benda atau anak kalimat.Misalnya:
Tafwi pajoh bu.
‘Tafwi makan nasi’.
Abu pula pade.
’Abu menanam padi’ .
Ummi teugoh cob bajee.
‘Ummi sedang menjahit’.
2.Pelengkap
Pelengkap adalah bagian yang melengkapi keutuhan kalimat.
Misalnya:
Amaliawati geuboh ie keu Hanif.
Ureung nyan galak keu gata.
Tugas
1. Tuleh limong boh kalimat nyang na dalam bacaan di ateh. Lheh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.
2. Tuleh keu droe limong boh kalimat . Lheuh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.

5. Kesusastraan
Hikayat
Hikayat merupakan bagian kesusastraan Aceh yang paling tinggi.Semua karya sastra yang disusun baik dalam bentuk puisi maupun prosa dinamakan hikayat. Dalam bahasa Aceh kata hikayat itu tidak diartikan dalam artinya yang asli yaitu kisah. Bukan saja cerita-cerita duniawi dan cerita keagamaan atau pelajaran-pelajaran tentang adat, bahkan buku-buku bacaan yang mudah-mudahpun di namakan hikayat. Hikayat dalam bentuk puisi merupakan hasil sastra yang cukup luas dalam khasanah Aceh.
Tanda-tanda formal yang terdapat dalam suatu hikayat adalah adanya beberapa rumus yang memuji Allah dan Rasul-Nya, yang kadang-kadang dibubuhi pandangan-pandangan umum atau renungan-renungan pengarangnya untuk selanjutnya sampai kepada masalah yang sesungguhnya.


Peulajaran 9
Jujur Pangkai Udep
Hanif nakeuh sidroe aneuk yang tinggal desa Darussalam. Jih sitroe aneuk yatim. Ayah jih ka abeh umu sejak Hanif dalam kandungan mak jih.Buet jih siuroe-uroe na keuh di peulihara kameng gob. Ureueng po kameueng ka geupeuingat bak Hanif dan mak jih, beu jaga kameung gobyan beugeut bek peubloe kameng meuyeu hana izin gobnyan.
Asai ka woe sikula Hanif sabe jak peurabe kameng.Kameng nyang di pelihara le si Hanif cukup rayeuk-rayeuk karena get that di hiro kamengnya. Maken si ureo kameng jih maken lee . Bak si uroe thoh sitroe ureueng kaya. Gopnyan geulake bloe kameng bak kameng. Ureueng kaya nyan laju dipaksa Hanif.
Hanif teutap hanjipobloe kamengnyan karena jih teuingat yang teungku peugah bahwa tanyoe haruh jujur. Bak manusia jet tasom tapi Allah sabe Neu eu buet manusia.Bandum buet geutanyoe geu tuleh le malaikat nyang na blah nen dan balah wie.
Dalam udepnyoe harus jujur seusuai nyang Neu perintahkan oleh Allah dalam Al-Qurran Surat Al-Maidah ayat 1:
Wahai dum ureueng nyang ka meuiman
Janji teuh dum nyan bek na meusalah
Meu ka tajanji ngon barangkasoe
Bah barangkapeu bek sagai ubah

Ka geupeuhaleu bandum keu gata
Leumoe ngon unta kameng ngon kibah
Laen lom miseu keube keubiri
Nyan kecuali teuma geupeugah
Nyan hana haleue talet binatang
Teungoh taihram di nanggroe Makkah
Tuhan Neularang buet perburuan
Nyan hukom Tuhan ban nyan h’eut Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Peurabe : Menghalou kambing untuk diberikan makanan
Hiro : jaga
Barang gasoe : barang siapa
Geupeuhaleu : dihalalkan
Talet : kejar
3.Pertanyaan
1.Soe nyang peulihara kameng gob ?
2. Peu nyang geu peingat le ureueng po kameng bak Hanif ?
3.Pakeun hanif hana dipubloe kameng keu ureung kaya njan ?
4. Peugah deugon jeulas peu pesan ayat 1 surat Al-Maidah bait 1dan 2.
4. Tata Bahasa
Unsur kalimat keterangan
Keterangan merupakan unsure kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang Sesutu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan.
Berbeda dari subjek, predikat, objek, pelengkap,keterangan merupakan unsure tambahan yang kehadiranya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib.Jika dalam sebuah kalimat tidak ada unsur keterangan, kalimat itu masih tetap gramatikal asalkan syarat utama terpenuhi, yaitu adanya unsure subyek, predikat, (objek dan pelengkap).
Contoh:
Mujaffar pajoh bu bak dapu.
‘ Mujaffar makan di dapur’.
Lon beudeh eh poh nam beugeh.
‘ Saya bangun tidur jam enam pagi.’
Ateuh meja lon puduk sikin.
Di atas meja saya letakkan pisau
5. Kesusastraan
Peulandok Rhot Lam Mon
Bak jijak-jak hana meuho saho, teuma pelandok pi hana jan jithee ka trok dalam uteuen raya. Yohyan baro teu-ingat dalam atejih: ”o, paleh, beukit jiteumee
Ku le gajah bak kujak-jak meuhat jigeudham beureutoh utak-utakku, kadang meuteumee ngon rimueng nyan pi paloe raya”.
Sababnyan dipeulandok han jijieuet jak uroe, jitakot leumah ji-eu le gajah atawa le rimueng. Sabe dijih ’oh uroe jieh lam-lam beuluka, di cong-cong kaye raya bak hana di teupat le gajah.
Teuma oh ka malam, baro di beudoih jijak mita euemeuen pat nyang na, nyan pih ngon peuleuheuen-peuleuheuen that.
Bak simalam di peulandok ka jijak mita eumeuen dalam saboh uteuen, sabab dideungo di sinan le that bak beulangan.
Karena malam pih seupot that, lom ngon reudok, hana jithee dalam uteuen nyan na saboh mon nyang jikueh le gob keu uruek badeuek.
Bak jijak-jak mataji seso, jingieg wie uneun ”geeubum” laju rtotji dalam mon nyan, teukeujot ji lage peue-peue.
Jiranjak-ranjak jikeumeung teugoh, han jitem peupah, sabab mon pih lhok that, leubeh sikeurunyong ureueng nyang panjang.
Macam-macam ka ji ilah, ret jiteungoh lam mon pi hana sit lom leupah jiteungoh, hingga ’an beungoh uroe jih mantong dalam mon nyan.
Na keu kira-kira watee bu uroe, trok le keunan saboh gajah, raya na bube krong asoe nam ploh.
Ban trok bak bineh mon nyan digajah pi ka leumah jikalon, teuma jijak laju peurab bak bineh mon jijeungeuk u yub.
Ban sare leumah ji eu, peulandok sit ka meukuwien di dalam mon hana ret jiteungoh le.
Teuma gajah leugat ka jiteumanyong : ” Peue buet keu sinan nyan dikah hai ’waki’, peue ka kajak limeuh mon ?
Ban jideungo le peulandok teunanyong gajah maunan, lanja ka diseuot : ”Alah pi sit na awai kulimeuih mon yoe, adak hana sit ka paloe raya”.
Kheun gajah: ”Pakon nyang jeuet keu poloe raya, kakheun ?”
Seot peulandok :” Lagee ureueng bajeueng that kah bak teumanyong. Peue hana ka-eu jeh langet keumeung rhot keunoe. Peue butakeuh hana le anek mata. Dikee ka lheuh kudeungo geupeugah le raja uroe nyoe rhot langet. Bandum ureueng geuyue kueh mon saboh sapo, na jeuet jilob keunan, bek meugeunto ngon langet.Teugoe dikah kaharab badankeuh raya, ’ohnoe hat lom kakueh mon, pakri bak atekeu han mupicetkeu watee rhot langet”.
Ban jideugo le gajah kheun peulandok meunan, yohnyan yo jih meukhab-khab, sabab dijih bit-bit hana jitupueue lom langet keumeung rhot. Teuma leugat ka jitangah u manyang.
Yohnyan jikheun lom le peulandok : ”Nyan peue han ka-eu keudroe keuh, nyoe lagee kee peugah. Nyan kakalon ka mumet-met ka rab leukang............alah hai paleh keuh, bek le kadong di sinan, ngon sabab kah euntreuk meuseupet kee-kee meung biek raya keu that”.
Gajah deungo tuto peulandok meunan, lom pi jikalon bit-bit langet ka meugrak-grak keumeung rhot. Tuumakot jih lagee peue-peue, sira jikeunieb jitapueng areuh ulee jih ngon beuralee, tuma jikheun bak peulandok : Hai ’teuku waki’, dikee langet keumeung rhot. Nyang digata raya that lagoe mon teuh, tabri dikee bacut meung lot kuduek bek meupicet ku ngon langet”.
Seuot peulandok : Bek kajak peukaru kee keunoe, kajak ho ret keudeh.Bek kajak lakee mon kee. Dikee kukueh mon nyoe sit meung seb sidroe kuh. Meung biek dikah laloe kajak plah pisang gob, pajan kutajan kueh mon”.
Kheun gajah lom : ” Tabri hai ’teuku waki’ dikee sigeutu, hana le kutuho jak nyan, bak-bak lungkiek mantong jeuet tabri”.
Seot peulandok : ”Dikah badan keuh ns bube gle, pakiban ka lakee bak-bak lungkiek, bit bajeueng silagoe nan hai”.
Tuema kheun gajah lom : ” Alah hai, pakri sit ro nyoe dikee, tunu ku that bit, tabri hai ’teuku waki’ kuduek lam mon gata bacut”.
Jikheun lom le peulandok : ”Bit ceulaka raya hai kah, maken kupugah hanjeut maken kalakee. Boh peue lom teuma kadong di sinan, peue nyang han kagrob laju keunoe. Alah hai, bek le kameu ayeuen, jeh ka-eu han jeuet langet ka meuyub that”.
Sira jikheun nyan kajipeutunyok lom u langet. Watee jikalon le gajah bak ate jih bit-bit keu langet keumeueng rhot. Hana jitupeue nyang mumet-mumet nyan keu awan jipot le angen.
Ban jideungo kheun peulandok jiyue grob bagah-bagah, han le jibri meu-ayeuem di darat, digajah pi mangat that –that ate jih, bube na beugeh jih dilee-dilee kon keu peulandok bandum hana le teingat jih.Jipike bit-bit raya that guna peulandok keu jih. Jitem bri teumpat di dalam mon mangat bek meugom jih u yub langet. Yohnyan leugat jisinyok droe jih ”geureubum” u dalam mon.
Oh ban rhot gajah lam mon, teuma dipeulandok pi ka jiek laju meucr’eut ateuh rueng gajah. Teuma lanja jlumpat u darat seureuta jimarit : ”Nyan jra keuh, meulatang gunong si paleh keuh. Ka-eu ka meusampai lam mon na bube raya. Nyan ho ret kateungoh lom, kon meung mate keuh treuk di sinan”.
Lheuh jikheun nyan, dijih pih lanja jijak ho ret jih. Sabab ka leupah jiteungoh lam mon.Digajah sit ka teulah lagee raya sabab jipateh peulandok. Ta-eu keu jimeulawan ngon garien-garuen di dalam mon jikeumeung teungoh u darat.
Kosa kata
Hana meuho saho : tidak tentu arah
Beukit : kalou, jika, andai
Beureutoh : meletus, meledak
Jitupat : di ketahui tempat
Gah : berita, khabar, bicara
Mon : sumur
Uruek badeuek : digali tanah untuk perangkap badak
Diranjak-ranjak : digerapi ( diraba-raba dengan tangan mencari tempat berpegang)
Sikeurunyong : tinggi lebih kuranh 2,5 meter
Ilah : dalih, alasan.
‘an :sampai
Krong : lumbung ( tempat simpan padi)
Beuralee : belalai
Jikeunieb : dihindarkan
Sigeutu : paling kecil
Jisinyok : dibanting
Meusumpai : tersumbat
Tugas
1.Soe peulaku nyang paleng penteng dalam haba peulandok rhot lam mon ?
2.Pat manteng teupat keujadian haba peulandoknyan ?
3. Peu peulajaran nyang jet tacok dari haba peulandoknyan ?
4. Peugah teuma haba peulandok ngon bahasa Indonesia !Peulajaran 10
1.Meubaca
Awai Beudeh eh
Beudeh eh awai le that manfaat jih. Tanyoe meutemeng shalat suboh berjamaah. Shalat nyan lebeh le that manfaat menyeu ta salat secara beujamaah di mesejid atau musalla. Watee tateubit dan tawoe dari rumoh untuk jak shalat bak musalla tateumeng hidop udara segar nyang gleh. Udara nyan peuting that untuk kesegaran tubuh geutanyoe.
Beudeh eh awai tanyoe jet tameu-ulang teuma peu nyang kaleh geupeurunoe le guru deugon ulee nyang seugar.Isya Allah jet tapaham deugon mudah peu nyang tanyoe baca.
Beudeh eh bagah kateute tanyoe hana telat bak jak sikula.Meutemeng pajoh bu beugeh. Jak sikula jet ta jak bagah karena awai tabeudeh eh dan tanyoe hana meukarat-karat tajak bak jalan.
Pakiban cara jih tanyoe jet beudeh eh beu awai ? jaweb jih kateunte haros taeh beu awai. Tanyoe bek taeh jula malam, karena malamnyan tapekek keu tapiyuh hek. Hai nyan ka Neupeugah le Allah lam Al-Qurran surah An-Nabak ayat 9, 10, 11.
Ayat 9. Teugeut teupako tipiyoh payah
Ayat 10. Meupeujeuet malam lagee pakaian
Ayat 11. Uroe tajalan mita napakah.
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Napakah : rezeki
Awai : cepat
Teugeut : tidur
Beudeh : bangun
Eh :tidur
Meukarat-karat : tergopoh-gopoh

3.Latihan3.Tata kalimat
Jenis-jenis kalimat
Penjenisan kalimat dalam uraian berikut didasarkan atas beberapa aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan susunan, unsur-unsur yang berfungsi, dan isi yang terkandung di dalamnya.Berdasarkan aspek tersebut penjelasan kalimat itu dapat dibedakan atas a) kalimat tunggal dan kalimat majemuk, b) kalimat aktif dan pasif, c) kalimat verbal dan kalimat nominal, d) kalimat transitif dan kalimat intransitif, dan e) kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya.
a.Kalimat tunggal
Berdasarkan susunannya, kalimat itu dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun atas satu subjek dan satu predikat, serta mengandung satu pengertian.
Contoh:
1.Fatinah meu-en gari.
‘Fatinah main sepeda.
Fatinah [subjek]
Meu-en [predikat]
Gari [ objek]
2.Adek beudeh eh poh limong beugeh.
‘Adek bangun tidur jam lima pagi’.
Adek [subyek]
Beudeh [ predikat]
Eh [objek]
Poh limong beugeh [keterangan waktu]
3.Macut teugoh geuseumeurah di mon.
‘Macut sedang mencuci di sumur’.
4.Bak u nyan ka reubah ateuh jalan.
’ Batang kelapa itu telah tumbang ke atas jalan.
Tugas
1. Peu nyang geukheun ngon kalimat tunggal ?
2.Tuleh dua boh kalimat tunggal nyang na lam bacaan Awai Beudeh Eh !
3.Tuleh dua boh kalimat tunggal. Lheuhnyan peugah subyek, predikat.
5. Kesusastraan
Peulajaran 111. Muebaca

Teupat yang Kreh Keneung Tsunami

Beukas brat that keuneung tsunami di Aceh ,jinoe kayem that dikalon dan di teliti le berbagoe negara .Na padum boh teupat yang tiep uroe rame jak keumunjong le awak kuta Banda Aceh na cit awak lua Aceh . Nakeuh teupat nyan pante Ulele, di Banda Aceh, lhoknga dan pante Lampuuk, di Aceh Besar.
Masarakat le that yang jak bak lhee boh tempatnyan karena le that geu eu bukti peuristiwa geupa bumoe ngon beucana tsunami, 26 Desember 2004, lage tugu, masjid dan jembatan Ulele nyang manteng get.
Selaen nyan, bak teupatnyan nacit bangunan toko yang releh sebago bukti seujarah dalam peujalanan Nanggroe Aceh Darussalam. Meutambah jumlah ureung jak keumonjong u Aceh, selaen meutujuan geukalon beukas-beukas tsunami, mutif laen nakeuh geumeu-eu lebeh toe peukeubangan keudaan nyang aman leubeh get nyang geuseupakat 15 Agustus 2005 antara peumeurintah RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Rabu 24 September 2008, hlm 5.
2. Kosa Kata
1. Kreh : kuat

2.keuneung : kena

3. awak : orang

4. geukalon : melihat

5. geuseupakat : musyawarah

3. Pertanyaan

1. Soe nyang kayeum kalon teupat brat keunong tsunami ?

2. Peugah 3 boh teupat nyang brat keuneung stunami!

3. Puebuet ureung-ureung jak bak teupat brat stunami ?

4. Peuristiwa peu nyang teujadi bak tanggai 15 Agustus 2005 ?


4. Tata Bahasa

Morfem

Morfem ialah kesatuan bentuk yang terkecil yang mengandung makna.

Morfem dalam bahasa Aceh di bagi dua :

1. Morfem dasar atau morfem bebas

2. morfem terikat

1. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Contoh :
a. kata benda : tah ‘tas’ f. Kata bilangan : tujuh ’ tujuh’
b. kata kerja : deng ‘berdiri’ g. Kata penghubung : atawa ’ atau’
c. kata sifat : paneuk ‘ pendek’ h. Kata depan : u ’ke’
d. kata ganti : gobnya ‘ dia’ i. Kata sandang : po’sang’
e . kata keterangan : bunoe ‘ tadi’ j. Kata seru : alah ‘aduh’-
2. Merfom terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata.

Contoh:

a. prefiks (awlan) : peu-/pu-, meu-/mu, beu/bu-, neu-, teu- dan keu-;

b. Proklitik : lon-, ku-, meu-, ta-, neu-, ka-, geu-, ji-, dan neu-;

c. Infiks ( sisipan ) : -eum- dan –eun-;

d. Enklitik : -lon, -kuh, -meuh, -neuh, -keuh, -geuh, -jih, dan –neuh;

e. Sufiks (akhiran ) : -an

contoh kalimat

1.Shalat wajeub takeurija siuro-malam limong boh wate.

2.Ureung inong geupeuwajeb le Allah top etrat.

3. Bek tameupake ngon seudara .

4. Jak sikula beujeumeut mangat careung

5. Gopnyan geubloe engkot.

6. Bueka puasa rame-rame haye that.

7. Ayah lon lake meaf lahe ngon baten bak uroe raya nyoe.

8. Pat droen neushalat bunoe luehu ?

9. Khadijah geupeurono beut aneuk miet bak bale nyan.

10. Fakhrullah sayang that keu adek.

Latihan

1. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem bebas dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

2. Tuleh 5 kalimat nyang na morfem terikat dalam bacaan Teupat yang Brat Keneung
Tsunami

5. Kesusastraan

Hiem

Hiem puisi Aceh yang terbentuknya seperti ciri hkas keacehan. Hiem adalah teka teki soal yang berupa kalimat yang dikemukakan atau untuk mengasah pikiran. Orang Aceh sering mengunakan hiem sebagai alat pengisi waktu kosong sambil duduk-duduk di suatu tempat. Guna hiem adalah sebagai hiburan pelepas kelelahan.
Contoh : 1.Dara baroe dalam page
Artijih : Boh aneuh
2. Apui hu di cong ranteng
Artijih : capli
3.Ureung mita reuhung dalam ie
Artijih : Tukang tampai ban
4. Awai geusie, dudoe geucarueh
Kon aneuk glueh kon aneuk rusa
Artijih : cob baje

5.Saboh syiah jipoe u tungkop

Dua krek ija han tutop punggung

Artijih : lalat

6.Majih tagusuek-gusuek

Aneuk tagidong-gidong

Artijih : Rinyeun

7.Tak kutak teng,

Di lingka bak jitimoh pateng

Artijih : Bakpisang

8. ’Et noe et Gigieng

Beuka eumpang ro eumpieng

Artijih Manyang u atawa pineung

Latihan

1.Tuleh 5 boh hiem laen.

2. Peugah arti hiem diyubnyo

a. U si culek jimudek ban saboh nanggroe

b.Tamat jidong, tangieng jiplueng

c. Bansanan on sanan

Bak ujong boh mubalek nan

d. Jijak meuranjo-ranjo

Jime lham saboh saboh sapo

Peulajaran 2

1. Muebaca

Meujaga Wate

Lepah that bagah umu habeh, lepah that bagah uroe jijak, dan leupah that bagah malam meuganto.Hate sidroe-droe ureung geuheun udepnyo hanya siat mantong. Sidroe ureung saleh geukheun, ”umunyan panek, kareuna nyan bek tapeupaneuk deugeun meulalai kareuna lale nyan meupeupanek wate seureuta geubeh watee malam jijak meunan manteng.
Rasullah saw, ”Na dua keseunangan le manuesia tuwe; seuhat dan watee luewang.”
Le manuesia nyan seuhat, na watee le, teutapi umunyan geubeh meunan manteng hana geucok manfaat meubacutpih.
Malam ngon uro jiba manusia untuk bagia atawa keu rugoe.Malam seureuta uroe tabagi dalam padum boh watee. Na jeum salat, na jeum beut Al-Quran, zike, tafakkur, mita ilme, mita rezeki nyang hale, dan eh. Bagi awaknyan hana wate nyang tebeh menan manteng.

sumber infomasi Harian Serambi Indonesia, Kamis, 25 September2008, hlm 11
2. Kosa kata
lepah : betapa
bagah : cepat
meuganto : berganti

geukhen : Berkata

meupeupaneuk :memendekkan

meubacutpih : sedikitpun

rugoe : rugi

buet : baca

tafakkur : merendungi diri

3.pertanyaan

1.Peugeupeugah le ureung saleh teuntang meunjaga watee ?

2. Peugeupeugah le Rasullah teutang meunjaga watee ?

3.Peugah pakiban cerajih menjaga watee dalam udepnyo !

4. Teujemahkan bacaan meujaga watee dalam bahasa Indonesia!

4. Tata bahasa

Dalam bahasa Aceh terdapat tanda diakritik pada huruf edan huruf o. Tanda tersebut dilambangkan oleh aksen macron ( ), trema ( ), aksen aigu ( ), aksen grave ( ) dan tanda sengau ( ).Tanda-tanda tersebut membedakan lafal bunyi ucapan sesuatu kata, yang pada giliranya menimbulkan perbedaan maknanya.
Contoh kata-kata berhuruf sama, bertanda diakritik dengan yang tidak bertanda diakritik; masing-masing kata itu berbeda maknanya.
1. a. Boh ’buah’
b.boh ’mengisi’
c. boh ’buang’
2. a. Kong ’menabrak’
b. kong ’memikul di punggul’

c. kong ’ kukuh’
3. a. Cob ’keliru’ ( seruan)

b.cob ’menyahit’
4.a. aleh ’alif ’

b.aleh ’melenggang’

5.a. gule ‘guling’

b.gule ‘ sayur’

6.a. kleb ‘sekejab mata’

b. kleb ‘mengerdip’

latihan

Tuleh saboh paragraf teuntang contoh meuhemat watee dalam udepnyoe deugan meugunakan tanda diakritik !

5. Kesusastraan

Cobaan Nabi Yusuf

Nabi Yusuf geutinggal bak saboh rumoh ngon uleebalang yang blo gopyan patih Qitfirul Azis serta inong geuh Siti Zulaikha.
Nabi Yusuf adalah salah sidro aneuk muda yang cedah that rupa, wate nyan hana mensidro pih ureung yang tari lage Nabi Yusuf. Bathat pih Nabi Yusuf aneuk geutung yang geblo hana meuso ureung cik, Siti Zulaikha ka gakak that keu Nabi Yusuf karena cedah that rupa.Bak siuro linto Siti Zulaikha hana di rumoh.Siti Zulaikha ka dibedoh nabsu yang brat that geupakat Nabi Yusuf untuk geupeuget buet maksit ( meuzina ). Oh leuh pinto-pinto rumoh geugunci bandum,Siti Zulaikha geuhei Yusuf, “hai Yusuf jak keunoe taeh dua tanyoe”. Yusuf geujaweub: han, semoga Allah neupeujioh lon daribuet yang brok. Nabsu Siti Zulaikha makin metabah rayeuk nabsu keu Yusuf, meunan cit Yusuf wate geu eu lagak that Siti Zulaikha.Tapi Nabi Yusuf laju geuingat keu Allah hanjeu tapubut buet yang haremnyan.
Dengon bagah that Nabi Yusuf geuplung rot pinto rumoh, tapi dihalang le Siti Zulaiha. baje Nabi Yusuf bekah blah dilokot karena ditarek oleh Siti Zulaikha. Wate saatnya trok geuwoe linto Zulaikha, “Wahai linto lon Yusuf galak that keu lon” kheun Siti Zulihka. Nabi Yusuf geubantah peu nyang geupeugah le Siti Zulaikha.Hai Qithfirul Aziz “ Siti Zulaiha yang yang pakat lon meuzina, tapi lon han lon tem pubuet yang geupeuhareum Allah nyan. Wate geumeudawa awaknyan dua mita betoi droe. Di sinan na aneuk banlahe jeut dipeugah haba deugon kekuasaan Allah “ Hai Qithfirul Aziz neu-eu Yusuf menye baje Yusuf bekah dikeu nyan Siti Zalaikha yang betoi, tapi menye baje Yusuf bekah dilikot Siti Zulaikha yang sulet”. Qithfirul ka yakin bahwa Siti Zulaikha yang salah dalam hai nyoe. “Siti Zulaikha bagah gata talake ampon bak Allah ateuh kesalahan dron” Kheun Linto geuh.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum

Kata Sulet
1. uleebalang : pembesar
2. inong geuh : istrinya
3. cedah that rupa : bagus rupa, tampan wajah
4. meso : kenal
5. tari : cantik
6. geupeuhareum : diharamkan
7. geumeudakwa : berselisih pendapat

8. beukah : koyak

9. sulet : bohong

Pertanyaan

1.Pat Nabi Yusuf geutinggai ?

2. Soe nyang bloe Nabi Yusuf ?

3. Aci peugah haba pakeun ek beukah baje Nabi Yusuf ?

4. Peu kheun linto Siti Zulaikha wate geteupe inong geuh yang salah ?

5. Tuleh 4 manfaat yang jeut ta cok dari tabaca haba cobaan Nabi Yusuf !Peulajaran 3

1. Meubaca

Jak Meu-uroe Raya


Su takebi teudeugeu disinoe dan disideh jeut-jeut sagoe gampung. Sue takibie nyan peutanda bahwa uroe raya katroh.Ureung rame that yang jak u mesejit untuk jak shalat Idul Fitri.
Bak beugouh uroe raya Sibghatullah sok bajee baroe. Bajee baroe nyan katreb tat kamoe hawa meusok. Nakeuh bajee baroe nyan ata mak ngon yah bloe.Lheuh shalat Idul Fitri Sibgatullah saling meuah ngon mak, ngon ayah, ngon cik, ngon ado, ngon adun. Bak beugeuh uroe raya hate Sibghatullah seudang that. Sibghatullah jak meu-uroe raya ngon mak, ayah seureta dua droe adojih rumoh yahda, yahcut, yahwa. Troh u rumoh awaknya kamoe geuhidang beubagoe macam makanan . Nakeuh makananya lontong, tiumpan, macam-macam kue, seuta macam-macam ie yang kamoe galak meujeb.
Jak meu-uroe raya paleng that haye,seubab seulaen jeut tapajoh beubagoe makanan dan ie nyang jet tajeb, kamoe pih geujok peng lee yahda, yahcut, yahwa. Kamoe saleng beleng peng troh urumoh. Jak meu-uroe raya sangat that peunteng untuk meutambah kong rasa syeudara seureta tatupat rumoh-rumoh syedara geutanyoe.
Tasambung taloe silaturrahmi sangat peunteng lagee Neu yu le Allah lam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112.
Ka Neucap hina keu jih le Allah

Baranghoe jijak di jih lam hina

Meulengkan beu na taloe ngon Allah


Lom beuna taloe ngon manusia

Beuna bandum baroe ek leupah

Teuma ka jiwoe ngon beugeh Tuhan

Neucap keu jih nyan gasien lom leupah


Sabab jikaphe keu ayat Tuhan

Nyan jeut keumeunan Neubri le Allah

Lom pih kajipoh dum nabi-nabi

Ureueng nyan suci hana tom salah


Nyan sabab di jih jidarohaka

Buet salah raya laen that leupah

(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kata-kata Sulit.

Su : suara

Beugeuh :pagi hari

Katreb : lama

Ado : adik

Adun : abang
Cik : kakek

Yahda : sebutan untuk abang mamak/ayah.

Yah cut : sebutan untuk adik mamak/ayah

Yahwa : sebutan sebutan untuk abang mamak/ayah yang tertua

3.Pertanyaan

1.Peutanda uroe raya katroh ?

2.Pajan Sibghatullah sok bajee baroe ?

3. Ngon soe Sibghtullah jijak meu-uroe raya ?

4. How manteng Sibghatullah jijak meu-uroe raya ?

5. Paken jak meu-uroe raya paleng that hayeu ?

6. Peu pesan ayat Ali Imran 112 nyan ?

4.Tata Bahasa

Kata Ganti Orang

Kata ganti orang dalam bahasa Aceh adalah kata ganti yang mengantikan orang sebagai benda. Klitika dalam bahasa Aceh ringkasan kata ganti orang. Klitika itu terbagi atas proklitik dan enklitik.Dalam penulisanya proklitik dirangkaikan didepan suatu kata.Sedangkan enklitik ditulis dirangkaikan di belakang suatu kata.
Kata Ganti Orang Proklitik Enklitik
I. Ulon, ulon tuan, lon ‘saya’ lon- -lon

Kee ’aku’ ku- -ku (h)

Kamoe ’kami’ meu- -meu (h)

Geutanyoe ‘kita ta- -teu (h)

II.droeneuh ‘tuan/Anda neu- -neu (h)

Bandum ‘semua/sekalian’

Gata ‘Anda’ + bandum ta- -teh (h)

Kah ‘kamu’ + bandum ka- -keu (h)


III. droeneuh nyan ‘beliau neu- -neu (h)

+ bandum

Gobyan ‘dia/ia’ geu- -geu (h)

Jih ‘dia/ia’ + bandum ji- -ji (h)

Contoh kalimat

1. Gobyan geukoh kayee.

2. Nyoe bajeeteuh

3. Jih jiwoe u gampung jih.

4. Jeuh rumohlon.

5. Kah kajak u Meuseujid enteuk.

6. Gata pakeun meunan tapeugot droe.

7. Droeneuh nyan bandum neupajoh bu di lekeut beh.

8. Ayah lon kaneujak u meunasah bunoe.

9. Tafwi malamnyoe jieh bak rumohkeuh.

10. Kamoe uroenyoe meujak meronoe seulaweut bak rumoh teugku.


5. Kesusastraan


Tok Azab Bak Kaum Nabi Luth nyang Durhaka


Bak saboh malam Allah swt. Neuutus lhe droe malaikat untuk neujak bak rumoh Nabi Luth. Watee troh jamee bak rumoh Nabi Luth gobnyan meurasa khawatir hategeh, kadang na keujadian nyang hana mangat bak lhee droe jamee nyan di keuroyok le kaum lon, seubab jamenyan ceudah-ceudah that rupa hate Nabi Luth maken geulisah. Peu nyang geukhawatirkan lee Nabi Luth betei teujadi. Kaum Nabi Luth awaknya ditamong uromoh langsong dirayu ban lhee droe jamee Nabi Luth deugan peunoh kaseh sayang keu seusama ureung agam .Kaum Nabi Luth dipaksa ban lhee droe jamee nyan untuk menjak peuget buet keuhinaa .
Nabi Luth kacukup that male bak jamee geuh. Kheun Nabi Luth bak kaumgeuh “ Leubeh get kacok aneuk-aneuk inong untuk kameukawen, bek kakeuroyok jamee lon, bek kapeumalee lon beh.” Kaum Nabi Luth diseuot “ Kamoe hana galak dan hana cinta keuaneuk inong, tapi kamoe galak dan cinta keu sama-sama agam.
Ban lhee droe jamee Nabi Luth nyan ken manusia biasa tapi malaikat geuutus lee Allah untuk geujak kalen perage kaum Nabi Luth yang sangat meusahkan hate Nabi Luth geukheun lee jame Nabi Luth.Kamoe meujak keunoe untuk meupeuselamat gata dan meupeuhancu ureung nyang durhaka.Gata hai Nabi Luth dan ureung meiman tatebit laju dari gampongnyo deungan teunang bek tae uwi dan unen.
Siksaan Allah truk watee suboh sedangkan watee suboh kato tat. Nabi Luth dan ngengeuh geujak deugon bagah tat. Seusudah Nabi Luth dan umatgeh kajioh dari gampong kira-kira kajioh dari siksaan, Allah deugen bagah geupetren azab geuh. Nakeuh siksaan jih geupa bumoe nyang sangat brat dan dasyat. Sehingga bumoe geu bolak-balekkan lee Allah diseutai hujen bate yang hu apui yang meujala. Semua kaum Nabi Luth mati. Negara Sadum seupi. Nabi Luth beuseuta ureung meuiman kembali geuwoe u gampong geuh.Awaknya selamat dari siksaan Allah.
sumber informasi Kisah Teladan 25 Nabi Rasul oleh kH. Ma’shum
2. Kata Sulit

kapeumalee : permalu

jamee : tamu

aneuk : aneuk

gakak : suka

agam : laki-laki

perage : kelakuan

3. Pertanyaan

1.Soe jamee nyang jak bak rumoh Nabi Luth ?

2.Padum droe jamee nyan ?

3. Paken gelisah hate Nabi Luth ?

4. Pajan siksaan Allah geupeutren keu kaum Nabi Luth ?

5.Peugah siksaan nyang geupeutren lee Allah keu kaum Nabi Luth ?

6. Peukeuh Nabi Luth dan ureung meuiman selamat dari siksaan Allah ? Peugah

seubabjih.

7 Peugah haba Trok Azab keu Kaum Nabi Luth nyang Durhaka dalam bahasa Indonesia !

Peulajaran 4.

1.Meubaca

Carong deugan Meubaca

Ureung carong le that tae galak meubaca.Gon meubaca tanyoe meuteume macam-macam haba nyang goh lom tanyoe teupe. Hai nyoe seusuwai deugon peurintah Allah lam Al- Qurran surah Al-’Alaq ayat 1 s.d 5.
Ayat 1. Tabaca leh ngon Nan Tuhan gata
Nyang peujeuet gata dum ngon blah bicah
Ayat 2. Neupeujeut insan darah saboh cak
Ayat 3. Takheun beu galak peue nyang peurintah
Tuhan po gata nyang that geumaseh
Ayat 4. Neuyue teumuleh meurunoe bagah
Tuhan peuronoe tuleh ngon kalam
Ayat 5. Bandum na insan bek sagai malah
Tuhan peurunoe jih barangkapeue
Nyang goh diteupue dum le sileupah
Dikutip dari terjemahan Al-Quran dalam puisi oleh Tgk. H. Mahyiddin Yusuf.
Kadang-kadang payah untuk tapahami peu nyang tabaca. Pakiban carajih supaya jet tapahami asoe bacaan ngon mudah ?
1. Baca ile bagian-bagian nyang penteng buku nyang keumeu dibaca.Bagian nyan nakeuh meubaca resensi, biografi peunuleh, kata peugantar, daftar isi.
2. Mulai meurunoe membaca deugan bagah.
3. Baca buku perparagraf ngon teratur bek meulumpat keu paragraf laen meunyoe goh abeh parangraf nyang phon bunoe.
4. Mita ide pokok bak tip paragraf nyang kaleuh baca.
5. Wate meubaca pikeran bak ho laen, tapi pike peu nyang neubaca
6. Meuyeu na wate lueng pakek keu meubaca.
Sumber baca Harian Kompas, Rabu,22 Oktober 2008,hlm 40
2. Kata Sulit
Meurunoe : belajar

Lueng : luang

Pike : pikir

Leh : anjuran untuk melakukan sesuatu.

Peujeut : menjadikan


3. Pertanyaan

1.Pakeun Ureung carong ?

2.Pakiban cara jih supaya jet tapahami bacaan ngon mudah ?

3. Tuleh teuma bacaan di ateuh ngon bahasa Indonesia !

4.Tata Bahasa

Kata Depan

Kata depan ialah kata yang bentuknya biasa tidak berubah-rubah, berfungsi merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat yang lain dengan kata atau frase yang lain.Kata depan sejati dalam bahasa Aceh ialah di ’di/dari’, bak ’di/pada’. u ’ke’ ubak ’kepada’ keu ’ kepada/ untuk/ buat’, lam ’ dalam, dan ngon ’ dengan.
Kata depan di, keu, u, dan bak menyatakan tempat, yakni tempat berada, tempat arah yang di tuju,dan asal.
A. Kata depan di selain menyatakan tempat diam atau berhenti dapat juga menyatakan tempat asal, misalnya:
Gata taduek di rumoh nyan. Dia duduk di rumah itu.
Sibghatullah ban teuka di lubok. Sibgha baru sampai dari Lubok.
B. Kata depan keu dan u ‘ke/untuk’
Kata depan keu, dan u bak berarti menyatakan arah atau sesuatu yang dituju. Pada umumnya, pemakaiannya pemakaiannya bertalian dengan kata kerja, dan kata-kata yang mengikutinya menyatakan arah yang dituju, misalnya:
Hilwa geubi peng keu lon bunoe. ’Hilwa memberikan uang kepada saya tadi.’
Kamoe meujak u meunasah baroe. ‘Kami pergi ke surau kemaren.’
Qayim jijak bak rumoh nek. ‘Qayim pergi kerumah nenek .’
C. kata depan lam atau dalam
Misalnya:
Naqia dimeusom lam ureun. ‘Naqia bersembunyi didalam hutan.’
Geusom lam tah. ‘Disembunyikan dalam tas.’
D. Kata depan ngon‘dengan’.
Misalnya:
Fatinah jijak ngon tapak.’ Fatinah berjalan dengan kaki.’
Kayee nyan geukoh ngon gogajo.’Kayu itu dipotong dengan gergaji.’
E. Kata depan le ’oleh’ berfungsi sebagai penunjuk pelaku, orang pertama, kedua, dan ketiga dalam kalimat pasif bahasa Aceh, misalnya:
Bajee nyan lonbloe le lon.’Baju itu dibeli oleh saya.’
Bajee nyan geublo le gobyan. ‘Baju itu dibeli oleh dia.’
Latihan
1. Tuleh saboh paragraf nyang na kata depan.
2.Tuleh kalimat nyang na kata depan lam bacaan bak peulajaran 4 .


5. Kesusastraan

Nazam adalah puisi yang isinya tentang agama islam. Nazam sangat digemari oleh masyarakat Aceh.Berikut ini contoh nazam:
Jasa Poma
Laailahaillah......hana payah balah guna ma
Laailahaillah......hana payah balah balah guna ma
Meunyeu tatem tanyoe ta jak beut
Taleung palet tabaca doa

Poma meungandung leupah that susah
Hana bak peugah sakit anggota
Geuh han teugeut geuduk pih payah
Lepah tat susuah nasep di poma

Sikureug bulen lheeh geurasa susah
Leuh nyan meutamah oh lahe gata
Uroe ngon malam lam apoh-apah
Demi neuk kekah tetap geu saba
Sijuk poma tob oh gugop geu peuhah
Oh wate kareh semano lanja
Oh teu tatoh ek tempei geujakrah
Oh geubet langkah saket anggota

Oh rayeuk gata aneuk meutuah
Beuna tabalah jasa di poma
Ranup sisupeh pineung siulah
Mulia leupah meunyoe bak poma

Oh poma yue meu bek ta asek
Bek takhen han ek ta seot poma
Oh ban geu yu le poma wahai cut adek
Bek mu politik dudo meureuka

Beurangho tajak meuyo tan izin ma
Behat bijak carong that gata
Jabatan reule hareta pih pah
Daruhaka ngon mak le yang binasa

Bek teumereka aneuk meutuah
Surga gepeugah yop gaki poma
Keu peu teuh kaya sereta meugah
Nyetan geu balah jasa di poma
Kata sulit
1.Paleut : telapak tangan
2.Apoh-apah : kepanasan dan gelisah
3.Gugob : panas
4.Kareah : berkeringat
5.Tempei : celana
6.Reule : habis
7.Temereka : Durhaka
Baca nazam diyup nyoe ngon meuirama
Watee Beut
Teugoh tabeut-teuget tabeut hai adek lon
Bek ta khem-bek takhem peugah haba
Mebek riyuh mubek riyuh gadoh subra

Terhadap Qurran bek wayang-wayang
Tadingo rejang tengku ajar
Supaya jeut tabeut rijang
Beuna sopan teugeh belajar

Wahai adek lon nyang mantong cut-cut
Tanyoe tabeut ilme agama
Phon di rumoh wate ta tren
Ta lake izin bak ayah bunda

Troh-rumoh beuet-troh u rumoh beuet salem bek tuwe
Tamumat jaroe-tamumat jaroe ngon guree gata
Tadengon beuget-tadeugo beugeut nyang geu peurono
Bek gata laloe- bek gata laloe tasimak hana

Bek tacumeukeh keudeh keuno
Watee beut tanyoe sopan beuna
Oh watee ta beut beuna tertip
Bek marit-marit ho laen haba

Pat nyang geupinah ta deungo beuget
Mangat bagah jet wahai adinda
Nyoe hai adek sungguh tabeut

Oh na ileme-oh naileme tapeurono gop
Letat manfaat-manfaat akhirat dunia
Aneuk nyang saleh-aneuk nyang saleh tabah ngon taat
Hudep hansisat-hudep hansisat syaitan peudaya

Oh kaleh tabeut peucobak guree
Izin talake ta meah dosa
Tameumat jaroe pemiyup ule
Takzim keu gure raya that pahala

Oh wate beut bek meuen-meuen
Di pakat le ngon bek tatem gata
Troh woe u rumoh sopan beuna
Tameubie saleum keu ayah ngon ma

Tamumat jaroe-tamumat jaroe ulee peumiyup
Beu leumah lembut –beulemah lembut ngon ayah poma
Tatulong poma-tatulong poma tatulong ayah
Meubek tabantah-meubek tabantah ureung nyan dua
Tugas
1. Tulislah peusan nyang geusampaikan oleh pengarang dalam nazam Jasa Poma, tip-tip bait !
2. Tuleh kembali dalam bahasa Indonesia nazam Jasa Poma !


Peulajaran 5.

1.Meubaca

Bahaya Meurukok
Meurukok meutabah resiko teuseurang peyaket jantung, Abeh umu ngon hana geusanka-sangka karena serengan bak jantung. Selaen nyan nakeuh bahaya meurokok adalah kanker paru-paru, kanker mulut/ tenggorokan, penyaket pembuluh darah utak, dan meuganggu janen dalam kandungan.
Bahaya merukok na keuh bak ureung mereukok dan bak ureung yang keneung asap rukok .Penyaket nyang diterimong le ureung keneung asap rukok sama lage ureung meurukok. Misejih ta meurukok di rumoh tente jih ureung nyang keuneng asap rukok adalah ube na ureung di dalam rumoh.Jadi gara-gara sidroe nyang meurukok geuba penyaket keureung laen nyang na disekitar ureung meurukok. Hal nyoe kaleuh di buktikan lee penelitian oleh WHO dan ureung-ureung carong nyang laen.
Meuyeu tepaksa haroh meurokok , maka peujioh droe dari ureung rame.mita teupat-teupat nyang tebuka nyang na bak kayee.Bek meurukok bak teupat-teupat umum miseujih bak bus umum, teupat piyoh hek masarakat, dll.
Bek peureleh droe ngon ureung laen geu sebabkan meurukok. Bak Al-Qurran, surat Al Baqarah ayat 195 neupeugah le Allah :
Tabri napakah bak jalan Allah
Tapoh droe teuma raya that salah
Tapubuet nyang jroh Tuhan Neugaseh
Ureueng nyang meuceh geunaseh Allah

2.Kata-kata Sulit
1.Tabri : memberikan
2.tapoh : memukul
3. jroh : baik
4. meuceh :
3.Pertanyaan
1.Tuleuh 6 bahaya penyaket yang troh bak ureung meurukok !
2 Peu bahaya peunyaket nyang akan diterimong le ureung keunong asap rukok ?
3.Soe-soe mantong yang peugah bahaya meurukok lewat peunelitian.
4.Tulih ayat Al-qurran nyang getham tanyoe poh droe.(seubab meurokok)
5.Peugah teuma paragraf ke-2 dalam bahasa Indonesia !
6. Tuleh kesimpulan bacaan Bahaya Meurukok !
4. Tata Bahasa
Buku Harian
Buku harian nakeuh buku cacatan keujadian nyang terjadi bak sidroe-droe ureung geutuleh teuma bak saboh buku. Keujadian nyan jeut nyang berupa seunang, susah, ataupih sedeh .Guna buku harian nyan teuma bak saboh saat tanyoe jet tabaca peu keujadian ateh droe nyang kaleuh taalami. Bak buku harian jet tapeugah peu mantong perasaan tanyoe watee tatuleh nyan.
Nakeuh nyang harus tatuleh bak buku harian
1. Tempat tatuleh buku harian
2. Uroe
3. Tanggai
4. Poh
5. Isi berita nyang keumeng tanyoe tuleh.
Contoh buku harian
1. Pasantren Al-Manar, kamis, 16.00, Wib
Lon palak tat gon kegiatan bak pasantren, latihan kerate tiap uroe Sabtu. Lon hana galak ngon latihan keratenyan karena lon tom ikut latihan kempo. Bela diri kempo lebih hayee bak lon.Asai katrok wate latihan kerate lon meusom, lon yue jak Mak bak pasantren untuk jak sawee lon. Meujan Mak lon geujak menjan hana, Seubab mak lon sibuk.

2.Darussalam, Minggu, 11.45.00, Wib
Uroenyoe lon seunang that seubab teupileh sebagoe salah sitroe tim pemaen bola bak gampong lon. Singoh kamoe meutandeng ngon gampong laen. Mudah-mudah grop kamoe menang lam peutandingan nyan.

3. Lamprit, jumat, 12.00 Wib
Mak sabe geularang lon han geubi jak bak rumoh ngon wate woe sikula padahai lon cukup haye pegah haba rame-rame bak rumoh ngon lon. Alah meunye han geubi lee mak lebeh get bek lon jak.

Latihan.
1.Peu nyan buku Harian ?
2. Peu guna tatuleh buku harian ?
3. Tuleh 5 hal-hal yang haros tataulah bak buku harian !
4. Tuleh 5 keujadian nyang peunah geurasakan dalam hudep siuroe-uroe (buku harian)

5.Kesusastraan
Panton
Panton adalah ucapan bersajak yang terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isinya. Persajakan antara akhir baris pertama dengan akhir baris ketiga dan baris kedua dengan akhir baris keempat.
Panton Aceh selain persajakan seperti tersebut diatas terdapat juga persajakan antara akhir baris pertama dengan pertengahan baris kedua. Demikian juga akhir baris ketiga dengan pertengahan baris keempat.
Bentuk panton dalam kesusastraan Aceh telah dikenal sejak zaman lampau. Panton tersebut bahkan telah berkembang dalam masyarakat Aceh sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Aceh, sehingga bentuk kesusastraan ini benar-benar merupakan milik Asli.
Manfaat pantun :
1. Bagi anak-anak untuk bermain dan bersuka ria
2. Bagi pemuda untuk berkenalan
3. Bagi orang tua untuk memberi nasehat baik yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan lain-lain.
Contoh pantun
1.Pantun aneuk miet
Pok pok ye
Boh ara itam tangke
Ka jicok le si puree
Kulakee han jibri le
2. Panton aneuk muda
Puteh-puteh si jeumpa puteh
Nyang leubeh puteh si meulu cina
Oh lon ingat ate lon peudeh
Londuek lon eh ro ie mata

Moto geureubak jijak u Beutong
Oh trok u Grong-grong ka keuneung beude
Di lon jak peuglah untung
Gata di gampong teuringat sabe

Kulam di leueun ie jeureuneh
Timoh di bineh geulima saka
Di lon kukhem di gata beugeh
Saleh peue jauneh tapeukrot muka

Panton ureung tuha
Bukan sayang lon kalon buweh
Puteh-puteh di laot raya
Bukan sayang lon kalon wareh
Ok kaputeh seumayang hana

Buleun peugeh takawe engkot
Watee ie surot takoh bak bangka
Taseut gleung meuh tasok gleung ballot
Buet hana patot bek takereuja.

Latihan
1.Tuleh 2 boh panton aneuk muda.
2. Tuleh 2 boh panton aneuk miet.
3. Tuleh 2 boh panton ureung tuha.
Peulajaran 6.
Teks pidato
Assalamualaikum W.W
Jak Bandum getanyoe ta panjatkan pojoe dan sukur nibak Allah Swt. Jak geutanjoe bandum tatamah bakti dan takwa keu Allah Swt.Supaya geutanyoe Neupeuampun le Allah di uroe page.Selawat beuseureta salem keu janjongan alam Nabi besar Muhammad Swa. Nakeuh judul ceramah uroe nyo Sadakah deugon Buet geutanyoe. Hal nyoe sesuai deugon firman Allah dalam Al-Qurran, surat An-Nisa’ ayat 36: Tasemah Allah bek peucharikat
Barangpeu meuhat han sa ngon Allah
Keu ma ngon ayah pubuet nyang jroh that
Kawom keurabat pih bek meuilah
Laen nibaknyan keu aneuk yatim
Ngon ureueng gasien beu got tapapah
Ayat Al-Quran nyan diateuh nakeuh asas hudep sidroe ureueng muslim. Ialah
meuibadat deugon teukun, seumbah Allah hana peuseukutukan Allah, lheuhnya puebuet nyang get untuk teuhadap sesama ummat manusia. Ayat di ateuh Neupeurintah le Allah untuk tapubuet yang jroh terhadap ma ngon ayah geutanyoe, mampu jok pertolongan keu ureueng misekin, tameugon deugon yang joh deungon teutangga, mampu tameungon deungan sahabat karib seucara get.
Wahai bandum ureueng Muslimin nyang beuhahagia!
Dalam udeupnyoe , tanyoe hanjet tapeuleuh droe dari hubungan seusama hamba Allah, get dalam mita raseki bahpih dalam urusan sikula.Yang paling penteng dalam urusan tanyoe dengan seusama hamba Allah nakeh akhlak.Seubab menyeu hana aklak nyang jroh, hana keurukunan bak awaknyan, hana saleng percaya, nyang na fitnah jet keu malapeutaka.Bak tanyoe beuna aklak nyang jrohnyoe seusuai dengon firma Allah dalam Al-Qurran, surat Ali Imran, ayat 159.
Ngon rahmat Allah gata meusipheut
Ngon lemah lembut hana peumarah

Meu gata ceuken ngon rijang beungeh
Meuhat dum jiweh jibuot langkah
Hanjitem deuge dum narit gata
Sabab nyan gata beu tapeume’ah

Talakee ampun dum keu awaknyan
Laen nibak nyan tamusyawarah
Peue-peue urusan takeumeung peugot
Beu tamufakat pakiban ilah

Meunyoe putusan ka na bak gata
Peujok droe teuma keudeh bak Allah
Allah Neu gaseh ureueng tawakai
Barangkapeue hai peujok bak Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
Ayat di ateuh Neupeugah le Allah lepah that get geutanyoe na aklak nyan mulia.
Le that rahasia deungon tanyoe na kelenbutan hate, seuhingga Allah Allah Neu curah
Rasa bahgia seureuta keumeunangan. Ahklak nyang get lebeh beuhareuga ngon hareuta
nyang le.
Troh etno mantong ceuramah lon uroe nyoe.Lebeh ngon kureueng lon lake meah.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
2.Kata sulit
Ceuken : raut wajah muka yang muram
Beugeuh : Marah
Takeumeung : hendak
Narit : Pembicaraan
Gaseh : sayang
3.latihan
1. Tulislah garis besar kerangka pidato diatas !
2.Tulislah judul ceramah diatas.
3.Berpidatolah didepan kelas secara bergantian teks pidato di atas dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas.
4. Susunlah garis besar kerangka pidatodengan topik tertentu !
5. Berpidatolah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas
bersadasarkan teks pidato yang telah kamu tulis.
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Subyek
Subjek ialah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat. Subyek atau dengan istilah lain disebut pokok kalimat merupakan bagian yang menjadi dasar kalimat dan merupakan bagian yang penting pokok pembicaraan.
Subyek dalam kalimat bahasa Aceh dapat terdiri atas:
1.Kata benda
Misalnya:
’Geudong jeh’ ubit
’Uteuen nyan ’ lethat siben
’Mie’ jidrop tikoh
2.Kata ganti orang, baik dalam bentuk proklitik maupun enklitik.
Misalnya:
Gata hoe tajak bunoe
( Kamu kemana pergi tadi)
Gobyan geukhem keu Tafwi
( Dia ketawa untuk Tafwi)
Keu gata beugeuhjih, keulon hana beugeuh jih.
( Kepada anda dia marah, kepada saya dia tidak marah.)
Tugas
1. Uraikanlah apa itu subyek.
2. Tulislah lima kalimat yang terdapat pada teks pidato diatas, kemudian tentukanlah subyek yang terdapat dalam kalimat tersebut.
5. Kesusastraan
Narit Maja
Narit maja dalam kesustraan Aceh adalah termasuk jenis kesusastraan tertua. Narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh adalah ungkapan orang-orang zaman lampau pada umumnya berisi nasehat, yang berupa anjuran, ajakan, perintah, sindiran atau larangan dalam usaha pembinaan ketaatan beragama, persatuan dan kesatuan, adat istiadat, pendidikan, sikap hidup dan perwatakan dalam upaya mengwujutkan masyarakat yang baik dan sejahtera.
Tingkat kebudayaan Aceh yang masa lampau dapat kita nilai antara lain melalui narit maja tersebut, karena hasil kesusastraan ini merupakan pancaran masyarakat Aceh pada waktu itu.Dengan kita mengambil manfaat dan menjadikan sebagai pedoman yang baik bagi seorang anggota masyarakat maupun sebagai insan.
Narit maja dalam kesusastraan Aceh dimaksudkan kedalam puisi Aceh (puisi lama), karena ungkapan itu disusun dengan kata-kata pilihan dan diucapkan dengan lagu dan irama tertentu. Unsur persajakan merupakan khas narit maja Aceh, yang jarang kita jumpai dalam peribahasa Indonesia.
Kalau diperhatian narit maja Aceh atau peri bahasa Aceh sebagai pancaran jiwa Masyarakat Aceh, maka jelaslah bahwa nari maja timbul darai berbagai atau golongan lapisan masyarakat. Antara lain dari golongan petani, nelayan, pedangang, cendikiawan dan pemburu.
Dibawah ini disertai contoh diantara narit maja yanng pertama kali dianggap berasal dari golongan/lingkungan masyarakat tersebut.
1. Narit maja dari golongan petani
Ciri-ciri narit maja golongan/kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari
Dari unsur berupa tanaman, binatang dan alat-alat pertanian yang lazim dalam lingkungan pertani, misalnya:
a. Janeng keu tumpang krong, jagong keu bu ware
‘Gadung untuk penahan lumbung, jagung untuk menggantikan nasi’
Kiasannya: anjuran penghematan dalam menggunakan harta benda atau bahan
makanan. Selagi ada dihemat-hematkan dan ketika tidak ada baru dipakai
b. lagee leuek pade reubah
’Seperti balam padi rebah’
Kiasannya: hal yang dicita-citakan diperoleh dengan mudah.
2. Narit maja dari golongan nelayan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perompamaan dari ikan, laut, alat-alat penangkapan ikan yang lazim terdapat dalam lingkungan penghidupan nelayan, misalnya:
a. Eungkot grob jang
’Ikan melompat belat’
Kiasannya: rezeki yang diperoleh dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka tanpa usaha
b.Bek taseuet laot ngon paleuet jaroe
’jangan mengeringkan laut dengan telapak tangan’
Kiasannya: jangan berbuat perbuatan yang sia-sia.
Latihan
1.Peu nyang geukhen dengan narit maja aci peugah ?
2. Tuleh tujuh nasehat peumantong nyang meuasoe dalam narit maja!
3. Peugah ciri-ciri narit maja beurasal dari golongan petani
4. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari petani beuserta maksudjih !
5. Peugah ciri-ciri narit maja beursal dari golongan nelayan !
6. Tuleh saboh contoh narit maja berasal dari nelayan beuserta maksudjih !Peulajaran 7
Balap Honda
Fakrullah nakeuh salah sidroe murid saboh sikula meuneugah peutama.Jih jeumet that bak jak sikula. Jih hawa that keu honda, karena le that dieu ngon diek honda jak sikula.Bak si uroe di pegah bak mak jih.”Mak neu bloe saboh honda baroe keulon” Kheun Fakhrullah bak mak.Mak Fakrullah geuiem mantong.
Mak Fakhrullah siuroe-uroe buet geh nakeh sitdroe guru. Hudep awaknyan cukup seudehana. Fakhrullah tip uroe dimoe dilake bloe honda baroe. Jih sedeh that seubab mak jih hana geublo lom nyang dilake le Fakhrullah.
Uroe Alehat keluarga Fakhrullah jak maen-maen u pantai pulou Iboh. Disinan mak Fakhrullah geupeugah haba dengah jih teutang masaalah bloe honda.Kheun Mak Fakhrullah ” Wahai aneuk lon bak mutuah gata, hai aneuk lon sayang, kon mak han bloe honda keu gata hai aneuk. Mak sayang that keu gata , kaleuh mak eu dum aneuk mit diek honda diba honda cukup bagah-bagah. Na nyang ka teupok kapatah aki, na nyang teupeh ule, bahkan na nyang ka meninggai.Gata hai aneuk lon manteng ubit goh tok umu untuk ek honda. Baroe jet ek honda meuye katrok umu 17 then.Wahai aneuk lon tajak laju sikula beujemeut saboh wate insya Allah mak bloe honda keu aneuk.
Fakhrullah dengan rasa sedih jipateh haba mak jih, karena jih teuigat bahwa haba mak haruh tapateh meuhan entek durhaka bak mak teh
2.Kata Sulit
Jeumet : rajin
Hawa : ingin
Baroe : baru
Iem :diam
Alehat : minggu
Moe : menangis
Bloe : Beli
Eu : lihat
3.Latihan
1. Soe nyang hawa that keu Honda ?
2. Paken jih hawa that keu Honda ?
3. Pakiban cara jih di peugah bak mak meukesud bloe Honda ?
4. Peu nasehat mak jih teutang bloe Honda ?
5.Pajan geubloe Honda le mak jih ?
6.Pekiban sikap Fakhrullah oh lheuh dilingeu naseuhat mak ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat Predikat
Predikat ialah bagian kalinat yang memberikan keterangan kepada yang berdiri sendiri yaitu subjek.Predikat dalam kalimat bahasa Aceh terdiri atas kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan kata depan.
Contoh:
1.Nadia [jijak] bak rumoh Humaira.
Nadia [pergi] ke rumah Humaira.
2.Tanyo [tapeugot] kuweh jino.
Kita [buat] kue sekarang.
3.Rumoh jih [rayeuk] that.
Rumah dia [besar] sekali.
4.Aneukgeuh [limong droe].
Anaknya [lima orang]
5.Macut ka [u] dapu.
Bibik sudah [ke] dapur.
Latihan
1.Tuleh limong boh kalimat nyang na bak bacaan diateuh.lheuhnyan gareh diyub nyang geukhen predikat dan subyek.
2. Tuleh limong boh kalimat . Lheuhnyan gereh diyub nyang geukheun prediket dan subyek.
5. Kesusastraan
Narit maja
3.Narit maja dari golongan pedagang
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari kehidupan pedangang serta bahan dan alat yang lazim digunakan dalam pedagang. Misalnya:
Tulak tong tinggai tem
’Tolak tong tinggal kaleng’
Kiasannya : Orang berniaga setelah diperhitungkan laba ruginya tidak mendapat untung dan tidak pula rugi
b.Jipo unoe tinggal sambaing, jiweh dagang tinggai areuta
‘Terbang labah tinggai sambaing, berlalu dangang tinggal harta’
Kiasanya : Orang perantauan suatu negeri meninggalkan harta benda karena mendapat gangguan penduduk negeri.
4.Narit maja dari golongan cendikiawan
Ciri-ciri narit maja dalam kelompok ini antara lain berupa ungkapan dari cerdik pandai selaku pemimpin masyarakat dalam bidang masing-masing. Bidang-bidang tersebut tercakup misalnya : bidang peradatan, kagamaan, pemerintahan dan lain-lain. Misalnya:
a.Ureueng areh han tom kanjai, ureung meu-akai han tom binasa
’ Orang bijaksana tak pernah mendapat malu, orang berakal tak pernah binasa
Kiasannya: Orang yang berilmu pengetahuan selalu berhasil dalam pekerjaannya.
b.Budi beuna basa, pangkat beuna kaya
‘ Budi harus ada bahasa, pangkat harus ada kaya’
Kiasannya: Orang berbudi itu harus sopan santun dan orang berpangkat harus di sertai dengan kekayaan.
4.Narit maja dari kalangan pemburu
Ciri-ciri narit maja dari kelompok ini antara lain mengambil perumpamaan dari binatang buruan dan alat-alat yang digunakannya.Misalnya:
Lagee peulandok mirah bulee
’Seperti kancil merah bulu’
Kiasannya:Orang yang suka mengecoh siapa saja yang bergaul, atau suka menipu.
Tugas :
1. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pedangang ?
2. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan cendikiawan ?
3. Peu ciri-ciri narit maja dari golongan pemburu ?
4. Tuleh saboh contoh narit maja dari golongan pedangang, cendikiawan, pemburu!

Peulajaran 8
Top Aurat Bak Ureueng Inong
Pakiban cara tanyoe ureueng inong tatop aurat ? Jawaban jih na dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Nue Peugah
Bak mukmin inong pih meunan ulah
Tayue theun mata jaga meunalee
Hiasan ulee bek tabri peuhah

Hiasan tubuh kalong boh bajee
Bandumnyan teuntee bek jipeuleumah
Meulengkan peu nyang lahe u lua
Nyang lemah nyata sabe cit teuhah

Meunan pih jingui ija tob ulee
Di ateuh bajee mangat bek leumah
Jeuet jipeulumah perhiasan jih
Ubak linto jih deungon bak ayah jih

Ayah droe jih ngon ayah linto jih
Got pih aneuk jih jeuet jipeuleumah
Aneuk linto jih ngon chedara jih
Aneuk keumuen jih jeuet bandua blah

Sabe inong jih got pih namiet jih
Got peumbantu jih nyang hana syahwat
Agam nyang hana napsu keu inong
Aneuk cut mantong pih hana salah

Mantong cut goh lom malee keu inong
Keunankeuh mantong jeuet jipeuleumah
Bek jipeumeusu keut’ing gleueng gaki
Mangat gob teupeue na perhiasan

Dijih di dalam nyan hana leumah
Teuma tatoubat ban dumna gata
Bak Tuhan gata nyang Maha Murah
Hai ureueng mukmin tatoubat sigra
Mangat bahgia gata meutuah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2.Kosa Kata
Inong : perempuan
Ulah : tingkah
Meunalee : malu
Peuhah : buka
Teuntee : tentu
Linto : suami
Chedara : saudara kandung
Keumuen : keponakan
3.Latihan
1.Pat Neu peugah le Allah cara top aurat keu ureung inong ? peugah surat dan ayat padum
2.Peugah lhee macam nyang hanjet lumah bak ureung inong menurut ayat di ateuh !
3.Peugah duablah droe ureueng nyang jet dipeulemah aurat le ureueng inong !
4.Pakiban cara top aurat ureueng inong menurut ayat di ateuh ?
4.Tata Bahasa
Unsur Kalimat
1. Objek
Objek ialah bagian kalimat yang menjadi tujuan perbuatan yang dinyatakan oleh predikat dan dilakukan oleh subyek. Objek dalam kalimat bahasa Aceh terdiri dari kata benda atau anak kalimat.Misalnya:
Tafwi pajoh bu.
‘Tafwi makan nasi’.
Abu pula pade.
’Abu menanam padi’ .
Ummi teugoh cob bajee.
‘Ummi sedang menjahit’.
2.Pelengkap
Pelengkap adalah bagian yang melengkapi keutuhan kalimat.
Misalnya:
Amaliawati geuboh ie keu Hanif.
Ureung nyan galak keu gata.
Tugas
1. Tuleh limong boh kalimat nyang na dalam bacaan di ateh. Lheh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.
2. Tuleh keu droe limong boh kalimat . Lheuh nyan peugah nyang teh subyek, predikat, objek, pelengkap.

5. Kesusastraan
Hikayat
Hikayat merupakan bagian kesusastraan Aceh yang paling tinggi.Semua karya sastra yang disusun baik dalam bentuk puisi maupun prosa dinamakan hikayat. Dalam bahasa Aceh kata hikayat itu tidak diartikan dalam artinya yang asli yaitu kisah. Bukan saja cerita-cerita duniawi dan cerita keagamaan atau pelajaran-pelajaran tentang adat, bahkan buku-buku bacaan yang mudah-mudahpun di namakan hikayat. Hikayat dalam bentuk puisi merupakan hasil sastra yang cukup luas dalam khasanah Aceh.
Tanda-tanda formal yang terdapat dalam suatu hikayat adalah adanya beberapa rumus yang memuji Allah dan Rasul-Nya, yang kadang-kadang dibubuhi pandangan-pandangan umum atau renungan-renungan pengarangnya untuk selanjutnya sampai kepada masalah yang sesungguhnya.


Peulajaran 9
Jujur Pangkai Udep
Hanif nakeuh sidroe aneuk yang tinggal desa Darussalam. Jih sitroe aneuk yatim. Ayah jih ka abeh umu sejak Hanif dalam kandungan mak jih.Buet jih siuroe-uroe na keuh di peulihara kameng gob. Ureueng po kameueng ka geupeuingat bak Hanif dan mak jih, beu jaga kameung gobyan beugeut bek peubloe kameng meuyeu hana izin gobnyan.
Asai ka woe sikula Hanif sabe jak peurabe kameng.Kameng nyang di pelihara le si Hanif cukup rayeuk-rayeuk karena get that di hiro kamengnya. Maken si ureo kameng jih maken lee . Bak si uroe thoh sitroe ureueng kaya. Gopnyan geulake bloe kameng bak kameng. Ureueng kaya nyan laju dipaksa Hanif.
Hanif teutap hanjipobloe kamengnyan karena jih teuingat yang teungku peugah bahwa tanyoe haruh jujur. Bak manusia jet tasom tapi Allah sabe Neu eu buet manusia.Bandum buet geutanyoe geu tuleh le malaikat nyang na blah nen dan balah wie.
Dalam udepnyoe harus jujur seusuai nyang Neu perintahkan oleh Allah dalam Al-Qurran Surat Al-Maidah ayat 1:
Wahai dum ureueng nyang ka meuiman
Janji teuh dum nyan bek na meusalah
Meu ka tajanji ngon barangkasoe
Bah barangkapeu bek sagai ubah

Ka geupeuhaleu bandum keu gata
Leumoe ngon unta kameng ngon kibah
Laen lom miseu keube keubiri
Nyan kecuali teuma geupeugah
Nyan hana haleue talet binatang
Teungoh taihram di nanggroe Makkah
Tuhan Neularang buet perburuan
Nyan hukom Tuhan ban nyan h’eut Allah
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Peurabe : Menghalou kambing untuk diberikan makanan
Hiro : jaga
Barang gasoe : barang siapa
Geupeuhaleu : dihalalkan
Talet : kejar
3.Pertanyaan
1.Soe nyang peulihara kameng gob ?
2. Peu nyang geu peingat le ureueng po kameng bak Hanif ?
3.Pakeun hanif hana dipubloe kameng keu ureung kaya njan ?
4. Peugah deugon jeulas peu pesan ayat 1 surat Al-Maidah bait 1dan 2.
4. Tata Bahasa
Unsur kalimat keterangan
Keterangan merupakan unsure kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang Sesutu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan.
Berbeda dari subjek, predikat, objek, pelengkap,keterangan merupakan unsure tambahan yang kehadiranya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib.Jika dalam sebuah kalimat tidak ada unsur keterangan, kalimat itu masih tetap gramatikal asalkan syarat utama terpenuhi, yaitu adanya unsure subyek, predikat, (objek dan pelengkap).
Contoh:
Mujaffar pajoh bu bak dapu.
‘ Mujaffar makan di dapur’.
Lon beudeh eh poh nam beugeh.
‘ Saya bangun tidur jam enam pagi.’
Ateuh meja lon puduk sikin.
Di atas meja saya letakkan pisau
5. Kesusastraan
Peulandok Rhot Lam Mon
Bak jijak-jak hana meuho saho, teuma pelandok pi hana jan jithee ka trok dalam uteuen raya. Yohyan baro teu-ingat dalam atejih: ”o, paleh, beukit jiteumee
Ku le gajah bak kujak-jak meuhat jigeudham beureutoh utak-utakku, kadang meuteumee ngon rimueng nyan pi paloe raya”.
Sababnyan dipeulandok han jijieuet jak uroe, jitakot leumah ji-eu le gajah atawa le rimueng. Sabe dijih ’oh uroe jieh lam-lam beuluka, di cong-cong kaye raya bak hana di teupat le gajah.
Teuma oh ka malam, baro di beudoih jijak mita euemeuen pat nyang na, nyan pih ngon peuleuheuen-peuleuheuen that.
Bak simalam di peulandok ka jijak mita eumeuen dalam saboh uteuen, sabab dideungo di sinan le that bak beulangan.
Karena malam pih seupot that, lom ngon reudok, hana jithee dalam uteuen nyan na saboh mon nyang jikueh le gob keu uruek badeuek.
Bak jijak-jak mataji seso, jingieg wie uneun ”geeubum” laju rtotji dalam mon nyan, teukeujot ji lage peue-peue.
Jiranjak-ranjak jikeumeung teugoh, han jitem peupah, sabab mon pih lhok that, leubeh sikeurunyong ureueng nyang panjang.
Macam-macam ka ji ilah, ret jiteungoh lam mon pi hana sit lom leupah jiteungoh, hingga ’an beungoh uroe jih mantong dalam mon nyan.
Na keu kira-kira watee bu uroe, trok le keunan saboh gajah, raya na bube krong asoe nam ploh.
Ban trok bak bineh mon nyan digajah pi ka leumah jikalon, teuma jijak laju peurab bak bineh mon jijeungeuk u yub.
Ban sare leumah ji eu, peulandok sit ka meukuwien di dalam mon hana ret jiteungoh le.
Teuma gajah leugat ka jiteumanyong : ” Peue buet keu sinan nyan dikah hai ’waki’, peue ka kajak limeuh mon ?
Ban jideungo le peulandok teunanyong gajah maunan, lanja ka diseuot : ”Alah pi sit na awai kulimeuih mon yoe, adak hana sit ka paloe raya”.
Kheun gajah: ”Pakon nyang jeuet keu poloe raya, kakheun ?”
Seot peulandok :” Lagee ureueng bajeueng that kah bak teumanyong. Peue hana ka-eu jeh langet keumeung rhot keunoe. Peue butakeuh hana le anek mata. Dikee ka lheuh kudeungo geupeugah le raja uroe nyoe rhot langet. Bandum ureueng geuyue kueh mon saboh sapo, na jeuet jilob keunan, bek meugeunto ngon langet.Teugoe dikah kaharab badankeuh raya, ’ohnoe hat lom kakueh mon, pakri bak atekeu han mupicetkeu watee rhot langet”.
Ban jideugo le gajah kheun peulandok meunan, yohnyan yo jih meukhab-khab, sabab dijih bit-bit hana jitupueue lom langet keumeung rhot. Teuma leugat ka jitangah u manyang.
Yohnyan jikheun lom le peulandok : ”Nyan peue han ka-eu keudroe keuh, nyoe lagee kee peugah. Nyan kakalon ka mumet-met ka rab leukang............alah hai paleh keuh, bek le kadong di sinan, ngon sabab kah euntreuk meuseupet kee-kee meung biek raya keu that”.
Gajah deungo tuto peulandok meunan, lom pi jikalon bit-bit langet ka meugrak-grak keumeung rhot. Tuumakot jih lagee peue-peue, sira jikeunieb jitapueng areuh ulee jih ngon beuralee, tuma jikheun bak peulandok : Hai ’teuku waki’, dikee langet keumeung rhot. Nyang digata raya that lagoe mon teuh, tabri dikee bacut meung lot kuduek bek meupicet ku ngon langet”.
Seuot peulandok : Bek kajak peukaru kee keunoe, kajak ho ret keudeh.Bek kajak lakee mon kee. Dikee kukueh mon nyoe sit meung seb sidroe kuh. Meung biek dikah laloe kajak plah pisang gob, pajan kutajan kueh mon”.
Kheun gajah lom : ” Tabri hai ’teuku waki’ dikee sigeutu, hana le kutuho jak nyan, bak-bak lungkiek mantong jeuet tabri”.
Seot peulandok : ”Dikah badan keuh ns bube gle, pakiban ka lakee bak-bak lungkiek, bit bajeueng silagoe nan hai”.
Tuema kheun gajah lom : ” Alah hai, pakri sit ro nyoe dikee, tunu ku that bit, tabri hai ’teuku waki’ kuduek lam mon gata bacut”.
Jikheun lom le peulandok : ”Bit ceulaka raya hai kah, maken kupugah hanjeut maken kalakee. Boh peue lom teuma kadong di sinan, peue nyang han kagrob laju keunoe. Alah hai, bek le kameu ayeuen, jeh ka-eu han jeuet langet ka meuyub that”.
Sira jikheun nyan kajipeutunyok lom u langet. Watee jikalon le gajah bak ate jih bit-bit keu langet keumeueng rhot. Hana jitupeue nyang mumet-mumet nyan keu awan jipot le angen.
Ban jideungo kheun peulandok jiyue grob bagah-bagah, han le jibri meu-ayeuem di darat, digajah pi mangat that –that ate jih, bube na beugeh jih dilee-dilee kon keu peulandok bandum hana le teingat jih.Jipike bit-bit raya that guna peulandok keu jih. Jitem bri teumpat di dalam mon mangat bek meugom jih u yub langet. Yohnyan leugat jisinyok droe jih ”geureubum” u dalam mon.
Oh ban rhot gajah lam mon, teuma dipeulandok pi ka jiek laju meucr’eut ateuh rueng gajah. Teuma lanja jlumpat u darat seureuta jimarit : ”Nyan jra keuh, meulatang gunong si paleh keuh. Ka-eu ka meusampai lam mon na bube raya. Nyan ho ret kateungoh lom, kon meung mate keuh treuk di sinan”.
Lheuh jikheun nyan, dijih pih lanja jijak ho ret jih. Sabab ka leupah jiteungoh lam mon.Digajah sit ka teulah lagee raya sabab jipateh peulandok. Ta-eu keu jimeulawan ngon garien-garuen di dalam mon jikeumeung teungoh u darat.
Kosa kata
Hana meuho saho : tidak tentu arah
Beukit : kalou, jika, andai
Beureutoh : meletus, meledak
Jitupat : di ketahui tempat
Gah : berita, khabar, bicara
Mon : sumur
Uruek badeuek : digali tanah untuk perangkap badak
Diranjak-ranjak : digerapi ( diraba-raba dengan tangan mencari tempat berpegang)
Sikeurunyong : tinggi lebih kuranh 2,5 meter
Ilah : dalih, alasan.
‘an :sampai
Krong : lumbung ( tempat simpan padi)
Beuralee : belalai
Jikeunieb : dihindarkan
Sigeutu : paling kecil
Jisinyok : dibanting
Meusumpai : tersumbat
Tugas
1.Soe peulaku nyang paleng penteng dalam haba peulandok rhot lam mon ?
2.Pat manteng teupat keujadian haba peulandoknyan ?
3. Peu peulajaran nyang jet tacok dari haba peulandoknyan ?
4. Peugah teuma haba peulandok ngon bahasa Indonesia !Peulajaran 10
1.Meubaca
Awai Beudeh eh
Beudeh eh awai le that manfaat jih. Tanyoe meutemeng shalat suboh berjamaah. Shalat nyan lebeh le that manfaat menyeu ta salat secara beujamaah di mesejid atau musalla. Watee tateubit dan tawoe dari rumoh untuk jak shalat bak musalla tateumeng hidop udara segar nyang gleh. Udara nyan peuting that untuk kesegaran tubuh geutanyoe.
Beudeh eh awai tanyoe jet tameu-ulang teuma peu nyang kaleh geupeurunoe le guru deugon ulee nyang seugar.Isya Allah jet tapaham deugon mudah peu nyang tanyoe baca.
Beudeh eh bagah kateute tanyoe hana telat bak jak sikula.Meutemeng pajoh bu beugeh. Jak sikula jet ta jak bagah karena awai tabeudeh eh dan tanyoe hana meukarat-karat tajak bak jalan.
Pakiban cara jih tanyoe jet beudeh eh beu awai ? jaweb jih kateunte haros taeh beu awai. Tanyoe bek taeh jula malam, karena malamnyan tapekek keu tapiyuh hek. Hai nyan ka Neupeugah le Allah lam Al-Qurran surah An-Nabak ayat 9, 10, 11.
Ayat 9. Teugeut teupako tipiyoh payah
Ayat 10. Meupeujeuet malam lagee pakaian
Ayat 11. Uroe tajalan mita napakah.
(Dikutip dari “ Terjemahan Al-Quran secara bebas dalam bentuk puisi Aceh”
oleh Tgk. Mahyiddin Yusuf.)
2. Kosa kata
Napakah : rezeki
Awai : cepat
Teugeut : tidur
Beudeh : bangun
Eh :tidur
Meukarat-karat : tergopoh-gopoh

3.Latihan3.Tata kalimat
Jenis-jenis kalimat
Penjenisan kalimat dalam uraian berikut didasarkan atas beberapa aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan susunan, unsur-unsur yang berfungsi, dan isi yang terkandung di dalamnya.Berdasarkan aspek tersebut penjelasan kalimat itu dapat dibedakan atas a) kalimat tunggal dan kalimat majemuk, b) kalimat aktif dan pasif, c) kalimat verbal dan kalimat nominal, d) kalimat transitif dan kalimat intransitif, dan e) kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya.
a.Kalimat tunggal
Berdasarkan susunannya, kalimat itu dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun atas satu subjek dan satu predikat, serta mengandung satu pengertian.
Contoh:
1.Fatinah meu-en gari.
‘Fatinah main sepeda.
Fatinah [subjek]
Meu-en [predikat]
Gari [ objek]
2.Adek beudeh eh poh limong beugeh.
‘Adek bangun tidur jam lima pagi’.
Adek [subyek]
Beudeh [ predikat]
Eh [objek]
Poh limong beugeh [keterangan waktu]
3.Macut teugoh geuseumeurah di mon.
‘Macut sedang mencuci di sumur’.
4.Bak u nyan ka reubah ateuh jalan.
’ Batang kelapa itu telah tumbang ke atas jalan.
Tugas
1. Peu nyang geukheun ngon kalimat tunggal ?
2.Tuleh dua boh kalimat tunggal nyang na lam bacaan Awai Beudeh Eh !
3.Tuleh dua boh kalimat tunggal. Lheuhnyan peugah subyek, predikat.
5. Kesusastraan
Peulajaran 11

Tidak ada komentar: